De uitwerking van de afgelopen volle maan en de maansverduistering van 28 september 2015

In een eerder artikel, over de uitwerking van de volle maan van 31 juli 2015, hebben wij uitgelegd dat er tijdens een volle maan een extra conflict is, tussen aan de ene kant het vrouwelijke en de andere kant het mannelijke aspect. De maan staat namelijk voor het vrouwelijke en vertegenwoordigt het onbewuste, het gevoelsleven, de emoties en de intuïtie, terwijl de zon staat voor het mannelijke en meer verband houdt met het bewuste, de daad- en ik-kracht en het denken. Bij een volle maan staan de zon en de maan astrologisch gezien, recht tegenover elkaar. Er ontstaan dan meer conflicten op het vlak van gevoel en verstand en dat kan zowel een conflict zijn binnenin je eigen innerlijk, waarin er extra onverwerkte emoties naar boven komen, als conflicten in relaties tot anderen. Maar het kan ook zijn dat je veranderingen wilt op werkgebied, of dat je wilt verhuizen of andere belangrijke veranderingen wilt. De conflicten worden telkens gekleurd door de astrologische tekens, waarin de zon en de maan op dat moment staan.
Tijdens deze volle maan van 28 september is er ook een maaneclips. Dit houdt in dat de zon, de aarde en de maan op één lijn staan. Hierdoor blokkeert de aarde gedeeltelijk het zonlicht, dat op de maan schijnt en heeft de maan tijdelijk een roodachtige kleur. Op energetisch gebied betekent dit, dat de maansverduistering zorgt voor extra bewustwording. Het brengt schaduwkanten van onszelf en anderen naar boven. Dit kan vaak leiden tot (hevige) conflicten tijdens deze maaneclips. Maar de vraag is dan wat we doen met deze schaduwkanten. Zo kan de maaneclips heel nuttig zijn, om versnelt inzicht te krijgen, waaraan we nog kunnen en mogen werken. Ook maakt het ons bewust van hoe we in relatie staan tot anderen en of we hier nog tevreden mee zijn.
In dit artikel zullen we meer duidelijk geven in wat de volle maan van 28 september a.s. voor uitwerking heeft op lichamelijk, persoonlijk en relationeel gebied.

wolf-547203_1280De invloed van de supermaan met maaneclips en het ascentieproces.
De volle maan van 28 september is de laatste van een reeks volle manen, die een extra sterke uitwerking hadden. De eerste was op 31 juli, de tweede op 29 augustus en de derde op 28 september, die tevens ook nog een supermaan is. Een supermaan houdt in, dat de maan extra dicht bij de aarde staat en dus een extra sterke uitwerking heeft. En dat betekent ook dat de voor- en nawerking nu langer is. Normaal is de uitwerking van een volle maan ongeveer een week ervoor en een week erna voelbaar. Maar bij deze volle maan is deze periode 2 à 3 weken. Hierdoor kan het voor veel mensen aanvoelen, alsof ze in een emotionele rollercoaster terecht zijn gekomen, waarin ze van de ene emotionele gebeurtenis in de andere rollen en waarbij er veel emoties loskomen, om verwerkt te worden. Deze periode kan dus een periode zijn waarin je maar weinig rust krijgt. Dit is o.a. merkbaar doordat je in deze periode bijvoorbeeld slecht slaapt, omdat je veel aan het verwerken bent in je slaap. Maar je kunt ook onrustig zijn en je gespannen voelen.
Naast het feit dat de komende volle maan een supermaan is, is er ook een maaneclips. Tijdens zo’n supermaan met maaneclips, komen er nieuwe, hogere energiefrequenties naar de aarde. Deze energiefrequenties maken oude emoties versnelt los en worden de cellen, energetisch gezien, opgeschoond. Doordat er dan veel afvalstoffen loskomen, kun je last krijgen van bijvoorbeeld hoofdpijn, griepachtige verschijnselen, je ’emotioneel’ voelen, hormoonschommelingen en/of vermoeidheid.
Je kunt ook een ‘raar’ gevoel in je hoofd hebben en soms niet goed na kunnen denken. Er worden namelijk nieuwe energiebanen aangelegd in het hoofd om de twee hersenhelften; het denken en het voelen, met elkaar te verbinden. Ook zorgen de nieuwe, hoge energiefrequenties, die de maaneclips met zich meebrengt ervoor, dat ‘nieuwe’ informatie’, die zich in het celgeheugen bevindt, langzaam vrijkomt en ons bewustzijn vergroot. We worden ons bewuster over onszelf, de processen om ons heen, waar jouw spirituele weg jou naartoe brengt en nieuwe ideeën worden vanuit het onderbewustzijn, naar het bewustzijn gebracht.
Daarnaast gaan we ons via de pijnappelklier, bewust of onbewust, op de nieuwe, hogere energiefrequenties afstemmen. De pijnappelklier is steeds meer ‘kristallijn’ aan het worden, waardoor het mogelijk is om informatie te ontvangen uit andere dimensies, zoals informatie van engelen, natuurwezens, je gidsen, het buitenaardse enz. Je staat ook beter in verbinding met je ‘hogere zelf’, die makkelijker tot je kan spreken, zodat je zo meer vanuit je intuïtie te kunnen handelen en minder vanuit het verstand.
Om deze processen te ondersteunen, is het goed om veel te drinken en voldoende rust nemen. Ook is het goed om in deze periode je lichaam op andere manieren te ontgiften. Dit kan op verschillende manieren, zoals een massage, sauna, darm- en of leverreinigingen. Vraag hiervoor advies bij mensen die hierin opgeleid zijn.

