De astrologische jaarsvoorspelling 2021

Het jaar 2020 is voor velen een intens en transformerend jaar geweest, waarin de Pluto/Saturnus- samenstand op 12 januari op een groot deel van 2020 een grote stempel gedrukt heeft. Deze samenstand kan een een keerpunt hebben betekend. Karmische processen kunnen ten einde gekomen zijn en je kunt min of meer gedwongen zijn om veranderingen door te voeren en daarbij destructief gedrag en angsten los te laten.
Daarbij stond de planeet van expansie Jupiter het hele jaar regelmatig dicht bij Pluto. En zorgde voor een verdere spirituele ontwikkeling. Je maakte een verandering door, door het loslaten van het oude, hetgeen niet meer bij je paste en je geen vreugde meer gaf, waardoor er ruimte kon ontstaan voor iets nieuws.
Er kunnen regelmatig keuzemomenten zijn geweest; ga jij je gevoel volgen en nieuwe levens-veranderende beslissingen maken in jouw leven of laat je liever alles bij het oude? Maar je kunt gemerkt hebben, dat als jij je gevoel volgde en deed wat jouw intuïtie jou ingaf, alle deuren opengingen en alles vanzelf begon te stromen. Jouw “Hogere Leiding” zal jou steeds de nodige sturing en begeleiding hebben gegeven en dat nog steeds doen.
Het was het jaar met het getal 4, horende bij Uranus en een jaar waarin de samenleving toe was aan vernieuwing en waar zorg is voor iedereen, ook voor de minderbedeelden in onze samenleving. Een onrustig jaar want Uranus zet revoluties in gang en veel mensen kwamen dan ook in opstand voor meer gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Regeringsleiders werd gevraagd om transparant te zijn en om verantwoordelijkheid te nemen. Het gebruik van macht werd niet langer getolereerd.
Het jaar eindigde met een belangrijke samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december van het vorige jaar. Deze samenstand luidt een nieuwe cyclus in van 20 jaar en zal de toon zetten voor het jaar 2021. Deze samenstand vindt plaats in het luchtteken Waterman en we kunnen alles weer wat luchtiger ervaren. Er komt meer ruimte voor verbroedering en er gaan verdere vernieuwingen en plannen doorgevoerd worden. Het is tijd voor verandering!


Het jaar met het getal 5
Het jaar 2021 wordt het jaar met het getal 5 (2+0+2+1). Het getal 5 hoort bij Mercurius en is de heerser van zowel de Tweelingen als de Maagd. Mercurius is de planeet van de communicatie, het denken, analyseren, verkeer en handel. Mercurius is ook de boodschapper en daardoor zal informatieoverdracht belangrijk zijn in 2021. Verder is Mercurius kritisch, heeft oog voor detail, analytisch en is goed in het leggen van verbanden. Onder deze planeet valt verder het onderwijs, jeugd, schrijven, broers en zussen, kennissen en buren. Je kunt door Mercurius veel interesses hebben, nieuwsgierig en leergierig zijn, maar ook de neiging hebben om snel verveeld te raken, onrustig en snel afgeleid te zijn en steeds iets nieuws te willen.
In het jaar 2021 zullen onze contacten centraal staan. Je kunt voor jezelf besluiten in welke contacten jij wilt investeren en welke niet. Daarin is een zekere mate van gelijkwaardigheid belangrijk.
Er kunnen dan ook nieuwe contacten op je pad komen, die een rol gaan spelen in jouw toekomst. Humor zal alles wat minder zwaar maken, mocht je je nog beperkt voelen door bv. de pandemie of andere omstandigheden.
Om gezelligheid te creëren kan je bv. spelletjesavonden organiseren of knutselmiddagen met je kinderen. Er zal ook de nodige aandacht gaan naar onderwijs en opvoeding van de kinderen.
Ook is dit het jaar waarin opheldering kan komen in situaties die voorheen wat onduidelijk waren, zoals misverstanden. Dit kan betrekking hebben op situaties waarbij jouw broers/zussen, kennissen of andere contacten betrokken zijn. Het kan duidelijk worden dat een heldere communicatie belangrijk is. Je kunt nu sneller verbanden leggen tussen de oorzaak in conflicten, die je met mensen om je heen hebt en gebeurtenissen uit het verleden. Oude pijn kan geraakt worden. In deze conflicten kan je het allemaal wat minder zwaar maken, als je begrijpt wat jij of de ander heeft meegemaakt. Zijn conflicten te groot, kan dat er resulteren in dat je misschien liever het contact wat luchtig houdt of het contact helemaal verbreekt. Of kan je dit jaar er vaker voor kiezen om smoesjes te gebruiken, halve waarheden te vertellen, zoveel mogelijk van onderwerp te veranderen of je te richten op anderen contacten, om anderen niet te kwetsen . Hierdoor kan ruimte komen voor mensen die beter bij jou passen.
Je kunt je eigen onderneming willen starten, waarbij je misschien nieuwe apparaten aan wilt schaffen, zoals een telefoon, tablet of computer, die jou helpt in verbinding te komen met anderen en jij reclame kunt maken voor hetgeen jij kunt aanbieden. Een eigen onderneming kan voor een oplossing zorgen voor de problemen, die wij in onze huidige maatschappij ondervinden. Je kunt hierbij denken aan de pandemie, waardoor je kunt besluiten om alles anders aan te pakken of om een nieuwe richting in te slaan. Let wel op om niet te veel dingen tegelijk aan te pakken. Dat kan je nl. onrustig maken en het kan een chaos worden in je hoofd.
Om je kennis wat uit te breiden kan je nieuwe cursussen of workshops gaan volgen. Jouw doel kan duidelijker worden, je weet beter wat je wilt en je kunt overstromen van leuke ideeën. Wel mag je waakzaam zijn, dat deze nieuwe ideeën wel tot jouw doel gaan leiden.
Veel mensen kunnen er ook voor kiezen om te gaan verhuizen en een nieuwe start maken. Mocht je in het buitenland gaan wonen, dan kan het leren van een nieuwe taal op de agenda staan. Of wil je je laten omscholen, zodat je in het buitenland kunt gaan werken. Ook kan je meer willen gaan schrijven, zoals blogs of een boek.
Voor een groep tweelingzielen geldt ook dat zij kunnen gaan samenwonen dit jaar, of aan gezinsuitbreiding denken. Mocht er een tweelingziel in jouw leven zijn, dan kan dat een verjongend effect hebben op jou. En kan jouw natuurlijke charme en jeugdige uitstraling enigszins jaloezie opwekken bij anderen.


