De Astrologische jaarvoorspelling voor 2022; Wat gaat het komende jaar ons brengen?

Wanneer we terugkijken op het jaar 2021, dan kunnen we dit jaar als een turbulent jaar hebben ervaren, waarin we geconfronteerd werden met veel onverwachte gebeurtenissen en omwentelingen, die de nodige emoties bij ons konden oproepen. Oude onverwerkte pijn kon door hetgeen er zich afspeelde in de wereld en in jouw persoonlijke leven naar de oppervlakte komen. En dit was nodig, want door al deze emoties te doorleven en los te laten, kon je een ware transformatie doormaken en steeds dichter komen bij wie jij in wezen bent. En door het loslaten van het oude, hetgeen niet meer bij je paste, kon er ruimte ontstaan voor iets nieuws. De druk werd opgevoerd om vernieuwing door te voeren in je leven. Je kon daardoor uitgedaagd worden om uit je comfortzone te stappen, je hart te gaan volgen, onzekerheden los te laten en een sprong in het diepe te maken. En ook in 2022 en de jaren daarop volgend zal deze spirituele ontwikkeling zich voorzetten.

We begonnen het jaar 2021 met de grote conjunctie van Jupiter/ Saturnus, die een stempel op een groot deel van het afgelopen jaar drukte. Deze belangrijke samenstand vond plaats op 21 december 2020 en kondigde een nieuwe 20-jarige cyclus aan. Deze samenstand vond plaats in het teken Waterman en werd hiermee het Waterman-tijdperk gestimuleerd. Deze samenstand zorgde ervoor dat we ons het ene moment pessimistisch konden voelen over onze toekomst en maatschappelijke positie. En op andere momenten we ons juist optimistisch voelden, onze spirituele ontwikkeling een boost kreeg en aan de slag wilden met het opbouwen van een mooie toekomst.

Het jaar 2021 was het jaar met het getal 5, horende bij Mercurius, de planeet die regeert over de handel, verkeer, onze communicatie en ons denken. En was dit dus ook een jaar dat ons veel aan het denken heeft gezet; wat wil ik nu eigenlijk? Waar heb ik behoefte aan? Leugens, smoesjes en roddels kunnen boven water zijn gekomen. En kan het zijn dat je op een andere manier bent gaan communiceren. Jouw eigenwaarde en zelfrespect kan vooral het afgelopen jaar gegroeid zijn en laat je nu niet meer zo snel over je heen lopen. Door verbanden te leggen tussen jouw verleden en het nu, kan het zijn dat je nu beter begrijpt waar bepaalde gevoelens en gedrag vandaan komen en ben je bewust aan de slag gegaan met het doorbreken van destructieve patronen.

Het vierkant van Saturnus en Uranus kwam 3x voor in het jaar 2021 en zorgde voor een vertragende en remmende werking. Je kunt een drang naar vrijheid en vernieuwing hebben ervaren, maar ook gevoeld hebben, dat je hierin juist afgeremd werd. Dit kon voor de nodige spanningen en frustraties gezorgd hebben. Deze situaties hielpen ons om bewust te worden van wat wij voor onszelf belangrijk vinden en dat we ons leven op een manier vorm mogen geven, waarin onze eigenheid tot uiting kan komen. Een leven waarin we gericht zijn op samenwerking, broederschap, eenheid en leven vanuit intuïtie, de kenmerken van het Waterman-tijdperk. En waarin er van onze regeringsleiders transparantie werd gevraagd.

Het spanningsaspect tussen Saturnus en Uranus had ook als uitwerking dat crisissen, zoals de pandemie, het tekort op de woningmarkt, tekort in de zorg, de klimaatcrisis enz. verergerd werden. En dat ons dit kan doen beseffen dat we nu deze problemen serieus mogen gaan aanpakken. Uranus in het aarde teken Stier vraagt om innovatie in de landbouw, het financiële systeem en zorg voor ons milieu. Waarbij Saturnus staat voor o.a. maatschappelijke structuren, wetten en regels. En kwamen er steeds meer mensen in opstand, voelden zich verantwoordelijk voor elkaar, wilden zich gaan inzetten voor innovatieve oplossingen en vroegen om een rechtvaardig beleid. Het vierkant van Saturnus en Uranus kan dus voor veel opschudding hebben gezorgd.

