Volle Maan in Ram 25-09-2018: Belangrijke keuzes in relaties!

Tijdens een Volle Maan staat de Maan, het vrouwelijke en de Zon, het mannelijke recht tegenover elkaar, in twee tegenover elkaar liggende Astrologische tekens. Dit veroorzaakt een conflict tussen de eigenschappen van deze tekens en een conflict tussen gevoel en verstand. De uitwerking hiervan is al enige tijd ervoor en erna voelbaar. Je kunt veel last hebben van ascensieverschijnselen, zoals o.a. slecht slapen, onrust, hoofdpijn, griepachtige verschijnselen, slechte concentratie of vermoeidheid.
De Maan staat nu in Ram en de Zon in Weegschaal, waarbij Saturnus een T-vierkant vormt met de Volle Maan en je uit gaat dagen, om hard te gaan werken aan een balans in jouw leven. Deze Volle Maan zal veel invloed hebben op alle vormen van relaties en dus ook met de relatie met jezelf en jouw relatie met geld en bezit. Je kunt geconfronteerd worden met al jouw beperkingen en met de gewonde delen van jezelf. Doordat Cheiron, de gewonde genezer, samen staat met de Maan, kan je naar alternatieve manieren gaan zoeken om deze zielenwonden te genezen.
Mercurius staat samen met de Zon, recht tegenover de Maan en zal je veel aan het denken zetten over beslissingen die jij wilt gaan maken.
Verder zullen Mars en de Noordelijke Maansknoop, die jouw lotsbestemming aangeeft, jouw motiveren, om met jouw talenten aan de slag te gaan. Dit ga je stap voor stap doen.
Deze Volle Maan heeft een grote uitwerking op Tweelingzielen; Juno maakt een mooi aspect met de Maan.

Ram en Weegschaal
De Maan geeft jouw emoties aan, de manier waarop jij naar veiligheid zoekt en geeft de relatie met jouw moeder aan. In Ram kan dat betekenen, dat je een drang hebt naar onafhankelijkheid, snel in actie kunt komen en moeilijk innerlijke rust kunt vinden. Met veel Ram-invloed ben je impulsief en door jouw enthousiasme krijg jij makkelijk anderen mee in jouw plannen. Je kunt ongeduldig zijn en niet altijd rekening houden met anderen. Confrontaties ga je niet snel uit de weg. De behoefte aan actie is groot en je houdt niet van stilstand. Je hebt nl. steeds nieuwe uitdagingen nodig. Je hebt een drang om je te doen gelden en kunt wel eens een competitiestrijd aan gaan.
De Weegschaal, waar de Zon in staat, is als tegenpool veel diplomatieker. Wil graag harmonie om zich heen. En moet vaak lang wikken en wegen, voordat hij of zij tot een beslissing komt en zal juist niet zo snel impulsief handelen. In ruzies is hij de bemiddelaar, probeert de dingen van twee kanten te zien en bewaart liever de lieve vrede, maar gaat daardoor makkelijk conflicten uit de weg. Terwijl de Ram een echte individualist is, werkt de Weegschaal liever samen met anderen.

Volle Maan
Het kan bij deze Volle Maan nu moeilijk zijn om een innerlijke rust te vinden en kan je veel piekeren over hoe jij nu functioneert in relaties en hoe jij een balans kunt vinden in de verhouding met anderen en met jezelf. Het kan zijn dat je erg met jezelf bezig bent en veel innerlijke conflicten ervaart en daardoor snel geïrriteerd bent. Misschien twijfel je over relaties, die je wilt verbreken. Je staat voor serieuze beslissingen.
Er kan nog veel boosheid in de weg zitten en die boosheid kan met jouw moeder en jouw jeugd te maken hebben. Het is goed mogelijk dat jouw moeder, door haar eigen innerlijke strijd, voorbij is gegaan aan wat jij nodig had als kind. Misschien had ze het zelf moeilijk in de relatie met jouw vader. Je hebt je misschien te veel moeten aanpassen aan haar behoeftes en heb je je niet kunnen ontplooien, zoals jij dat graag zou willen. Je wilde misschien te veel iedereen tevreden stellen, om zo geen conflicten te veroorzaken. Maar diep van binnen kan je hierover nog boos zijn en kan deze boosheid op een andere manier een uitweg krijgen en in de weg staan in relaties, op je werk of in de relatie met jouw eigen kinderen.