De winter
We zijn de winter begonnen op 21 december vorig jaar met de samenstand van Jupiter met Saturnus. Deze samenstand kondigt een nieuwe cyclus aan van 20 jaar en gaat de toon zetten voor 2021. Beide planeten zijn van Steenbok naar het teken Waterman gegaan, waarbij er meer aandacht zal gaan naar de samenleving en het algemeen belang van de groep. Er kunnen meer samenwerkingsverbanden ontstaan. En waar de regering ons vast probeert te zetten met vele regels en wetgevingen, zullen regels en wetten versoepeld worden als dat mogelijk is. Er zal meer ruimte komen voor inspraak van het volk. We kunnen steeds meer de behoefte voelen naar een zekere vrijheid binnen al deze regels. Mogelijk dat we dan ook (vredig) in opstand willen komen, om te streven naar een maatschappij waar meer gelijkheid en broederschap (het motto van de Waterman) heerst.
De Waterman, waar deze samenstand plaatsvindt, is een luchtteken en we nemen het allemaal wat luchtiger. Maar ook kan deze samenstand wisselende emoties met zich meebrengen. De ene keer kun jij je zeer optimistisch voelen over jouw toekomst door de invloed van Jupiter en de andere keer meer pessimistisch en een remmende werking ervaren door Saturnus. Deze samenstand kan veel invloed hebben op ons werkgebied/ inkomen, gezondheid en onze bewustwording. Op deze vlakken kunnen we grote sprongen vooruit maken. Jupiter zal onze drang naar het verbreden van onze horizon stimuleren. Een uitgebreid artikel over deze samenstand is te vinden op onze website. En misschien leuk om eens te kijken waar deze samenstand (00.20 Waterman) staat in jouw geboortehoroscoop, want dit kan aangeven op welk vlak er volgend jaar een verandering zal plaatsvinden.

Nieuwjaar
Met de start van het nieuwe jaar zullen we sterk het gevoel hebben om een nieuwe start te willen maken. We laten een zwaardere periode achter de rug en het wordt tijd om meer geluksmomenten te ervaren in ons leven. Je kunt jouw geluk en succes willen delen met anderen en er kan dan ook meer verbroedering gaan ontstaan. Jouw expansiedrang wordt groter en op werkgebied kan je dan ook met nieuwe ideeën komen, die ervoor gaan zorgen dat er een geldstroom op gang komt.
Ook zal het volgende jaar de pandemie nog niet helemaal verdwenen zijn en het virus in golfbewegingen terugkomen. Er zitten nl. levenslessen aan gekoppeld en kunnen mensen geconfronteerd worden met zichzelf.