2022: HET JAAR MET HET GETAL 6
Het komende jaar 2022 zal ons stimuleren om weer terug een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de samenleving en anderzijds onze persoonlijke belangen. We gaan op zoek naar harmonie en proberen we tot een compromis te komen tussen verschillende partijen in de samenleving. En zal er veel aandacht zijn voor onze financiën en onze relaties, waarin samenwerking en verbinding centraal zullen staan. Het jaar 2022 wordt nl. het jaar met het getal 6. Het getal 6 heeft betrekking op de liefdesplaneet Venus, planeet van o.a. de liefde, harmonie, schoonheid en onze geldstroom. Venus is zowel de heerser is van de Weegschaal als de Stier. En ieder die veel Weegschaal- of Stier-invloed heeft in zijn/haar geboortehoroscoop, zal sterk reageren op de veranderingen die plaatsvinden in dit jaar.

Verder zullen we op zoek gaan naar zekerheid door het veilig stellen van inkomen en bezit. We kunnen bezig zijn met het creëren of vinden van een thuis/huis en verbinden we ons met mensen, waar we een thuisgevoel mee kunnen creëren. En waar we mee kunnen samenwerken, mensen die we kunnen vertrouwen en op kunnen bouwen.

De creatieve energie zal dit jaar weer meer gaan stromen en kun je verlangen naar het je creatief willen uiten in bijv. je kleding of met jouw interieur. Jouw uiterlijk kan om een metamorfose vragen en mogelijk wil je je innerlijke schoonheid laten reflecteren naar buiten toe.

Ook gaan we dieren en de natuur de nodige aandacht geven. Je kunt meer milieubewust willen leven, jouw woning willen verduurzamen, je eigen moestuin willen opzetten, je tuin willen verfraaien, de bijen willen steunen, besluiten om een huisdier te nemen uit het asiel enz.

Daarnaast is de liefde en ons liefdesleven een belangrijk onderdeel, waar het komende jaar de nodige aandacht naar toe gaat. Maar ook zullen we werken aan meer zelfliefde. We gaan meer op een liefdevolle manier voor onszelf opkomen, meer keuzes maken die goed zijn voor onszelf. En weten we steeds beter te luisteren naar waar onze behoeften liggen.

De Engelenpoort 6-6-6 van 6 juni 2022 zal dan ook een bijzonder portaal zijn en kunnen er rond die dag magische gebeurtenissen plaatsvinden in jouw liefdesleven! Voor tweelingzielen zal dit ook een belangrijk moment zijn. Ze zullen liefdevoller met elkaar communiceren en zoeken naar een balans in het contact met elkaar.

HET GETAL 2: ONZE EMOTIES
Het getal 2 komt maar liefs 3x voor in dit jaargetal en dit getal staat voor de Maan: onze emoties, onze behoeftes en staat voor het moederprincipe. De Maan is veranderlijk en daarom kunnen we dit jaar veel emoties ervaren en op zoek gaan naar emotionele veiligheid. Het missen van een basis-veiligheid kan ontstaan zijn in jouw jeugd. Eenzaamheidsgevoelens, angsten en boosheid kunnen even erger worden en kan er veel oude pijn losgelaten worden. We worden uitgedaagd het verleden los te laten.

Ook kan de getal 2 betekenen dat er meer wateroverlast zal zijn dit jaar. De Maan hoort immers bij het waterteken Kreeft. Er kunnen overstromingen plaatsvinden en de klimaatveranderingen en het milieu zullen dan ook onze aandacht vragen.

VENUS RETROGRADE
Kijken we naar Venus, de planeet horende bij het getal 6, dan loopt deze planeet van liefde, relaties, schoonheid, harmonie en geldstroom, retrograde vanaf 19 december vorig jaar tot eind januari in het teken Steenbok. Een periode van introspectie en het herzien van relaties en jouw financiën. Karmische relaties kunnen tot een einde komen, oude liefdes kunnen weer in je leven komen en kan je het gevoel hebben dat je serieus aan de slag wilt, om jouw financiën op orde te brengen. Dus ook oude schulden kunnen worden afbetaald. Ook kan het zijn dat je eindelijk aan de slag kunt met de afwerking van een opdracht/project, dat je al een tijdje aan het voorbereiden was. En gaat dat voor meer inkomen zorgen.

TWEELINGZIELEN
Het getal 6 heeft veel invloed op tweelingzielen. Venus is immers de planeet van de liefde. Zij zullen dan ook sterk het verlangen hebben om dichter bij elkaar te komen. En zullen dit jaar geconfronteerd worden met veel oude emoties die zij mogen helen. Vooral kan er veel verdriet loskomen en zullen zij een zoektocht starten om een balans te vinden in hun relatie i.p.v elkaar steeds aan te trekken en af te stoten. De liefde voor elkaar kan sterker worden en de doorslag geven om samen de weg van heling te volgen. Vooral het vergroten van de veiligheid in henzelf zal hierbij centraal staan.
Wanneer tweelingzielen nog van elkaar gescheiden zijn, heeft dit als doel om het diepe verdriet over het afgescheiden zijn van elkaar te voelen en te helen. Of mogen ze heel goed luisteren naar wat hun behoeftes zijn, om vervolgens stappen te nemen die hun hart hen ingeeft. En mag hun aandacht ook gaan naar hun carrière en levensdoel.