Mercurius
Door de invloed van Mercurius, planeet van communicatie en denken, probeer jij de dingen op een rijtje te zetten, wat er precies speelt waarom jij boos bent, snel geïrriteerd of last hebt van sombere gevoelens. Je hebt misschien de behoefte om met anderen en speciaal met een ouder of wijzer iemand hierover te praten. Schrijven kan ook helpen, om te onderzoeken wat er nu precies speelt bij jou van binnen. Misschien wil jij meer uitspreken wat jou dwars zit, maar dan ook weer erover twijfelen of je niet liever voor de lieve vrede gaat en toch maar je mond houdt. Maar doordat Pluto direct gaat lopen op 1 oktober, kan je verborgen gevoelens en emoties niet meer inhouden.
Je kunt veel nadenken of piekeren over jouw relaties, over wat jij nu precies wilt, over conflicten, over de relatie met jouw ouders of over jouw inkomen. Piekeren over ruzies en jouw aandeel hierin. Je kunt je zorgen maken over jouw oude dag.
Misschien ben je nu snel afgeleid of zoek je afleiding van innerlijke conflicten en kan je je moeilijk concentreren. Je kunt spijt hebben van impulsieve acties of dat je te weinig rekening hebt gehouden met anderen en anderen hebt gekwetst. Er kunnen leugens zijn verteld of is er geroddeld. Daardoor is er misschien een afstand gekomen met iemand uit jouw omgeving.
Je kunt ook impulsief te veel geld hebben uitgegeven, hier spijt van hebben en besluiten het zuiniger aan te gaan doen. Je zou graag een balans willen in je uitgavenpatroon; in hetgeen je uitgeeft voor jezelf, je uiterlijk, interieur en willen sparen voor iets wat duurzamer is. Misschien is het verstandiger om te gaan verhuizen en overweeg je het loslaten van financiële zekerheid en te kiezen voor een andere weg.

T-Vierkant met Saturnus
Saturnus maakt een vierkant met zowel de Maan, als de Zon en vormt zo een T-vierkant. Saturnus heeft hierdoor veel invloed op deze Volle Maan en kan je pessimistisch maken, als er geen balans meer is in relaties of in jouw geldstroom. Er kan door conflicten en ruzies een afstand zijn gekomen in relaties en je wilt misschien serieus aandacht geven aan deze conflicten. Ook kan onzekerheid invloed hebben en maak je plannen om stapje voor stapje deze onzekerheden te overwinnen om sterker in jouw schoenen te komen staan en onafhankelijker te worden.
Je kunt boos en gefrustreerd zijn over de beperkingen, die jij in je leven ervaart. Te veel regels en wetten bv. Of misschien waren jouw ouders te streng en wil je je los maken van je ouders.
Je kunt ook het gevoel hebben, dat je hard moet werken en daar niet het juiste geldbedrag tegenover staat en te weinig tijd hebt voor jezelf. Negatieve overtuigingen over financiën kunnen je remmen, in hetgeen jij graag wilt gaan doen.
Saturnus heeft ook betrekking op karma en je kunt veel boosheid ervaren, die nog een oorsprong hebben uit vorige levens. Dat kan o.a. met oorlog, geweld of onderdrukking te maken hebben en waardoor jij nu moeilijk innerlijke rust kunt vinden.

Cheiron
Deze dwergplaneet staat nu samen met de Maan. Je kunt rond deze Volle Maan geconfronteerd worden met het gewonde deel van jou zelf. Het is goed mogelijk, dat er veel pijnlijke herinneringen naar boven komen. Veel lichtwerkers zijn bezig, om de gekwetste delen van henzelf te genezen en zoeken naar alternatieve manieren, om hier heling voor te vinden. Dat is nodig voor hun eigen werk als Lichtwerker en om in harmonie te kunnen samenwerken met anderen. Je kunt dus nu mensen in je leven hebben of in situaties zitten, die oude pijnstukken triggeren. En waardoor er rond deze Volle Maan een uitzuivering kan plaatsvinden van deze trauma’s op een diep niveau.