Mars, planeet van actie
Mars, de planeet die ons in actie zet, is weer direct gaan lopen en zal ervoor zorgen dat we daden gaan voegen bij onze woorden en ons meer gemotiveerd gaan voelen. Plannen en nieuwe ideeën over hoe we in het leven willen staan, zullen uitgevoerd worden. En hierbij kan het ook zijn dat we wat meer concurrentiestrijd gaan ervaren.

Persoonlijke groei
Daarnaast gaan we ook ons bewustzijn meer verruimen door nieuwe (spirituele) ervaringen die we op zullen doen. En deze ervaringen zullen we nodig hebben in ons werk, maar kunnen ook heel behulpzaam zijn binnen onze relaties. Over deze ervaringen kan je willen filosoferen met anderen. En leren hoe je bijv. met je gevoeligheid om kunt gaan, hoe je je het beste kunt opstellen tegenover je tweelingziel of aan welke belangrijke levenslessen jij aandacht mag besteden.
Ook anderen kunnen we met onze opgedane ervaring helpen. En kunnen zij zich ervan bewust worden om bepaalde zaken serieuzer te nemen, zoals gezondheid, mentale en emotionele welzijn. Misschien is het belangrijk om je levensstijl aan te passen.
Tweelingzielen kunnen elkaar stimuleren en elkaar helpen om het beste in elkaar naar boven te halen. De komende 20 jaar zullen dus vooral in het teken staan van persoonlijke groei!

Uranus direct
Als Uranus direct gaat lopen op 14 januari kan alles in een stroomversnelling komen. Alle planeten lopen nu weer direct. Dit kan tevens zorgen voor meer spanningen en onverwachte wendingen omtrent jouw relaties, bezittingen, geld en het willen hebben van zekerheid. Je kunt op een alternatieve manier meer zekerheid willen inbouwen, maar er ook voor zorgen dat je voldoende vrijheid hebt. Je mag leren om het hebben van zekerheid los te laten. Het is tijd om plaats te maken voor nieuwe en betere situaties en relaties. Er zal dan ook een frisse wind door jouw leven geblazen worden! Een fase waarin gelijkheid en broederschap belangrijker zal zijn.
Maar ook tweelingzielen zullen elkaar meer gaan steunen en er kunnen dan ook onverwachte situaties ontstaan die veel tweelingzielen bij elkaar zullen brengen. Zij kunnen nog voor verrassingen komen te staan!
In de maatschappij zullen we zien dat er meer aandacht zal gaan naar het milieu, mensenrechten en duurzaamheid, zoals duurzaam wonen. Er kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen komen, die hierin gaan bijdragen. De vernieuwende ideeën die in 2020 zijn ontstaan zullen nu heel voorzichtig vorm gaan krijgen.

Mercurius retrograde
Mercurius gaat van 30 januari tot 21 februari retrograde lopen in Waterman. We zijn er inmiddels mee bekend, dat het retrograde lopen van Mercurius ervoor zorgt dat niks lekker soepel loopt in ons leven. Afspraken kunnen niet doorgaan of worden verzet. Er kan veel vertraging zijn in het vliegverkeer. Maar ook kan je problemen ervaren met je elektrische fiets/auto, telefoons, computers of andere elektrische apparaten. Dit heeft ook een symbolische betekenis; je komt niet vooruit komt omdat iets jouw aandacht vraagt.
In contact met je tweelingziel kunnen er communicatieproblemen ontstaan en kunnen er spanningen zijn. Echter kan jouw intuïtie ook heel sterk zijn in deze periode en vind je de antwoorden via ingevingen i.p.v. door de directe woorden van de ander.


De Lente
In de lente gaan er drie planeten retrograde lopen, nl. Pluto, Saturnus en Mercurius en zal de uitwerking hiervan vooral in onze innerlijke belevingswereld voelbaar zijn.
Pluto, de planeet van transformatie, gaat op 27 april retrograde lopen. Dit valt tevens samen met de Volle Supermaan in Schorpioen, waarvan Pluto de heerser is. Emoties kunnen intens ervaren worden, alles wat verborgen is gebleven uit jouw onderbewustzijn kan naar de oppervlakte komen en psychische problemen kunnen sterker naar voren komen. En waardoor we min of meer gedwongen worden om onze verwerkingsprocessen aan te gaan. Versterkt door de magnetische uitwerking van de Super Volle Maan, die nu relatief dicht bij de aarde staat en een sterke uitwerking heeft. Het kan een einde betekenen van destructieve relaties en situaties en je wilt weer de controle over je eigen leven terug nemen. Je kunt besluiten om angsten achter je te laten en een sprong in het diepe te nemen.
In de maatschappij kunnen kwesties de aandacht vragen, die over macht gaan. Men vraagt om vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te beschikken over je eigen gezondheid enz. Zaken die in de doofpot werden gestopt kunnen aan het licht komen. Je kunt hierbij denken aan seksueel misbruik of criminaliteit.

