Laatst gechannelde bericht (Saturnus)

SATURNUS NAAR WATERMAN 22-03-2020

Saturnus gaat van teken veranderen en gaat van Steenbok, waar Saturnus de heerser van is, naar het teken Waterman. Daar blijft deze planeet tot maart 2023. Op 11 mei gaat Saturnus retrograde lopen en komt daardoor op 2 juli weer terug in Steenbok. En pas in december gaat deze planeet definitief naar Waterman.

Door het retrograde lopen van Saturnus, wordt de uitwerking van de Pluto/Saturnus samenstand van januari jl. weer sterker, doordat ze weer dichter bij elkaar komen. Deze samenstand zet diepgaande transformaties in gang en laat je min of meer levens veranderende keuzes maken. En waarbij je plotseling een totaal nieuwe richting in kunt slaan, de weg van jouw lotsbestemming. Dit kan betekenen dat er een einde kan komen aan karmische situaties en relaties. En een einde aan destructief gedrag of machtsmisbruik en waarbij je angsten, boosheid en wraakgevoelens kunt transformeren en loslaten. Deze samenstand is een groot deel van 2020 nog werkzaam.

KENMERKEN SATURNUS
Saturnus geeft vorm en structuur aan ons leven en alles wat wij doen. Zoals ons skelet structuur geeft aan ons lichaam. Saturnus geeft de vaderfiguur aan in ons leven, de persoon die de regels en wetten stelt. Maakt je verder serieus, ambitieus, betrouwbaar, voorzichtig en sober, maar ook soms emotioneel afstandelijk.
Deze planeet geeft ook de remmende werking, de beperkingen aan, die we in ons leven kunnen ervaren. En ook kan je door Saturnus een tijdsdruk ervaren of een vertraging voelen in de tijd. Het is duidelijk dat bv. de uitbraak van het Coronavirus ons afremt en vertraagt en een grote stempel drukt op onze economie. Verder heeft Saturnus betrekking op koude, de dood, karma, schulden, het verleden, regeringsleiders, bouw, ouderen en staat hij ook voor de vaderfiguur.

SATURNUS IN WATERMAN
De uitwerking van Saturnus verandert, nu deze planeet naar het astrologische teken Waterman gaat. Vooral op maatschappelijk niveau kan dit zorgen voor vele veranderingen. Regeringsleiders kunnen naar alternatieve oplossingen gaan kijken voor de maatschappelijke problemen, die er spelen. Maar ook kunnen er bondgenootschappen gecreëerd worden, ontstaan er samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus. Internationaal kunnen ook leiders samenkomen om hun krachten te bundelen. Zij zullen nieuwe technologieën moeten gaan inzetten voor bijv. behoud van de natuur of verbeteren van werksituaties. En zich vooral richten op het vormen van nieuwe wetten en regels, herstructureren van organisaties en het aanpassen van beleid. Werknemers kunnen bijv. de mogelijkheid krijgen om flexibele werktijden en werkplaatsen te creëren. Maar ook kunnen er unieke samenwerkingen ontstaan met andere bedrijven voor het realiseren van nieuwe ideeën.
Er kunnen strengere maatregelen genomen gaan worden voor het tegengaan van discriminatie, vrouwenhandel, kinderarbeid en al het andere onrechtvaardige gedrag. Minder bedeelde groeperingen in de samenleving kunnen de kans gaan krijgen om een volwaardige plek in deze samenleving te krijgen. Hiervoor kunnen nieuwe projecten worden opgezet.

“OUT OF THE BOX” DENKEN
Op collectief niveau kan er een grote verschuiving plaatsvinden in onze denkwijze. We kunnen meer “out-of-the-box” gaan denken en oude dogmatische denkwijzen los gaan laten. Misschien besluit je om het allemaal anders te gaan doen en wil je uitbreken aan wat anderen van je verwachten. En jouw eigen unieke manier van leven gaan vinden, waarbij je je best wel wat rebels kunt voelen. Je mag wat minder streng zijn voor jezelf. Wanneer Saturnus naar Waterman gaat, kunnen we onze eigen regels willen maken en ons niet meer zo vasthouden aan wat de maatschappij van ons verwacht.

Maar ook kunnen we in karmische situaties terecht komen, die een tikkeltje onvoorspelbaar zijn. Zo kan ons gevoel plotseling ons een andere richting op sturen en kunnen we ons losmaken van bijv. vriendschappen of liefdesrelaties. In relaties kun je ook een behoefte voelen naar vrijheid, maar ben je bereidt om jouw rol binnen de relatie/familie/gezin serieus te nemen. Wel kun je je wat vaker terug willen trekken en vind je het moeilijk uiting te geven aan emoties, wanneer je in emotionele situaties komt. Je voelt je er misschien prettiger bij om emoties te rationaliseren.

SATURNUS EN URANUS
Uranus maakt een vierkant maakt met Saturnus en kan je ervaren dat er een remmende werking gaande is. Iets of iemand in jouw leven kan ervoor zorgen, dat je deze vernieuwing nog niet direct kunt doorvoeren in jouw leven. En dit kan je gespannen maken, onrustig en een tikkeltje geïrriteerd. De remmende werking kan bv. zijn dat je nog emoties mag verwerken van een overlijden in het verleden. Ook kunnen schuldgevoelens en verdriet naar boven komen, betrekking hebbende op het thema “vader” of “ouders”. Misschien heb je iets wel of niet gedaan richting jouw ouders, waar jij nu spijt van hebt. Of voel jij je schuldig als ouder naar jouw kinderen toe, wanneer je eigenlijk de behoefte hebt aan meer vrijheid.
Je kunt je vaak ongeduldig voelen, draag je boosheid in je of ben je door ervaringen uit het verleden je dominant op gaan stellen naar anderen. En besef je je dat je dit meer mag gaan loslaten en oude pijn vanuit het verleden, waarin jij je machteloos en onderdrukt hebt gevoeld, mag verwerken.
Dit vierkant laat ons terug kijken naar het verleden en welke onopgeloste emoties erkent en gevoeld mogen worden. Je mag hierbij jouw eventuele weerstand loslaten, schaduwkanten mogen onder ogen gezien worden en daarbij een stukje heling voor oude pijn.

Fijne dag,

Karin en Danique
www.healingcentrumisis.com