Cheiron naar Ram 17-04-2018

Dwergplaneet Cheiron verblijft momenteel in de laatste graad van Vissen en is in een afrondingsfase gekomen. Op 17-4 gaat Cheiron van Vissen naar Ram. Daar blijft hij tot april 2027. Op 6-7 gaat Cheiron retrograde lopen tot 10-12 en komt vervolgens op 26-9 tot begin volgend jaar weer terug naar het teken Vissen.

De gewonde genezer
Cheiron was in de Griekse mythologie een centaur; half mens en half paard. Hij was een boogschutter, musicus, genezer en leraar. Toen hij gewond raakte door een pijl, leed hij aan ondraaglijke pijn. Doordat hij onsterfelijk was en er geen einde kwam aan deze pijn, ging hij op zoek naar een manier om te genezen. Daardoor heeft hij veel kennis opgedaan op het gebied van genezing. Cheiron geeft dus aan welk gewonde deel van jou nog genezing nodig heeft.

Veel lichtwerkers werken als genezers en spirituele leraren en komen tot het besef, dat als ze anderen willen helpen met heling, ze eerst zichzelf mogen helen en hun blinde vlekken goed mogen kennen. Velen van jullie zijn bezig om een spirituele groei door te maken. Iedere keer als er een aspect wordt gemaakt van een planeet met Cheiron, komt er een stukje genezing op gang van oude pijn, uit jouw verleden.

Cheiron in Vissen
Cheiron in de laatste graad van Vissen heeft nu een sterke invloed. Er kan veel heling plaatsvinden rond thema’s van de Vissen. Deze trauma’s kunnen ook een oorsprong hebben uit vorige levens. Je kunt bv. in kloosters hebben geleefd, onder invloed van een sekte/spirituele leider zijn geweest, als zeeman lang van huis geweest en eenzaam hebben gevoeld, in een gevangenis hebben gezeten of veel leed en verdriet hebben ervaren.
Je kunt je de afgelopen periode veel hebben moeten terugtrekken, last hebben gehad van verdriet en eenzaamheid, misschien last van zelfmedelijden of vluchten in fantasie of verslavingen. Misschien had je sterk het gevoel dat je je hebt moeten opofferen.

Vissen zijn gevoelig, mysterieus en trekken zich makkelijk terug uit het leven. Dat kan in een droomwereld zijn maar in ernstige gevallen vluchten ze in verslaving of zelfmedelijden. Doordat ze niet altijd geaard zijn, kunnen ze een wat zwakkere wil hebben. Ze kunnen veel leed ervaren hebben en zelfs het verdriet van de wereld voelen. Ze hebben een grote inlevingsgevoel in anderen en zijn hulpvaardig. Religie kan een grote rol spelen en vaak hebben ze de neiging om zich op te willen offeren voor een “hoger” doel.
Voor hen is een manier om zich te uiten in kunst, zoals muziek, dans, toneel, schilderkunst enz.
Je kunt vooral heling hebben gezocht voor trauma’s als verdriet, het gevoel te hebben dat je er niet mocht zijn in dit leven en je eenzaam voelen. Je kunt dan ook de afgelopen tijd heling hebben gevonden via een alternatieve geneeswijze, via yoga of door uiting via kunst, muziek of toneel. De laatste graad van Cheiron in Vissen kan een sterke uitwerking hebben. Je voelt dat je naar een nieuwe fase gaat en dat kan gepaard gaan met veel verdriet en kan aanvoelen als een rouwproces.

Cheiron in Ram
Op 17-4 verandert Cheiron van teken en gaat naar het teken Ram. Hierdoor kan je sterk het gevoel hebben je niet meer te willen opofferen voor anderen, zoals de Vissen zou doen. Dit kan betekenen dat je banden verbreekt en vastberaden je eigen weg wilt gaan. Het teruggetrokken leventje, het naar binnen keren voor het zoeken naar heling maakt plaats voor een manier van helen, waarin je meer naar buiten gaat treden. De Ram is namelijk gepassioneerd, moedig, strijdlustig, impulsief en doet aanspraak op jouw mannelijke energie. Het verwerken van boosheid kan ook meer je aandacht vragen. Maar ook bv. oorlogstrauma’s (kan ook uit vorige levens zijn).
Door Cheiron in Ram wil je meer in actie komen en je plannen doorzetten, zodat jij jezelf de ruimte geeft om over angsten heen te stappen, voor jezelf op te komen, er te gaan staan en confrontatie’s aan te gaan. Je wilt je niet meer laten ondersneeuwen en het gevoel hebben dat jij er ook mag zijn. Het gevoel dat jij iets te betekenen hebt voor deze wereld en dat jij belangrijk bent kan steeds dieper indalen in je gevoelsleven. Doordat je meer naar buiten treedt, ontstaat er ook een zoektocht naar jouw identiteit. Je ontdekt kwaliteiten van jezelf die voor lange tijd onder een laag onzekerheid hebben gezeten. Je wilt gaan voor waar jouw hart ligt, voor wat jouw passie is!
Het contact met mensen om jou heen, die vast blijven zitten in verslavingen en/of in een slachtofferrol en egocentrisch gedrag vertonen, kan je (tijdelijk) afkappen. Zij mogen ook in actie komen, om aan hun eigen problematiek te werken. Ieder die zelf last heeft van verslavingen of zelfmedelijden gaat de komende 27 jaar door bepaalde omstandigheden “gedwongen” worden om heling hiervoor te vinden.

Tweelingzielen
Vooral ook tweelingzielen kunnen elkaar spiegelen in hun gedrag. Zij krijgen sterk het gevoel zich
niet meer te willen opofferen voor de andere tweelingziel. Ze gaan egocentrisch en agressief gedrag van elkaar niet meer tolereren.

Fijne dag,

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com