7 kenmerken van een tweelingziel-relatie

Steeds meer mensen ontmoeten hun tweelingziel. Ben jij ook benieuwd of jij jouw tweelingziel hebt ontmoet? We hebben 7 kenmerken voor jullie mogen channelen, waardoor jij kunt opmaken, dat jij iemand hebt ontmoet, waarmee jij een diepere verbinding hebt. En waaruit blijkt, dat hij of zij een tweelingziel is.

1. Allereerst vindt er vaak een ontmoeting plaats, op een onverwacht moment en op een speciale dag. Tijdens deze ontmoeting kunnen jouw chakra’s meer open gaan staan en komt er een kundalinistroom op gang. Je kunt je euforisch en blij voelen. Vaak is de herkenning direct. Deze ontmoeting is niet toevallig, heeft een bedoeling en zet een proces in gang, dat gepaard gaat met verwerkingingen van oude, ongeheelde wonden, wat voor veel aantrek- en afstootgedrag kan zorgen.

2. Er zijn veel overeenkomsten in naam, geboortedatum, gewoontes, beroepen of interesses.
Je kunt bv. altijd al bij elkaar in de buurt hebben gewoond of op dezelfde school hebben gezeten. Jullie hebben vaak dezelfde humor. Er kan ook een fysieke gelijkenis zijn.

3. Je kunt veel tekens krijgen van “de Kosmos”, zodat jij weet dat hij of zij een tweelingziel is. Je kunt veel dubbele getallen zien; zijn of haar naam kom je vaak tegen; er kunnen liedjes in je hoofd opkomen met een speciale boodschap; je ziet regelmatig jouw twin’s auto rijden enz. Hij of zij is steeds in jouw gedachten. Ook kan jij jouw tweelingziel tegenkomen op onverwachte momenten of een berichtje krijgen van hem of haar, als het contact moeizaam gaat. Jouw Hogere Zelf (een hoger bewustzijn dat jou aanstuurt) en gidsen communiceren met jou, om jou te begeleiden in dit proces.

4. Vaak zijn er door jouw Hogere Zelf omstandigheden gecreëerd, waardoor jullie relatie op een rustig tempo verloopt. Het kan zijn, dat één van jullie of beiden in een andere relatie zitten; de zorg voor kinderen kan een belemmering zijn; jullie kunnen op een grote afstand van elkaar wonen; jouw twin vlucht in een relatie met iemand anders; zelfs een groot leeftijdsverschil kan meespelen. Jullie afstemming op elkaar vindt dan op een rustig tempo plaats.

5. Er is vaak nog veel angst om de relatie aan te gaan. Er kan veel angst zijn om elkaar te verliezen. Andere emoties kunnen in de weg staan of slechte ervaringen met eerdere relaties of trauma’s uit jouw jeugd of vorige levens. Het kan voelen alsof je in een emotionele rollercoaster terecht bent gekomen. Dit kan ervoor zorgen, dat tweelingzielen elkaar weer afstoten en ieder voor zichzelf een stuk ontwikkeling moeten doormaken.

6. Na de ontmoeting vindt er een afstemming op elkaar plaats, energiekoorden worden aangelegd, waardoor je last kunt krijgen van fysieke klachten. Je kunt o.a. last krijgen van hartkloppingen, veel dromen, slecht slapen, je moe voelen of juist meer energie hebben. Jouw intuïtie kan sterker worden. Er vinden ook hormonale veranderingen plaats en veranderingen van het DNA. Zelfs uiterlijke veranderingen kunnen plaatsvinden en is het mogelijk dat jij steeds meer op jouw twin gaat lijken.

7. Jullie energie loopt in elkaar over en je kunt elkaars emoties voelen, gedachtes opvangen en fysieke klachten overnemen. Er vindt een fysieke samensmelting plaats, waarin je steeds meer een eenheid gaat worden in voelen en denken. Hierdoor gaan jullie steeds meer op een lijn zitten en kunnen jullie in de toekomst aan een gezamenlijke taak beginnen.

Mocht je hulp nodig hebben in jouw (tweelingzielen)proces, dan kunnen wij jou begeleiding geven en d.m.v. gechannelde informatie inzicht geven over eventuele blokkades en negatieve overtuigingen, die nog tussen jullie instaan. Deze blokkades kunnen uit jouw jeugd zijn of uit vorige levens. Deze hulp geven wij via paranormale readingen en healingen. Wij kunnen communiceren met jouw begeleiders en staan in contact met o.a. de Hathors, die verbonden zijn aan de Egyptische Godin Isis.

Karin en Danique Vergeer
healingcentrumisis.com