Astrologische jaarvoorspelling 2017

Nieuwjaarsdag is voor velen een nieuw begin. Men wil graag een nieuwe start maken en men maakt nieuwe voornemens, om het nieuwe jaar goed te beginnen.
Er vinden steeds trillingsverhogingen plaats op de aarde en komen er nieuwe energiefrequenties naar de aarde, die inwerken op jouw celgeheugen en deze energiefrequenties activeren het DNA. Hierdoor wordt jij steeds gevoeliger en kom je steeds meer in contact met jouw hogere zelf, maar ook met wezens uit andere dimensies. Deze wezens willen graag met jou samenwerken, waardoor er veranderingen kunnen komen op de aarde. Veranderingen op sociaal, wetenschappelijk en medisch gebied, zodat onze maatschappij een steeds fijnere en veiligere plaats wordt om te leven. En wij gaan steeds meer openstaan voor deze hulp. Steeds meer mensen zullen genezing gaan zoeken en genezing gaan vinden in nieuwe “alternatieve” therapieën. Maar ook gaan er nieuwe manieren ontstaan om beter met het milieu om te gaan, nieuwe vormen van samen leven en werken; dit meer op basis van gelijkwaardigheid; het “Watermantijdperk”. Geldsystemen zullen gaan veranderen, evenals politieke- en onderwijssystemen. Alles gaat langzaam aangepast worden op de “nieuwe” mens.

2017 GETAL 1
Numerologisch gezien is 2017 het getal 1 (2+0+1+7). Het getal 1 heeft ook met ego-bewustzijn te maken, met de mannelijke energie, kracht en dominantie. Dominant gedrag, zoals manipulatie en andere mensen willen overheersen, gaat steeds minder getolereerd worden. Men wil immers meer gelijkwaardigheid, openheid en eerlijkheid. Maar het kan zijn dat deze dominantie eerst erger wordt, zodat er meer mensen voor zichzelf gaan opkomen en in opstand gaan komen. Al het “negatieve” wordt het komende jaar erger, evenals het “positieve”, dat steeds meer beloond gaat worden. Oneerlijk gedrag wordt steeds sneller aan de kaak gesteld.

We starten het nieuwe jaar met dat veel mensen, die oneerlijk gedrag vertonen, door de mand gaan vallen. Dit komt omdat Mercurius retrograde loopt. Veel maskers gaan afvallen, communicatie verloopt moeilijk, opstoppingen in het verkeer en afspraken of contracten gaan niet door. Deze planeet loopt tot 7 januari retrograde en doet dit in april, augustus en december nog een keer. Jouw intuïtie wordt steeds sterker. De planeet Uranus is daar verantwoordelijk voor en zal je dus sneller mensen doorzien. Deze planeet is direct gaan lopen sinds eind vorig jaar. Het kan zijn, dat voor jouw duidelijk is geworden, met wie jij verder wilt in de toekomst. Het kan zijn dat jij in je vriendenkring en in familie en werkrelaties nieuwe keuzes hebt gemaakt. En je eigen weg bent gaan volgen. Je gaat meer keuzes maken met jouw intuïtie. Stapje voor stapje wordt jouw nieuwe missie duidelijker. Het plan van jouw nieuwe toekomst licht er al. Je hoeft je er alleen naar toe te bewegen. En je zult steeds meer gaan voelen, dat je een bepaalde richting wordt gestuurd. Je wordt a.h.w. gedwongen jouw missie te gaan volgen, doordat jij bv. jouw baan kwijt raakt, relaties beëindigd worden of je op een andere manier een nieuwe start maakt.
Ook de planeet Eris heeft nog zijn invloed t/m maart 2017. Deze planeet staat samen met Uranus en kan veel ruzies en conflicten veroorzaken en veroorzaakt de tweedeling in de maatschappij; een groep wordt radicaler en een andere groep pleit voor sociale hervormingen. Deze tweedeling zal het komende jaar sterker worden.

FEBRUARI
Op 11 februari is er een volle maan met maansverduistering en dit in combinatie met Valentijnsdag op 14 februari ga je terugdenken aan oude liefdes. Of heb je verdriet over dat je niet bij je geliefde kan zijn. Deze maansverduistering kan 2 à 3 maanden doorwerken en voor sombere gevoelens zorgen. Je gaat dan oude pijn opruimen en de kans is er dat jij voorbereid wordt voor een nieuwe liefde in jouw leven. Ook de vorm van relaties gaat veranderen. Steeds meer mensen willen hun zelfstandigheid behouden en vinden het moeilijk om zich te binden aan één persoon. Zij hebben er meer behoefte aan, om meer in vrijheid zich te verbinden met iemand om wie ze geven. En tijd met die persoon door te brengen, als daar de behoefte is. Ze hebben ook meer behoefte aan individuele vrijheid. Veel relaties, waarin geen groei meer mogelijk is, worden dit jaar beëindigd.
26 februari is er een zonsverduistering, waarin nog meer emoties naar boven gaan komen.

MAART
De zonsverduistering van 26 februari gaat nog een lange nasleep hebben en je kunt je nog een tijd emotioneel voelen. Door de oppositie van Jupiter met Uranus op 3 maart, willen veel mensen rechtvaardigheid. En kunnen opstandig en boos zijn en het idee hebben dat er je veel voorgelogen is, ook in de politiek. Men wil graag maatschappelijke hervormingen.

APRIL
Venus loopt retrograde van 4 maart tot 15 april. Dan komen veel relaties onder druk te staan. Relaties komen maar moeilijk van start. Nieuwe liefdes kunnen in je leven komen, na deze periode.

