Nieuwe maan in Steenbok 17-01-2018

Tijdens een Nieuwe Maan staan de Zon en de Maan op een lijn, waarvan alleen de schaduwkant van de Maan te zien is. De Nieuwe Maan is een mooie tijd voor het starten van nieuwe projecten. De Zon en de Maan staan samen in Steenbok en Venus staat daar dicht bij, waardoor deze Nieuwe Maan een sterke uitwerking heeft op alle soorten relaties, gevoel van zekerheid, geld en bezit, liefde, schoonheid en harmonie.
De Steenbok is een serieuze, harde werker, die met beide benen op de grond staat. Met doorzetting en hard werken zal hij/zij veel bereiken. Iemand die niet snel zijn gevoelens laat zien en afstandelijk kan overkomen. Steenbok ziet makkelijk beren op de weg. Hij houdt niet van verkwisting, maar van soberheid. De Steenbok is ook de vaderfiguur, iemand die regels en grenzen stelt. Ouderen en regeringsleiders vallen ook onder het teken Steenbok. Het is goed mogelijk dat er meer vrouwen als regeringsleider op gaan staan (Venus).
Veel planeten staan nu in Steenbok. En de Maansverduistering van 31 januari is ook al voelbaar en kan sombere gevoelens bij je oproepen. Deze Maansverduistering kan een keerpunt betekenen in iemands leven.

Deze Nieuwe Maan zal je een impuls geven om hard te willen werken aan je carrière en een mooi aspect met Mars gaat je aanzetten om in actie te komen. Misschien wil je een concurrentiestrijd aangaan met iemand of door hard te werken en iets te bereiken jezelf willen bewijzen. De drang om iets te willen bereiken kan te maken hebben met een van je ouders, die wat afstandelijk was en jouw niet voldoende heeft gezien, bevestigd en gewaardeerd. Boosheid over misbruik, machtsspelletjes, onrechtvaardigheid, jaloezie enz. kan jou een drive geven, om jouw nieuwe plannen voor een studie, uitbreiding van jouw werk of vertrek naar het buitenland door te zetten. Je boosheid uiten kan genezend werken; Mars maakt een mooi aspect met Cheiron, de gewonde genezer. Goed om eens te gaan onderzoeken waar de oorzaak ligt van jouw boosheid en op welke manier je deze boosheid kunt loslaten. Schorpioen, waar Mars in staat, wil graag graven in jouw onderbewustzijn en doet graag recherchewerk. Ook crimineel gedrag kan aan het licht komen.

Nieuwe Maan samen met Venus
Venus creëert graag harmonie en misschien vind je het moeilijk om een balans te vinden tussen werk, relaties en het hebben van aandacht voor jezelf. Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een nieuwe outfit, massage, nieuwe inrichting, maar dat je nu even zuinig aan moet doen of er geen tijd voor hebt.
Relaties horen ook bij Venus en mogelijk wil je (financiële) zekerheid creëren, door een relatie aan te gaan met een ouder iemand of ben je op zoek naar een vaderfiguur. Het kan zijn dat de band met jouw vader niet zo hecht was en kan je je daardoor moeilijk overgeven in een relatie en stel je je makkelijk afstandelijk op.
Verder kan je je in relaties soms eenzaam voelen. Misschien werk je te hard of heeft jouw partner een drukke baan en te weinig tijd. Je kunt ook te weinig tijd hebben om een relatie of vriendschap te onderhouden. Of ben je pessimistisch over of een relatie wel zal slagen.
Steenbok heeft ook betrekking op ouderen. Zuinig willen zijn om te sparen voor je oude dag of je pessimistisch voelen over jouw oude dag horen hier ook bij. En dat kan op financieel gebied zijn of bang om beperkt te worden door lichamelijke klachten. Je kunt moeite hebben met er ouder uit te komen zien.

Nieuwe Maan vierkant Uranus/Eris
Nieuwe carrièreplannen, de drang om vernieuwing te willen, jouw unieke weg te gaan, kan je onrustig maken. Je wilt uit een sleur breken. Misschien ben je meer prikkelbaar dan anders, als jouw plannen nu nog niet lukken en je je ergens door beperkt voelt. Je kunt een kort lontje hebben.
Ruzies kunnen makkelijk ontstaan.
Steenbok heeft ook betrekking op regels en wetten. Als je beperkt wordt in je vrijheid en het uitvoeren van je plannen, kan dat je boos en opstandig maken. Uranus veroorzaakt ook revoluties; door revolutie kan er iets nieuws ontstaan. Er kunnen dus veel relletjes of opstanden komen, zeker in combinatie met de ruziezoekende planeet Eris. Veel boosheid over onrechtvaardigheid kan er los komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de aardbeving in Groningen, die ontstaan is door gaswinning en je het gevoel kunt hebben dat regeringsleiders te weinig doen om dit te voorkomen.

Tweelingzielen
Voor tweelingzielen is de uitwerking van de Nieuwe Maan extra sterk. Er komen weer dubbele getallen voor in de datum, nl. 9-9 (17+1-1+8). Het getal 9 heeft betrekking op Mars. Tweelingzielen willen graag in actie komen om aan hun toekomst te werken. Maar kunnen zich ook beperkt voelen, als het nog niet mogelijk is door omstandigheden. Je kunt je somber voelen of eenzaam, als een van de twee afstand houdt en je pessimistisch voelen over jullie relatie. Door de afstand die is ontstaan met je tweelingziel, kan je het gevoel hebben dat er voorlopig geen relatie met je tweelingziel in zit. Het gevoel een nieuwe relatie te willen, die rustiger, stabieler is en waarmee je iets kan opbouwen, kan nu sterk aanwezig zijn. Maar tijdgebrek kan je wel eens in de weg staan voor het starten van een nieuwe relatie.
Je kunt sterk de behoefte voelen om een nieuw leven te starten en je voor te bereiden op een carrièreswitch of op het maken van een nieuwe stap in je carrière. Je kunt je oude leventje los willen laten en het gevoel hebben uit de sleur te willen breken, door nieuwe dingen aan te gaan. Ook de terugkerende patronen met je tweelingziel kan je nu los willen laten. Misschien zie je het liefst jouw toekomst samen met jouw tweelingziel, in liefde en harmonie, maar besef je je nu dat jullie nog een hele weg te gaan hebben, voordat jullie dit bereikt hebben. Hierdoor kan je besluiten om tijdelijk afstand te nemen en in deze fase zonder je tweelingziel te werken aan jullie gezamenlijke toekomst.

Happy New Moon!

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com