Astrologie en numerologie

Regelmatig posten wij op onze facebookpagina korte stukjes over de uitwerking van speciale dagen, die vaak een combinatie zijn van astrologie en numerologie. Deze informatie hebben wij gechanneld en kan meer inzicht geven in het proces waarin je momenteel zit. Omdat veel mensen steeds gevoeliger worden, kunnen deze dagen veel invloed hebben op jouw gevoelsleven.

In vroegere tijden, zoals het oude Egypte, werd er veel gebruik gemaakt van astrologie, om bijvoorbeeld een bepaalde tijdstip te kiezen om beslissingen te nemen. Ook werd er vaak gebruik gemaakt van bepaalde planeet- en maanstanden door de boeren, om zo te kijken wanneer het de juiste tijd was om gewassen te zaaien en te oogsten. Bij veel mensen zijn nog veel herinneren van deze oude kennis in hun onderbewustzijn opgeslagen. En vinden zij veel herkenning in de Astrologie.

IMG_2024Doordat er op bepaalde dagen een sterke uitwerking is van bijvoorbeeld de nieuwe en de volle maan, eclipsen, andere speciale dagenenz. vinden er rond deze dagen trillingsverhogingen plaats van de energiefrequenties rondom de aarde. Op deze dagen gaan chakra’s meer openstaan en kunnen er meer emoties loskomen, zoals verdriet, boosheid en angst. Je kunt dan door een emotioneel proces gaan. Deze emoties houden vaak verband met onverwerkte gebeurtenissen uit je verleden of uit vorige levens. Er kan een uitwerking zijn van één of meer planeten, die op dat moment in een bepaalde stand ten opzichte van elkaar staan, die deze emoties losmaken. Ook bepaalde getallen in data kunnen deze invloed hebben. Elk getal brengt een eigen energiefrequentie met zich mee, wat aanduidt dat er op dat moment iets bewust gemaakt wordt. Zo staat bijvoorbeeld getal 5 voor Mercurius en dus o.a. denken en communicatie en wanneer je dit getal ziet, zal op dat moment het onderwerp “communicatie” je aandacht vragen.
IMG_2025Dubbele getallen of getallen die elkaar spiegelen, bijvoorbeeld 21:12, hebben een versterkte uitwerking en vooral op tweelingzielen heeft dit een sterke invloed. Door de ontmoeting met je tweelingziel word je gevoeliger voor de uitwerking van de nieuwe en de volle maan en andere speciale planeetstanden of bijzondere dagen.

Verder kunnen deze speciale dagen en planeetstanden voor veranderingen zorgen in je bewustzijn. Oude overtuigingen en gedachtepatronen kunnen naar boven komen, zodat jij daar even aandacht aan kunt schenken. Je kunt ook last krijgen van ascentieverschijnselen, zoals lichamelijke klachten,  hartkloppingen, slecht slapen, hoofdpijn, griepverschijnselen, duizeligheid enz. Dit zijn allemaal tekens dat het lichaam bezig is met reinigen en aanpassen aan de nieuwe, verhoogde energiefrequenties. Bij twijfel natuurlijk een arts raadplegen!
Bij de verhogingen van energiefrequenties wordt dus het celgeheugen geactiveerd, waardoor ook herinneringen uit vorige levens vanuit je onderbewustzijn, naar je bewustzijn kunnen komen. Door de verwerkingen, die dan plaats vinden, worden de cellen steeds schoner en je intuïtieve gaven kunnen zich meer gaan ontwikkelen. En waardoor je meer in contact kunt komen met informatie van je hogere zelf, overleden dierbaren of Engelen of informatie kunt ontvangen uit andere dimensies, zoals natuurwezens en buitenaardsen.

Door het schrijven van deze astrologische en nummerologische artikelen willen wij een beeld geven van de astrologische tendensen, die er in een bepaalde periode gaande zijn. Deze artikelen zijn terug te vinden bij de topic: “artikelen”.IMG_2023