Laatst gechannelde bericht

URANUS DIRECT 11-01-2020 

Uranus gaat weer direct lopen in het aardse teken Stier, nadat hij op 7 augustus vorig jaar aan zijn retrograde periode begonnen was. Een spannende periode, want Uranus wil vernieuwing, werkt grillig en onvoorspelbaar. En kan voor onverwachte wendingen zorgen in jouw leven, waardoor alles in een stroomversnelling kan komen.
De Pluto-Saturnus-samenstand, die op 12 januari exact is, kan jou in een transformatieproces hebben gezet, doordat aan veel (karmische) situaties een einde is gekomen of nog gaat komen het komende jaar. En je kunt het gevoel hebben dat je in een periode zit, waarin er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden en waarin jij wilt kiezen voor een nieuwe richting. Er kan duidelijkheid komen over hoe al jouw ideeën vorm kunnen krijgen op gebied van de liefde, samenwerking, wonen en inkomen!

URANUS RETROGRADE
Tijdens Uranus retrograde kan je meer naar jouw innerlijke stem, jouw intuïtie zijn gaan luisteren en onderzocht hebben, wat jij nu wilt in jouw leven. De behoefte naar vrijheid en het op jouw eigen, unieke wijze willen gaan leven kan sterker zijn geworden. Je kunt je onrustig en opstandig hebben gevoeld, willen uitbreken uit een situatie. De veranderingen vinden eerst plaats in je innerlijke wereld, voordat je deze veranderingen werkelijk naar buiten kunt brengen.

URANUS DIRECT
Nu Uranus direct gaat lopen kan je steeds meer het gevoel krijgen, dat je je wilt inzetten voor een gezamenlijk doel en je willen inzetten voor natuurbehoud en de minder bedeelden in de samenleving. Het liefst doet de Waterman, waarvan Uranus de heerser is, dat met gelijkgestemden, waarin het motto: “gelijkheid, vrijheid en broederschap” belangrijk is. Het hebben van vrijheid en jouw individuele ontplooiing worden steeds belangrijker in deze periode, waarin Uranus direct loopt.
Tevens kan de vorm van liefdesrelaties veranderen. Daarnaast kan je je levensmissie hoog op jouw prioriteitenlijst hebben staan, waardoor persoonlijke relaties op een lager pitje kunnen komen te staan van tijd tot tijd.

ANDERE MANIER VAN LEVEN
Ook kan het zijn dat er minder ruimte komt voor onze traditionele manier van leven. Jouw behoeften kunnen veranderd zijn door een spirituele groei, die je hebt doorgemaakt. Waardoor je jouw leven zou willen aanpassen. Je kunt bijv. je relaties een andere, vrijere vorm gaan geven en een betere (alternatievere) werkomgeving voor jezelf creëren. Maar ook kan je meer behoeften voelen om met familie of vrienden samen te wonen. Je voelt je misschien niet meer zo geroepen, om aan de algemene verwachtingen van de maatschappij te voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat jij plotseling van richting verandert in jouw leven.

Ook ruildiensten, crowdfunding e.d. kunnen ingezet worden om doelen te behalen, die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij. Je weet meer “out of the box” te denken, maar je zal niet zo snel impulsieve investeringen of (nutteloze) aankopen doen, waarmee jij het gevoel hebt dat je je geld verkwist. Het milieubehoud wordt steeds belangrijker.
We kunnen onze financiële zekerheid gaan vinden via vernieuwende technologie. Het kan dus zijn dat bijv. nieuwe software, nieuwe apparatuur, online werken enz. een grote economische verbetering zal geven en jou meer vrijheid/ vrije tijd gaat bieden. Een zekere luxe en comfort kan daarbij belangrijk zijn. Maar we kunnen daarnaast bewuster om willen gaan met ons geld en het milieu. En nadenken waar jij je geld aan besteedt. De afkomst van het product, de duurzaamheid enz. wordt steeds belangrijker. Zo kan je in de supermarkt meer voor fairtrade producten kiezen, zodat de boeren in andere landen ook een eerlijke prijs krijgen of wil je minder plastic gaan gebruiken. En meer producten kiezen die niet schadelijk zijn voor het milieu.

TWEELINGZIELEN
Uranus kan ervoor zorgen dat er tussen Tweelingzielen onverwachte wendingen komen. En deze onverwachte wendingen kunnen zeer positief uitwerken dit jaar. Zij kunnen sterk de behoefte voelen, om aan hun individuele proces te werken en daarnaast een alternatieve vorm te vinden om een werk-, vriendschaps- en of liefdesrelatie op te bouwen met elkaar. Het kan dus zijn dat huisje-boompje-beestje relatie jullie ontwikkeling in de weg zou staan en er daarom naar een andere vorm wordt gezocht. Ook kunnen Tweelingzielen zich wat gespannen voelen, omdat ze voelen dat ze voor belangrijke beslissingen staan. Door de Pluto-Saturnus samenstand van 12 januari kunnen zij nog steeds in situaties zitten, die hen min of meer dwingt om een positieve verandering door te voeren.
Daarnaast kan je veel plotselinge ingevingen ontvangen over de situatie met je tweelingziel en dat kan je hoopvol stemmen. Ook kan je veel tekens ontvangen rond deze dag of een bijzonder bericht van of over je twin.

Fijne dag,

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com