Nieuwe Maan in Boogschutter 7-12-2018: Zoeken naar verdieping!

Tijdens een Nieuwe Maan staan de Zon en de Maan samen, kondigt een nieuwe fase aan en is een mooie periode om iets nieuws te starten. Ze staan samen in het enthousiaste vuurteken Boogschutter en deze Nieuwe Maan kan je een impuls geven om iets nieuws te gaan ontdekken en te ondernemen. En je zult merken dat je veel nieuwe creatieve ideeën voor projecten voor jouw toekomst kunt krijgen. “Maar zijn deze plannen realistisch en haalbaar?” Dat is nu even de vraag. De Boogschutter kan wel eens erg enthousiast zijn. En te veel in een keer willen. Maar ook veel innerlijke processen vragen eerst jouw aandacht en we zitten in een afrondingsfase, waarin er veel oude situaties losgelaten gaan worden. En jij kan worden voorbereid op jouw nieuwe toekomst.

Boogschutter
De Boogschutter-eigenschappen zijn enthousiasme, optimisme, avontuurlijk, toekomstgericht, expansie, filosofisch, reislustig en leergierig. En deze Boogschutter-eigenschappen worden nu versterkt. Boogschutters hebben veel interesse spiritualiteit en in andere culturen en religies. En daar praten ze graag over met anderen. Ze hebben wel de neiging om te overdrijven en anderen te veel willen overtuigen van hun visie. Soms is het waarmaken van hun plannen moeilijk, doordat ze onrustig zijn of meerdere pijlen op hun boog hebben. Ze kunnen dan ook wel eens meer beloven, dan dat ze waar kunnen maken. Maar een Boogschutter laat zich niet zo snel uit het veld slaan, door hun optimistische inslag. En zal snel weer nieuwe plannen maken.

Neptunus en Mars
Tijdens deze Nieuwe Maan is het echter moeilijker om jouw optimistische houding vast te houden, door de invloed van Neptunus en Mars. Deze planeten staan exact samen op deze dag en maken een vierkant met de Nieuwe Maan.
Doordat Neptunus, als heerser van de Vissen, direct is gaan lopen en Mars nu ook in Vissen staat, wordt de Nieuwe Maan sterk beïnvloed door de eigenschappen van de Vissen. Hierdoor wordt jouw enthousiasme en vurige energie nu getemperd, doordat de Vissen maar moeilijk aan de gang kan komen en makkelijk in dromenland verkeert. Misschien heb je zelfs de neiging om veel te willen slapen of naar films te willen kijken. Je zou je liever willen terugtrekken uit de wereld, als je je niet begrepen voelt of last hebt van depressieve gevoelens. Misschien voel je je niet helemaal thuis in deze wereld. Het uitvoeren van jouw dromen komt later wel.
Het liefst zou je je willen inzetten voor een hoger doel of wil je creatief bezig zijn. Daar kan je veel over fantaseren. Of zou je graag eens een film maken, gaan schilderen, fotograferen, muziek maken en dansen. Of willen gaan reizen, een vreemde taal willen leren en droom je over het buitenland. Maar al deze plannen kan je nu moeilijker uitvoeren, doordat je je nu niet gemotiveerd kunt voelen. Dit kan ook voor de nodige spanning zorgen. Vooral als je een deadline hebt en je bang bent, dat jouw werk niet op tijd af komt.
Mars kan ook veel boosheid naar boven halen, zeker als je het gevoel hebt dat je misleid of bedrogen bent. Misschien was je te goedgelovig of had je een bepaalde geloofsovertuiging en kwam je erachter dat de spirituele leiders niet helemaal zuiver bezig waren. Het kan ook zijn dat iemand probeerde met een mooi verhaal je te overtuigen van zijn of haar goede bedoelingen, die niet bleken te kloppen. Of ben je ergens ingetrapt, doordat iemand medelijden bij je wist op te wekken. Door het aanpraten van schuldgevoelens kan iemand ook proberen zijn of haar zin te krijgen. Je kunt hierdoor makkelijk in de war zijn. Dus kijk uit voor oplichters en laat je niet snel manipuleren of in de war brengen. De Boogschutter is op zoek naar de waarheid!

Mercurius direct
Mercurius is de dag voor de Nieuwe Maan weer direct gaan lopen in Schorpioen. Contacten, die jij even op een laag pitje had gezet, kunnen nu weer opgepakt worden.
Mercurius in Schorpioen kan transformerend werken en je kunt het gevoel hebben dat er een einde is gekomen aan een fase en er een nieuw begin is gemaakt. Deze nieuwe fase kan zich aankondigen, doordat je bv. gaat verhuizen, een bericht krijgt van een overlijden of ziekte van iemand, einde of begin van je baan of dat er nieuwe contacten in jouw leven komen.
Gebeurtenissen in jouw leven kunnen er voor zorgen, dat jij diep gaat nadenken en je gaat verdiepen in de diepere lagen van de psyche van de mens. En gaat onderzoeken, waar de diepere oorzaken van psychische problemen, angsten of boosheid vandaan komen. Op onze facebookpagina staat een apart artikel over Mercurius, die weer direct is gaan lopen.