Saturnus
Dan gaat Saturnus op 23 mei retrograde lopen en dat maakt dat we terug kunnen gaan naar het verleden. Saturnus remt ons af en we kunnen ons nog schuldig of verdrietig voelen over dingen die gebeurd zijn in ons verleden. Je kunt je een beetje anders voelen dan anderen en kan jij jezelf liever terugtrekken, om aan jouw vernieuwende ideeën te werken. En wil je een nieuwe vorm geven aan jouw leven en carrière.

Super Volle Maan en Maansverduistering
Op 26 mei is er nog een Super Volle Maan in Boogschutter en zal er ook een volledige Maansverduistering plaatsvinden. Dit kan voor bijzondere omwentelingen zorgen in je leven op gebied van bewustzijn, gezondheid, reizen, gezinsuitbreiding en het uitbreiden van je werkzaamheden. En dit kan heel positief uitpakken!

Mercurius
Als laatste gaat Mercurius, planeet van de handel en het denken, retrograde lopen op 30 mei. Dit doet hij tot 23 juni in zijn eigen teken Tweelingen. En dit maakt dat we snel verbanden gaan zien. Onze broers en zussen kunnen weer even extra onze aandacht vragen en je kunt veel in je hoofd zitten. Contacten uit het verleden kunnen weer in je leven komen.

Zonsverduistering
We sluiten de lente af met een gedeeltelijke Zonsverduistering tijdens de Nieuwe Maan in Tweelingen op 10 juni. Hierdoor keren we met ons bewustzijn naar binnen en kunnen we voor belangrijke beslissingsmomenten komen te staan. We kunnen dan vooral beslissingen maken over in welke contacten we nog willen investeren, kun je je d.m.v. een korte reis je los willen maken van een relatie/situatie en worden er binnen de handel belangrijke beslissingen gemaakt.


De zomer
De lenteperiode kan een intense en roerige tijd zijn geweest en we zullen meer rust vinden in de zomer, die begint op 21 juni.

Jupiter
Op 20 juni is de planeet van groei Jupiter retrograde gaan lopen in het teken Vissen. Dit doet hij tot 18 oktober. Dit maakt dat we onze gevoelens en die van anderen beter gaan begrijpen. Het zal een periode zijn van introspectie, waarin we eerdere (conflict) situaties gaan analyseren en puzzelstukjes op zijn plaats zullen vallen. En we kunnen met de inzichten die we opdoen in deze periode, anderen helpen te groeien in hun spirituele ontwikkeling.
Ook op tweelingzielen zal Jupiter retrograde een grote invloed hebben. Er kunnen tussen hen veel onverwerkte stukken geheeld worden en er kan een doorbraak komen door de bewustzijnsverandering die er dan plaats kan vinden.

Super Volle Maan
Door de Super Volle Maan in Steenbok op 24 juni kunnen pessimistische gevoelens sterker naar voren komen en kan er ook een tijdelijke afstand ontstaan met mensen om je heen. Of wil je afstand doen van je oude leventje. Belangrijke levenslessen kunnen geleerd worden en oude patronen doorbroken worden. Ook kan je een remmende werking ervaren
Op maatschappelijk niveau kunnen regeringsleiders in de schijnwerpers staan en kan er gekeken worden naar nieuwe maatregelen, wetten of regels die gehandhaafd moeten worden.

Neptunus
Op 25 juni zal de dromerige planeet Neptunus tot 1 december retrograde gaan lopen in zijn eigen teken Vissen. Veel creatieve ideeën kunnen in deze tijd ontstaan, maar kan het ook zijn dat daarvan nog weinig gerealiseerd zal worden. We kunnen ons wat moeilijker aarden en zelfs willen vluchten voor emoties, die we liever niet voelen. Daarnaast kunnen er problemen zijn met de zeespiegel, bepaalde diersoorten die in de zee leven, watertekort of juist wateroverlast.

