De invloed van vorige levens op het nu

Soms kun je last hebben van emoties, zoals angst, verdriet en boosheid, die op een bepaald moment naar boven kunnen komen. Dan kan het zijn, dat je in je verleden iets traumatisch hebt meegemaakt, wat je nog niet goed hebt verwerkt.
Het is ook mogelijk, dat je deze emoties niet kunt terugkoppelen naar een gebeurtenis uit je verleden en dan kan de oorzaak bij een gebeurtenis uit een vorig leven liggen. Zo kun je bijv. een fijne jeugd hebben gehad, maar toch depressieve gevoelens hebben en waarvan de oorzaak ligt bij een diep verdriet uit een vorig leven. Je kunt ook onbewust heel erg boos zijn op iemand of een afkeer hebben van iemand en niet begrijpen waarom dat zo is. Die persoon kan jou iets hebben aangedaan in een vorig leven, waar je je nu niet bewust van bent en waar je nog boos over bent.

Op welke manieren kunnen deze onverwerkte emoties nu naar boven komen?
Dit kan spontaan gebeuren, door lichamelijke oefeningen/ sport, door voeding, massage e.d. Maar het meest gebeurt dit door triggers, waardoor de “pijn” uit vorige levens geraakt wordt. Er zijn verschillende soorten triggers, zoals:

  • Gebeurtenissen, die herhalingen zijn van soortgelijke gebeurtenissen uit vorige levens. Iemand laat je nu bijv. in de steek, terwijl je in vorige levens ook vaak in de steek gelaten bent en waardoor er hevige emoties naar boven komen van angst en verdriet.
  • Situaties, die op situaties lijken uit vorige levens. Je wandelt in de bergen en je wordt heel erg bang, omdat je in een vorig leven van de rotsen bent gevallen.
  • Geuren.
  • Geluiden.
  • Muziek.
  • Gebeurtenissen in films enz.

Emoties, die door een trigger naar boven komen, kunnen heviger zijn, dan de emotie die bij de gebeurtenis in het “nu” hoort. De emotie wordt dan versterkt, doordat er ook nog een emotionele lading uit vorige levens naar boven komt. Je krijgt dan een “overreactie”. En deze ”overreactie” is voor veel mensen vaak moeilijk te begrijpen.
Hevige emoties kunnen ook loskomen bij de ontmoeting van tweelingzielen. Lees hierover meer in het hoofdstuk “Tweelingzielen”.

Al deze gebeurtenissen en ontmoetingen zijn er niet voor niets. Ze hebben het doel om de pijn van trauma’s uit je verleden los te maken. Het is hierbij belangrijk, dat al deze gevoelens opnieuw worden gevoeld, zodat ze verwerkt kunnen worden. Veel mensen zijn bang om deze emoties te voelen en onderdrukken ze. Dit kan door bijv. hard werken, te veel eten, vooral suikers en vetten, afleiding zoeken in bijv. zich bezighouden met problemen van anderen, gok-, alcohol-, seksverslaving enz.

Als je het gevoel hebt, dat je last hebt van emotionele blokkades en deze emoties moeilijk los komen of het niet alleen aandurft om deze emoties te voelen/verwerken, kunnen wij hulp bieden d.m.v. healingen. Ook kunnen wij inzicht geven in de oorzaak van de blokkades, zodat je, als je je bewust bent van de oorzaak, dit kan helpen bij het verwerken hiervan.