PLUTO EN ERIS: WANTROUWEN EN TWEESPALT
Het hele jaar 2021 was het vierkant voelbaar tussen de transformerende planeet Pluto en de tweespalt veroorzakende dwergplaneet Eris. Op 9 oktober 2021 werd dit vierkant exact. Te zien was dat het wantrouwen groeide tegenover de gevestigde orde, zoals de politiek, grote instellingen, de belastingdienst, zorg voor ouderen enz. En door onvrede en verschillen van meningen er een tweedeling in de maatschappij ontstond. Dit aspect zal op heel 2022 nog een invloed hebben en zal het wantrouwen alleen maar toenemen. Velen zullen boos zijn: jouw persoonlijke vrijheid komt immers in het gedrang. En kunnen we in opstand komen tegen onrechtvaardigheid. Zo kan er bijv. veel onrust ontstaan over het beleid rondom de pandemie.

DE REMMENDE WERKING VAN SATURNUS
Deze planeet gaat retrograde lopen vanaf 4 juni tot eind oktober in Waterman en heeft dan een remmende werking. Doordat we geremd kunnen worden door regels en wetten en beperkt worden in onze vrijheid, kunnen we belangrijke levenslessen leren. Je mag “out of the box” denken, om tot oplossingen te komen, wanneer je je leven anders zou willen indelen. En in deze periode leren we onszelf te accepteren zoals we zijn.

JUPITER
Jupiter gaat een belangrijke invloed op een groot deel van 2022 hebben. Deze geluksplaneet is eind december vorig jaar van teken veranderd en gaat naar het mystieke teken Vissen. Jupiter staat sterk in Vissen, omdat hij oorspronkelijk de heerser was van dit waterteken.

Je kunt je in deze periode wat meer terugtrekken en aan de slag gaan met jouw spirituele ontwikkeling. Misschien heb je even niet zo’n behoefte aan contacten.

Daarnaast kun je jouw creativiteit en mediamieke gaven in willen zetten om jouw werk naar een hoger niveau te helpen. We kunnen ons ook wat minder goed geaard voelen en veel ingevingen krijgen over waar onze toekomst heen gaat. En veel fantaseren over jouw toekomst en dromen met een betekenis krijgen over waar jouw weg naartoe leidt.

Wanneer op 11 mei Jupiter naar het vuurteken Ram verhuist en pas weer eind oktober tot het eind van het jaar in Vissen staat verandert tijdelijk de uitwerking van Jupiter. Je kunt een afwachtende houding beu zijn en je niet meer willen opofferen voor iemand anders, maar zelf aan de slag gaan . met jouw toekomstplannen. Je kunt meer daadkracht ervaren, vrijheid willen en meer avontuur in jouw leven. Vooral tussen tweelingzielen kan dit het geval zijn, wanneer een van de twee weinig moeite doet om een groei door te maken. En dat kan je je boos en gefrustreerd maken. Deze frustratie kan tevens jou weer de motivatie geven om zelf aan de slag te gaan en zet je weer even met beiden benen op de grond.

EGYPTISCH NIEUWJAAR EN DE LEEUWENPOORT
Op 26 juli is het “Egyptische Nieuwjaar”. Voor de oude Egyptenaren was de “Blauw Ster” Sirius sinds een lange tijd weer aan de horizon te zien, wat een aankondiging was voor het nieuwe jaar. Zij vierden dit door de beelden uit de tempels te halen en op te laden met de energie van Sirius, samen met de Zon. Tijdens het Egyptische Nieuwjaar worden we voorbereid op de opening van de Leeuwenpoort op 8 augustus en zullen er veel lichtwezens en hogere energiefrequenties van Sirius naar de aarde komen. Een bijzondere tijd, want veel lichtwerkers reageren sterk op deze energie, doordat hun planetaire afkomst van Sirius is of daar veel ervaringen hebben opgedaan, voordat zij het reïncarnatieproces op aarde aangingen.

Er kunnen dan ook grote veranderingen gaan plaatsvinden rond het Egyptische Nieuwjaar en de Leeuwenpoort op gebied van wonen, werk, relaties en gezondheid. We komen dan meer in ons kracht en gaan ons hart volgen. De Leeuw-energie wordt sterker!

