Zwarte maan-Lilith 9-11-2017 naar Steenbok

Op 9 november a.s. gaat de Zwarte Maan-Lilith van het teken Boogschutter naar Steenbok.
Lilith of de Zwarte Maan, is een punt in je horoscoop, dat aangeeft wat jouw schaduwzijde is, het deel van je zelf wat je nog niet wilt zien en verborgen houdt. Dit punt is genoemd naar Lilith. In de Mythologie was Lilith de eerste vrouw van Adam. Zij wilde als gelijke behandeld worden en tolereerde het niet dat Adam haar wilde domineren. Er ontstonden ruzies en Lilith besloot zover mogelijk van Adam weg te vluchten. Ze voelde zich eenzaam en verstoten, maar verkoos dat toch, boven de ondergeschikte rol aan een man. Ze koos voor onafhankelijkheid. Ze was woedend, jaloers, voelde zich verraden en reageerde daarop, door wraak te nemen, door bv. seksualiteit in de strijd te gooien en mannen te verleiden. Lilith wordt gezien als de ontembare vrouw, met een ongeremde seksuele energie. Het thema Lilith wordt ook in verband gebracht met de emancipatie van vrouwen en het baas worden over hun eigen seksuele gedrag.

Op deze dag verandert de Zwarte Maan-Lilith van teken en gaat naar het teken Steenbok, waardoor zijn werking anders wordt. Hiervoor liep de Zwarte Maan-Lilith door het teken Boogschutter en spiegelde ons vooral de schaduwkanten van de Boogschutter. De komende tijd gaan de schaduwkanten van de Steenbok aan bod komen en loopt t/m juli door Steenbok. De Steenbok symboliseert ook de winterperiode en de Zwarte Maan-Lilith loopt een groot deel tijdens de winterperiode door dit teken en heeft dan een sterke werking. Steenbokken zijn serieuze, betrouwbare, ambitieuze harde werkers, met veel plichtsbesef. De keerzijde is dat ze soms de neiging hebben om te hard te werken, afstandelijk of hard over komen, te streng te zijn voor zichzelf of anderen, te perfectionistisch te zijn, te weinig tijd hebben voor zichzelf en voor anderen, te zuinig zijn en daardoor zichzelf te weinig gunnen.
Verder staat de Steenbok symbool voor maatschappelijke carrière, zuinigheid, koude, sneeuw, gladheid, bergen, tijd, botten, gebit, ouders, ouderen en regeringsleiders. En hier gaat de Zwarte maan-lilith dan ook invloed op hebben de komende tijd.

Rond deze dag en de komende periode kan jij in situaties terecht komen of mensen tegen komen, die jou of jij hen spiegelen met oude pijn of negatief gedrag. Jij of iemand anders kan dan reageren met boosheid en misschien het gevoel hebben om defensief te willen reageren, om wraak te willen nemen of iemand te willen kwetsen. Het willen kwetsen van iemand of wraak willen nemen, kan door invloed van de Zwarte maan-lilith op een koele, afstandelijke manier verlopen en constructief goed uitgedacht zijn.
Veel vrouwen, maar ook mannen hebben nog veel pijnstukken, zoals boosheid, jaloezie en verdriet naar elkaar toe. Deze kunnen ook uit vorige levens komen. Oude pijn, gaat hierdoor een kans krijgen om geheeld te worden. Karmische situaties gaan in deze periode aandacht krijgen en veel karmische situaties waarbij een derde persoon betrokken is.
Tussen collega’s kan er bijv. jaloezie spelen of kan er oude pijn uitgewerkt worden, maar ook in familiesituaties. En ook de relatie met jezelf krijgt nu meer aandacht. Ben je te kritisch of te streng voor jezelf? Gun je jezelf genoeg of werk je te hard? Vooral ook tweelingzielen kunnen elkaar confronteren met deze pijnstukken.

Je kunt de neiging hebben om te reageren onder de invloed van de Zwarte Maan-Lilith, als jij of anderen geconfronteerd worden met gekwetste pijnstukken door:

*Anderen jaloers willen maken, als jij zelf jaloers bent/minderwaardig voelt.
*Anderen zwart maken, roddelen over anderen, om de aandacht van jezelf af te leiden.
*Anderen niets willen gunnen, als je zelf denkt dat je iets tekort komt.
*Uit boosheid niet op komen dagen bij afspraken.
*Flirten of andere relaties aangaan met iemand anders, dan met degene waar jij van houdt.
*Spelletjes spelen met anderen of iemand negeren, bewust niet reageren of iemand bewust willen kwetsen
*Voor vrouwen; uitdagend gedrag in de strijd gooien om mannen te willen kwetsen, of mooi willen zijn voor mannen, concurrentiestrijd aangaan met andere vrouwen om een man voor zich te winnen enz. Of juist heel afstandelijk doen en seksualiteit weigeren.
*relaties uit de weg gaan, bang om geconfronteerd te worden met jezelf.

De emoties die je kan ervaren onder de invloed van Lilith, kunnen misschien niet prettig zijn. Deze emoties komen nu sterk naar voren, om geheeld te worden, zodat je steeds meer in balans komt. Je mag dit dus zien als onderdeel van je helingsproces, waarin jouw schaduwzijde de aandacht krijgt.

Tweelingzielen
Jouw twin kan nog boos zijn op jou en daardoor wraak willen nemen en expres niets te laten horen en afstandelijk te doen. Je kunt je eenzaam voelen of het gevoel hebben, dat het niet lukt om een diepere verbinding te krijgen met jouw twin en de verbinding in de fysieke wereld erg missen, als er geen contact is. Om bepaalde emoties, die diep in het onderbewustzijn liggen niet te voelen, kan je vluchten in hard werken, flirten met collega’s, afspraakjes met anderen enz. Wanneer je bij jezelf opmerkt, dat je het geluk buiten jezelf probeert te zoeken, probeert te vluchten en/of de neiging hebt jezelf terug te trekken en afstand te nemen, dan mag je eens onderzoeken welke emoties of gevoelens je dwars zitten.
Ondanks dat het soms moeilijk kan gaan tussen jou en je twin, kan je toch een diepe liefde voelen voor hem of haar. En met liefde kijken naar de situatie.
Als er een “derde” persoon in het spel is, die bv. jaloers is en met gekwetste gevoelens tussen jullie samenkomen in staat, gaat die steeds minder invloed hebben en afstand nemen. Na de uitwerking van de Zwarte maan-lilith in Steenbok in augustus 2018, gaan tweelingzielen weer een nieuwe fase in. Zij gaan dan hun weg vinden om fysiek en emotioneel dichterbij elkaar te komen.

In de winterperiode kan jij je beperkter voelen en meer worden geconfronteerd worden met gevoelens van eenzaamheid en pessimistische gevoelens. Ook kan je meer last hebben van stijve spieren en gewrichten. Een mooie tijd om eens naar binnen te keren.
De uitwerking is voor iedereen anders, afhankelijk van waar jouw Zwarte Maan in jouw geboortehoroscoop staat.

Fijne dag,

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com.