Astrologie en numerologie

Regelmatig posten wij op onze facebookpagina korte stukjes over de uitwerking van speciale dagen, die een combinatie zijn van astrologie en numerologie. Deze informatie hebben wij gechanneld en kan meer inzicht geven in het proces, waarin je momenteel zit. Omdat veel mensen steeds gevoeliger worden, hebben deze dagen ook steeds meer invloed op jouw gevoelsleven. In vroegere tijden, zoals het oude Egypte, werd er veel gebruik gemaakt van astrologie, om bijvoorbeeld bepaalde tijdstip te kiezen om beslissingen te nemen. Ook werd er vaak gebruik gemaakt van bepaalde planeet- en maanstanden door de boeren, om zo te kijken wanneer het de juiste tijd was, om gewassen te zaaien en te oogsten. Bij veel mensen zijn nog veel herinneren van deze oude kennis, in hun onderbewustzijn, opgeslagen. En vinden zij veel herkenning in de Astrologie.

IMG_2024Doordat er op bepaalde dagen een sterke uitwerking is, van bijvoorbeeld de nieuwe maan en de volle maan, vinden er rond deze dagen trillingsverhogingen plaats, van energiefrequenties rondom de aarde. Op deze dagen gaan chakra’s meer openstaan en kunnen er meer emoties loskomen, zoals verdriet, boosheid en angst. Je kunt dan door een emotioneel proces gaan. Deze emoties houden vaak verband, met onverwerkte gebeurtenissen uit je verleden of uit vorige levens en zijn gekleurd door de uitwerking van de astrologische tekens, waarin de zon of de maan staan. Of er kan een uitwerking zijn van één of meer planeten, die op dat moment in een bepaalde stand ten opzichte van elkaar staan. Ook bepaalde getallen in data kunnen een invloed hebben. Elk getal brengt een eigen energiefrequentie met zich mee, wat aanduid dat er op dat moment iets bewust gemaakt wordt. Zo staat bijvoorbeeld getal 5 voor communicatie en wanneer je dit getal ziet, zal op dat moment het onderwerp “communicatie” je aandacht vragen.
IMG_2025Dubbele getallen of getallen die elkaar spiegelen, bijvoorbeeld 21:12, hebben een versterkte uitwerking en vooral op tweelingzielen heeft dit een sterke invloed. Door de ontmoeting met je tweelingziel, word je gevoeliger voor de uitwerking van de nieuwe en de volle maan en kun je meer last krijgen van de uitwerking van speciale dagen, zoals bijvoorbeeld Valentijnsdag.
Verder kunnen deze speciale dagen voor veranderingen zorgen in je bewustzijn. Oude overtuigingen en gedachtepatronen kunnen naar boven komen, zodat jij daar even aandacht aan kunt schenken. Je kunt ook last krijgen van lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hartkloppingen en griepverschijnselen. Dit zijn allemaal tekens, dat het lichaam bezig is met reinigen en aanpassen aan de nieuwe, verhoogde energiefrequenties.
Bij de verhogingen van energiefrequenties, wordt het celgeheugen geactiveerd, waardoor herinneringen uit vorige levens vanuit je onderbewustzijn, naar je bewustzijn kunnen komen. Door de verwerkingen, die dan plaats vinden, worden de cellen steeds schoner en je intuïtieve gaven kunnen zich meer gaan ontwikkelen. Dit hele proces heet het “ascensieproces”, waardoor je meer in contact kunt komen met informatie van je hogere zelf, overleden dierbaren of Engelen of informatie kunt ontvangen uit andere dimensies, zoals natuurwezens en buitenaardsen.

Door het schrijven van deze artikelen, willen wij een beeld geven van de astrologische tendensen, die er in een bepaalde periode gaande zijn.

Artikelen die betrekking hebben op de volle maan, zijn terug te vinden bij het hoofdstuk “artikelen”.IMG_2023