orion-nebula-735643_640

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het thema van deze supermaan met maaneclips?
Het thema van deze super maan heeft verband met het teken Weegschaal, waarin de zon dan staat en het teken Ram, waarin de maan staat. De maan hoort oorspronkelijk bij een waterteken, heeft met emoties en gevoelsleven te maken en voelt zich in het teken Ram, wat een vuurteken is, niet zo thuis. De Ram is egocentrisch, houdt van daadkracht en is ongeduldig, wil als het ware dingen doordrammen. Dit betekent dat er veel emoties gaan loskomen, dat mensen ongeduldiger zijn in deze periode of een kort lontje hebben. Het teken Weegschaal houdt verband met de harmonie willen bewaren, het lang wikken en wegen voordat er beslissingen genomen worden, de samenwerking tussen mensen, houdt verband met relaties, zowel liefdes-, als vriendschaps- als werkrelaties. En deze komen nu extra onder druk te staan. De conflicten die deze periode ontstaan, zullen extra oplaaien, door het vurige en ongeduldige teken Ram. Men heeft nu geen geduld meer met situaties, waar men ontevreden over is. Men twijfelt nu niet zo lang meer, alvorens beslissingen te nemen en men wil nu knopen door gaan hakken om zijn plannen door gaan zetten. Deze energie is nu heel sterk. Datgene, wat in gang is gezet, bij de volle maan van 31 juli, wordt nu versterkt doorgezet. Door de drammende energie van de Ram, kun je het gevoel hebben, dat er geen weg meer terug is en dat je nu nog meer gedwongen wordt, om een andere weg in te slaan. Maar ook te gaan staan voor datgene waar jij in gelooft.
Veel relaties, die niet meer werken, zullen beëindigd worden en ook andere veranderingen gaan doorgezet worden. Er gaan nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, want samenwerken hoort bij het teken Weegschaal. Mensen gaan hun krachten bundelen en zich inzetten voor nieuwe projecten. Projecten, die beter passen bij jou en jouw vernieuwde visie op de samenleving. En dit wordt steeds meer mogelijk, omdat meer mensen in trilling gestegen zijn, veel opgeruimd hebben op emotioneel gebied, veel beperkende overtuigingen en denkpatronen losgelaten hebben en ‘ingetuned’ staan op het ‘nieuwe denken’. Men is er nu veel meer van overtuigd, dat de dingen die ze willen, ook daadwerkelijk gaan lukken. Zij laten zich niet meer tegenhouden door angst.
Je kunt ook het gevoel hebben, dat je graag met anderen wilt gaan samenleven. Ook op dat gebied gaan er veranderingen plaatsvinden en worden plannen daarin doorgezet. Steeds meer mensen kiezen er voor om een woongroep te gaan starten. Dit is nu steeds meer mogelijk, doordat er meer mensen een balans in zichzelf hebben bereikt. Ook relaties zelf, zullen veranderingen gaan doormaken. Wat we in ons eerdere artikel “Liefdesrelaties, zoals ze in de toekomst gaan worden” uitgebreid beschreven hebben.
Deze supermaan zorgt er ook voor, dat de aantrekkingskracht tussen zielsverwanten versterkt gevoeld wordt. Je kunt nu extra het gevoel hebben een deel van jezelf te missen, het gevoel niet compleet te zijn. Ook kun je emoties van zielsverwanten sterker voelen, wat soms verwarrend kan zijn en een onrustig gevoel kan geven.

Wat gebeurt er na de supermaan met maaneclips van 28 september?
Na de volle maan van 28 september wordt alles weer wat rustiger. En is er een einde gekomen aan een stagnerende periode, waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden en veel oude emoties zijn opgeruimd. Men komt in een rustiger vaarwater terecht en heeft het gevoel weer vooruit te kunnen. Er komt dan een periode waarin alle nieuwe plannen kunnen worden uitgevoerd. Waarin veel mensen een nieuwe weg kunnen inslaan en waarin er meer ruimte is voor nieuwe ideeën. Ook nieuwe relaties gaan in deze periode gevormd worden. En deze periode duurt zeker tot het einde van het jaar, waarin je even op adem kunt komen en kunt oogsten wat je de afgelopen tijd hebt gezaaid. En even kunt genieten van een welverdiende periode waarin er meer rust is.