MEI-JUNI-JULI
Doordat Pluto retrograde loopt van 20 april tot 28 september, zul je in die periode veel innerlijke transformaties gaan meemaken en veel met angst geconfronteerd worden. De nog verborgen zaken komen naar de oppervlakte, om getransformeerd te worden.

CHEIRON
Ook ouders maken zich vaak veel zorgen om hun kinderen. Dit is de invloed van Cheiron, die langdurig in het teken Vissen staat. Cheiron is de planeet, die jouw gewonde deel aangeeft. Doordat veel jongeren het gevoel hebben, dat ze zich niet thuis voelen in deze maatschappij, hebben ze de neiging om te vluchten in verslavingen zoals alcohol en drugs. Veel ouders voelen zich niet opgewassen tegen deze tendens. Ook maken zij zich zorgen over eventuele slechte eetgewoontes, de invloed van sociale media en groepsdruk. Veel ouders hebben het gevoel dat ze weinig in te brengen hebben in het gedrag van hun kroost. En hopen dat o.a. scholen hier verandering in kunnen brengen. Schoolsystemen dienen veranderingen te ondergaan. Er gaat in de toekomst steeds meer gekeken worden naar andere soorten onderwijs, aangepast aan de kinderen zelf en gekeken naar hun individuele mogelijkheden. Er zullen nieuwe vormen van lesmethoden komen. Door de planeet Cheiron gaat er vooral veel aandacht naar de genezing van verslaving en psychische hulpverlening. Veel mensen, die last hebben van een verslaving, worden min of meer gedwongen om hulp te gaan zoeken. Ze gaan beseffen, dat ze eerst iets aan hun eventuele verslavingen en psychische problemen moeten doen, voordat ze verder kunnen.

8-8-8 OPENING VAN DE LEEUWENPOORT
Door de 3-dubbele getallen in de datum, heeft deze dag een extra sterke werking. Op deze dag wordt er een een nieuwe vortex geopend en via de blauwe ster Sirius komen er dan nieuwe hogere energiefrequenties naar de aarde. Deze gaan voor veel mensen veel veranderingen in gang zetten. Het zal voor veel mensen als een nieuw begin worden ervaren; een nieuwe fase in hun leven. Op 26 juli begint immers het planetaire nieuw jaar; het moment dat Sirius weer zichtbaar aan de hemel verscheen, vierden de Oude Egyptenaren het begin van het nieuwe jaar.
Veel mensen gaan meer op de voorgrond treden en laten zichzelf meer zien; de Leeuw staat graag in de belangstelling. Zij hebben de afgelopen jaren een (spirituele) ontwikkeling doorgemaakt, waarin ze hun gaven hebben ontwikkeld en gaan daarmee aan de slag. Zij gaan hun krachten ook steeds meer bundelen en samenwerken met mensen, die op dezelfde golflengte zitten. Zij hebben de behoefte om aan de slag te gaan en zich in te gaan zetten voor het welzijn van de mensheid en willen niet meer handelen vanuit egobelang (Watermantijdperk). Zij voelen zich geroepen om te helpen met opstijgen van de aarde en gaan zich verdiepen in het ontwikkelen van nieuwe therapievormen, die gaan helpen bij het genezen van problemen op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg en problemen, die het gevolg zijn van hooggevoeligheid zoals autisme enz.
Op 21 augustus is er een totale zonsverduistering, die veel invloed gaat hebben op politieke situaties op de hele wereld. En machtssystemen aan het wankelen gaan brengen.
De native-americans, de oorspronkelijke bewoners van Amerika en ook in verbinding staat met Sirius, gaan meer in hun kracht staan en voor zichzelf opkomen. Zij gaan langzaam hun waardigheid weer terugvinden, wat ooit door de blanken hen was ontnomen. Velen van jullie zullen in deze processen herkenning vinden, omdat jullie veel in vorige levens als Indiaan geleefd hebben. En het kan zijn dat je nog veel last hebt van onverwerkte emoties, zoals boosheid en verdriet rondom gebeurtenissen, die in deze levens hebben plaatsgevonden.

BUITENLAND
Contacten in het buitenland gaan gelegd worden, waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. Veel lichtwerkers gaan zich inzetten voor projecten in het buitenland, zoals o.a. natuurbehoud. Er worden nieuwe vortexen geopend, op plekken waar zij zich gaan vestigen in de toekomst. Er komt ook een kritische houding richting de Amerikaanse politiek. Veel landen kunnen niet achter bepaalde beslissingen staan.

SEPTEMBER-OKTOBER
In deze maanden worden er nieuwe projecten gestart. Oude angsten worden losgelaten en je gaat meer verdieping zoeken, in hetgeen jij wilt.

NOVEMBER- DECEMBER
Begin december gaan jouw dromen meer uitkomen. Je voelt je optimistisch over het realiseren van jouw dromen. Als Saturnus op 21 december naar zijn eigen teken Steenbok gaat, gaat er veel mensen weer een nieuwe fase beginnen, waarin jouw maatschappelijke carrière meer vorm heeft gekregen en jouw lotsbestemming steeds duidelijker is geworden. Een mooi einde van 2017.

In 2017 gaat er meer naar rechtvaardigheid gestreefd worden en alle “positieve” intenties worden sterker en de “negatieve” worden zwakker. Tweelingzielen gaan ook dichter bij elkaar komen en er gaan veel nieuwe ontmoetingen plaats vinden.
Deze voorspellingen zijn natuurlijk de algemene tendensen en hoe de uitwerking van van bepaalde planeetstanden is voor jouw persoonlijk, is afhankelijk van jouw geboortehoroscoop.
Met dank aan de grote hulp van Erik de Koning, die geholpen heeft met het uitzoeken van veel planeetstanden.
Wij wensen iedereen een heel inspirerend, liefdevol 2017.

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com