Egyptisch Nieuwjaar en de Leeuwenpoort
Op 26 juli is het “Egyptische Nieuwjaar”. Voor de oude Egyptenaren was de “Blauw Ster” Sirius sinds een tijd weer aan de horizon te zien en kondigde het nieuwe jaar aan. Zij vierden dit door de beelden uit de tempels te halen en op te laden met de energie van Sirius samen met de Zon. Tijdens het Egyptische Nieuwjaar worden we voorbereid op de opening van de Leeuwenpoort op 8 augustus en zullen er veel lichtwezens en hogere energiefrequenties van Sirius naar de aarde komen. Een bijzondere tijd, want veel lichtwerkers reageren sterk op deze energie van Sirius, doordat hun planetaire afkomst van Sirius is of daar veel ervaringen hebben opgedaan, voordat zij het reïncarnatieproces op aarde aangingen.
Er kunnen dan ook grote veranderingen gaan plaatsvinden rond het Egyptische Nieuwjaar en de Leeuwenpoort op gebied van wonen, werk, relaties en gezondheid. We komen meer in ons kracht en gaan ons hart volgen. De Leeuw-energie wordt sterker!
In deze periode kan je ook leden van jouw zielenfamilie tegenkomen, waarmee jij een samenwerking aan kunt gaan. En er kunnen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, die jouw leven voorgoed kunnen veranderen.
Ook voor tweelingzielen kan er een bijzondere ommekeer komen in hun relatie. Zij kunnen weer (tijdelijk) dichterbij elkaar komen. Of na een lange tijd een bericht ontvangen. Ook kan er een onverwachte ontmoeting plaatsvinden.


De herfst
In de herfstperiode wordt alles weer wat kouder en keren we ons wat meer naar binnen. Dit naar binnen keren zal samengaan met een ommekeer die kan plaatsvinden in je leven. Er is namelijk een gedeeltelijke maansverduistering tijdens de Volle Maan in Stier op 19 november, gevolgd door een Zonsverduistering tijdens de Nieuwe Maan op 4 december. In de de herfstperiode kunnen er veel omwentelingen plaatsvinden en kan het een turbulente tijd worden.

Maansverduistering
De Maansverduistering op 19 november zal emoties uitvergroten en ons stimuleren om belangrijke keuzes te maken. En ook om stappen te maken buiten je comfortzone en zekerheden los te laten. Deze keuzes kunnen te maken hebben met hoe we financiële stabiliteit willen inbouwen in ons leven. Je kunt je gaan beseffen dat het hebben van zekerheid een illusie is en je deze zekerheid in jezelf moet gaan vinden.

Zonsverduistering
Op 4 december, tijdens de Nieuwe maan in Boogschutter, zal er een totale Zonsverduistering zijn die in onze streken niet zichtbaar zal zijn, maar wel een grote impact kan hebben.
Tijdens een Zonsverduistering krijgt de Zon een andere uitwerking. De zon, die o.a. voor ons ego staat en de energie die wij naar buiten richten, wordt tijdelijk verduisterd door de Maan. Dit zorgt ervoor dat we min of meer gedwongen worden om naar binnen te keren. Veel gekwetste en sombere gevoelens, die voor lange tijd verstopt waren, kunnen dan ook naar boven komen en geuit worden. Met stemmingswisselingen als gevolg.
Je kunt graag willen uitbreiden met je werk, gezinsuitbreiding willen, grote reizen willen maken of verdieping zoeken in het spirituele. Ook het gevoel dat “het geluk” nooit aan je zijde staat, als hetgeen jij wilt niet gaat lukken, kan veel frustraties en verdriet losmaken.


De winter; einde van het jaar.
Het jaar sluiten we af met het retrograde lopen van Venus tijdens de Volle Maan in Tweelingen op 19 december. Dit retrograde lopen doet Venus tot 29 januari 2022. Dit zal een grote invloed hebben op liefdesrelaties en jouw financiën. Wij kunnen terugdenken aan oude liefdes en aan de eventuele verkoeling en afstand, die in de relatie was ontstaan. Oude thema´s in relaties kunnen zich herhalen. En kunnen we op zoek zijn naar een harmonie in ons privé-leven en op werkgebied.
Tweelingzielen kunnen werken aan oude patronen, die steeds terugkeren in hun relatie. En kunnen ze op zoek zijn naar een balans. Remmende factoren kunnen ervoor zorgen dat tweelingzielen geconfronteerd kunnen worden met karmische processen, waarbij veel emoties naar boven kunnen komen van verdriet, jaloezie, schuldgevoel en eenzaamheid.
Venus kan er nu ook voor zorgen dat we even afstand nemen van onze geliefde om emotionele blokkades te kunnen helen, die betrekking hebben op de relatie met je ouders.
Tijdens de Kerstperiode kunnen er echter bijzondere onverwachte wendingen komen, die jou hoopvol kunnen stemmen en/of jou een zetje gaan geven in de goede richting!

Wij wensen voor onze lezers een heel fijn, liefdevol, licht en gezond 2021!

Karin en Danique Vergeer
healingcentrumisis.com