Groot driehoek Mercurius-Cheiron-Noordelijke Maansknoop
Cheiron in Vissen, maakt een mooi aspect met Mercurius in Schorpioen en de Noordelijke Maansknoop in Kreeft. Zij vormen een driehoek in de watertekens, dat harmonieus uit gaat werken.
Cheiron is de planeet, die aangeeft waar jouw diepere zielenwond ligt. En deze wond kan uit jouw jeugd of ook uit vorige levens zijn. Zaken die zich in het onderbewustzijn afspelen vragen nu de aandacht. Trauma’s kunnen door gebeurtenissen, die je nu meemaakt loskomen en om healing vragen. Het vinden van de oorzaak kan inzicht geven in waar bv. schuldgevoelens, angsten en boosheid vandaan komen.
Door de invloed van Neptunus kan jij hier spontane ingevingen of dromen over krijgen. Maar ook films, waarin gebeurtenissen uit vorige levens zich afspelen, kunnen herinneringen oproepen aan jouw vorige levens. En je zult vast wel eens hebben meegemaakt, dat je op reis ergens kwam en het gevoel kreeg, dat je er al eerder was geweest. Je kunt nu zelfs het verlangen hebben, om ergens naar toe te gaan, een plaats, stad of een land, waar je in een vorig leven hebt geleefd.
Geheime genootschappen, ondergrondse bewegingen, kloosterlevens, levens als zeeman, gevangenis of andere mystieke zaken, waarbij jij betrokken was in vorige levens, kunnen nu erg jouw aandacht vragen. Evenals trauma’s uit een oorlogsverleden. Misschien wil je hier nu meer onderzoek naar doen. Je kunt hierover veel boeken willen lezen en een deel van jezelf beter willen begrijpen. Of via een medium meer duidelijkheid krijgen, over wat er in jouw vorige levens gebeurd is. Daardoor wordt ook steeds duidelijker, waar jouw lotsbestemming ligt, wat de opdracht is van je ziel en wat jouw talenten en gaven zijn. (Noordelijke Maansknoop) Je weet welke richting je op wilt in de toekomst en gaat onderzoeken, wat je daar nog voor moet doen en of je nog heling nodig hebt .

Tweelingzielen
Mercurius is weer direct gaan lopen en is ook van invloed op tweelingzielen. Er is weer meer contact mogelijk. Het contact kan, door Mercurius in Schorpioen, letterlijk twee kanten opgaan. De Schorpioen kan erg zwart/wit zijn, alles of niets. Het kan dus positief of negatief uitpakken. Tweelingzielen kunnen dus of diepgaande gesprekken hebben, waarbij ze beetje bij beetje hun gevoelens bloot gaan geven en hun diepste angsten op tafel gaan leggen. Of juist hun gevoelens verborgen houden, mysterieus doen, machtsspelletjes spelen en door bindings- of verlatingsangst veel willen aantrekken en afstoten.
Daarnaast spelen Neptunus en Mars ook een grote rol tijdens deze Nieuwe Maan die ook hun invloed hebben op de communicatie tussen tweelingzielen. Misleiding, bedrog, meepraten met wat de ander zegt, vage communicatie of geen communicatie kan enerzijds een rol spelen door de invloed van Neptunus. En anderzijds kan er ook sprake zijn van vurige communicatie, machtsstrijd, woede, irritaties, frustraties en dominantie door de invloed van Mars. En dat maakt deze Nieuwe Maan wat onstuimiger dan je in eerste instantie zou denken van een Nieuwe Maan in Boogschutter. Misschien wordt het tijd om de werkelijkheid onder ogen te gaan zien!
Tussen alle emoties door, kun je je toch regelmatig optimistisch voelen. Je kunt namelijk openstaan voor nieuwe ingevingen die betrekking hebben op de relatie met jouw tweelingziel, jullie relatie en (toekomstige) samenwerking. Dus wanneer je de hoop verloren lijkt te hebben in een goede afloop, kan er toch onverwachts iets gebeuren, waardoor de hele situatie met jouw tweelingziel een positievere kant op lijkt te gaan. Deze Nieuwe Maan in Boogschutter heeft dan ook een genezende invloed. Meer over tweelingzielen in onze webinar.


Webinar Nieuwe Maan in Boogschutter -Tweelingzielen
Wil jij meedoen met onze korte lezing, afstandshealing met geleide meditatie, waarin je meer informatie krijgt over de uitwerking van deze Nieuwe Maan, inzichten kunt krijgen over jouw situatie en er healing kan plaatsvinden op onverwerkte emoties. Deze healing kan ook doorwerken op jouw tweelingziel, als deze in jouw leven is. Voor meer info kan je kijken op onze website.

Aanmelden kan via:
https://events.genndi.com/register/169105139238464676/cb01674817

Of via onze website www.healingcentrumisis.com/evenementen.

Datum 7-12-2018
Tijd: 20:00 tot 20:45uur
Plaats: Vanuit je eigen woonkamer
Kosten: €15
Deze webinar is tot 24 uur erna terug te zien en de healing heeft dan nog net zo’n sterke uitwerking.

LET OP:
Als je voor een eerste keer meedoet, lees dan ook de begeleidende tekst bovenaan onze evenementen-pagina goed door op onze website.

Fijne dag,

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com.