Tweelingzielen
Deze Volle Maan gaat veel impact hebben op tweelingzielen. Juno, de dwergplaneet, die het huwelijk aangeeft en de persoon, met wie jij een diepe soulconnectie voelt, maakt een mooi aspect maakt met de Maan. Daardoor gaat deze Volle Maan uiteindelijk een gunstige uitwerking hebben.
Tweelingzielen kunnen momenteel worstelen met innerlijke conflicten. En zijn veel aan het nadenken over wat ze nu precies zelf willen. Ze kunnen veel twijfelen over een eventuele relatie met een soulmate; Venus gaat op 5 oktober retrograde lopen.
Afstand kan tussen hen zijn ontstaan door ruzies en je kunt spijt hebben van dingen, die je hebt gezegd of gedaan richting jouw tweelingziel. Misschien heb jij of je twin te impulsief gehandeld uit boosheid, elkaar afgestoten en zou je graag de situatie willen terugdraaien. Een van de twee of beiden kunnen zich ook minderwaardig of onzeker voelen en daardoor afstand houden. Je kunt je daardoor somber voelen en pessimistische gedachten hebben, over de relatie met je tweelingziel: “Komt dit ooit nog goed?”
Je kunt je ook ongeduldig en humeurig voelen, wanneer je graag een gezin wilt beginnen met je twin en dit bv. (nog) niet mogelijk is of omdat hij of zij geen kinderen wilt. En daardoor twijfelen of je de relatie met hem of haar aan wilt gaan. Misschien probeer je te onderzoeken of het contact met je twin op een vriendschappelijke manier mogelijk is. Maar de aantrekkingskracht, die tussen tweelingzielen sterker wordt, kan een vriendschappelijke band moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Je gaat je voorbereiden op jullie relatie en jullie relatie serieus nemen, door stap voor stap zelfstandiger te worden.
Meer over tweelingzielen en verdere uitwerking van de Volle Maan zullen we tijdens de webinar vertellen.

Deze Volle Maan stelt je voor de vraag wat jouw behoeftes zijn en hoe jij voor jezelf kunt opkomen, zonder anderen daarin voor het hoofd te stoten. Is er een balans in wat je voor anderen doet en wat je voor jezelf doet? Maar je kunt ervaren dat de relatie met jezelf steeds belangrijker wordt en dat een basis is voor gezonde relaties met anderen. En dat je steeds minder zin hebt, om je aan te passen aan anderen, ten koste van jezelf en je dus meer wilt gaan kiezen voor wat jij wilt.

Webinar Volle Maan 26-09-2018
Voor deze speciale dag organiseren wij een webinar, met korte lezing over de uitwerking van deze Volle Maan, geleide meditatie en een krachtige afstandshealing, waarbij een sterke genezende energie voelbaar zal zijn, waarbij we afgestemd worden op het Christusbewustzijn en gaan werken aan een samenleving, waarin je vanuit liefde, eenheid, gelijkwaardigheid en respect voor alle levensvormen wilt leven, i.p.v. vanuit angst en boosheid.
De geleide meditatie zal je helpen inzichten te geven in jouw proces in relaties en wordt je voorbereid op het samenwerken met gelijkgestemden, waaronder jouw tweelingziel.
Heb je jouw tweelingziel nog niet ontmoet, dan kan je voorbereid worden op jullie ontmoeting op een later tijdstip. In de periode tot 2020 zullen er nl. veel ontmoetingen plaatsvinden. Lichtwezens zullen ons en jullie ondersteunen tijdens de healing.
Wil jij graag meedoen met de webinar Volle Maan in Ram?

Meld je dan hier aan:
AANMELDEN

of via onze website:
http://healingcentrumisis.com/evenementen/

Let op! Als dit de eerste keer is dat je meedoet met onze evenementen, lees dan de begeleidende (rode) tekst bovenaan onze evenementen-pagina.


Webinar Volle Maan
Datum: 25-09-2018
Tijd: 20:00 tot 20:45
Plaats: vanuit je eigen woonkamer
Kosten: €15


Fijne Volle Maan!

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com