Mogelijk kom je in deze periode leden van jouw zielenfamilie tegen, waarmee jij een samenwerking aan kunt gaan. En kunnen er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, die jouw leven voorgoed veranderen.

Ook voor tweelingzielen kan er een bijzondere ommekeer komen in hun relatie. Zij kunnen weer (tijdelijk) dichterbij elkaar komen. Of na een lange tijd een bericht ontvangen. Ook kan er een onverwachte ontmoeting plaatsvinden!

ZONS- EN MAANSVERDUISTERINGEN
Ook Zons- en Maansverduisteringen zijn vaak keerpunten. Op 30 april en 25 oktober, tijdens de Nieuwe Maan in Stier en Schorpioen vindt er een Zonsverduistering plaats. En op 16 mei en 8 november, tijdens de Volle Maan in Weegschaal en Stier een Maansverduistering. Eclipsen geven aan dat je de dingen anders wilt gaan aanpakken, onverwachte gebeurtenissen vinden er plaats en belangrijke beslissingen worden dan gemaakt. In het voor- en najaar kunnen er dus veranderingen plaatsvinden, die onomkeerbaar lijken te zijn. Deze eclipsen zorgen er namelijk voor dat je een nieuwe richting opgaat, die nodig is voor jouw spirituele ontwikkeling. En mag je hierbij een oude fase of zelfs jouw “oude leventje” achter je laten. Het zijn vaak momenten waarbij er ook veel emoties komen kijken en de druk gevoeld wordt om veranderingen door te voeren. Daarbij kunnen veel angsten loskomen, je leven kan even op z’n kop komen te staan. Maar je mag je dan beseffen dat het gevoel van zekerheid in jezelf zit en je je mag laten sturen door jouw intuïtie.

MARS RETROGRADE
Wanneer op 30 oktober Mars, de planeet die jou in actie zet, tot en met het einde van het jaar retrograde gaat lopen, kan je je even wat minder daadkrachtig voelen. En ga je nadenken over welke stappen je kunt zetten. Er kunnen wat meer ruzies ontstaan, wanneer oude boosheid naar boven komt. Deze periode zorgt ervoor dat er kwartjes gaan vallen: je kunt beter verbanden leggen tussen situaties in het heden en het verleden en beter inzicht krijgen in het hebben van bepaalde gevoelens. Ook oorlogstrauma’s of ruzies uit jouw verleden kunnen invloed hebben op hoe jij je voelt. Let op dat je deze onverwerkte boosheid niet verbergt, je geen masker draagt en doet alsof alles goed gaat!

Verder zal Mars retrograde kunnen betekenen dat we de energie vinden om nieuwe dingen te leren, informatie tot ons te nemen en echt te studeren. Maar kunnen we ook erg in ons hoofd zitten en ons soms overbelast voelen. Het is dus de kunst om een balans te vinden tussen lichaam en geest in het einde van het jaar. En zorgen voor voldoende rust. Mocht je jezelf verwonden, pech krijgen met je auto of een operatie moeten ondergaan, kan dat een symbolische betekenis hebben en kan aangeven dat je nog aandacht mag besteden aan iets. Letterlijk en figuurlijk kan je even niet verder. En vooral voor tweelingzielen kan het betekenen, dat ze het even rustig aan moeten doen met hun relatie, zeker wanneer er nog veel irritaties spelen tussen hen.

Het jaar 2022 zal ons hopelijk meer liefde, zelfliefde, rust en harmonie brengen. En gaan we meer de verbinding zoeken met elkaar. En wensen wij voor onze lezers een heel fijn, liefdevol, licht en gezond 2022!

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com


LICHTREIS OPENEN VAN JE HARTCENTRUM
Omdat dit jaar in het teken staat van de liefde, en we meer liefde en compassie proberen te integreren in onszelf en in de relaties om ons heen, is er op dinsdag 11 januari om 20.00 uur onze nieuwe Lichtreis: “Openen van je Hartcentrum”, die online te volgen zal zijn.

Deze Lichtreis is dan ook bedoeld om deze blokkades op te heffen en te leren om ons hartcentrum te openen. En helpt deze meditatie voor ieder die zijn liefdesenergie wil versterken en hierdoor meer licht en liefde in zijn/haar leven kan creëren. Wanneer wij een diepere verbinding kunnen maken met ons hartcentrum, kunnen er wonderbaarlijke veranderingen plaatsvinden in ons leven. De energiefrequentie van liefde heeft namelijk een sterk helend effect op onszelf en ook op anderen om ons heen. Hoe meer we ons hartcentrum kunnen open, hoe meer liefde er in de wereld voelbaar zal zijn.

Je kunt je hiervoor aanmelden via onze website:
www.healingcentrumisis.com/evenementen.