De uitwerking van de volle maan van 27 oktober 2015

De uitwerking van de volle maan van 27 oktober 2015                      27 oktober 2015

clouds-862354_640De uitwerking van de aankomende volle maan is nu al voelbaar. Vooral hooggevoelige mensen hebben hier last van en mensen die hun tweelingziel hebben ontmoet. Op zaterdag 31 oktober is het Halloween. Dit wordt een speciale dag, waarin de uitwerking van de volle maan nog versterkt wordt.
Tweelingzielen voelen elkaar in deze periode sterker aan. Zij kunnen elkaars emoties voelen en elkaars gedachtes opvangen. En voelen sterker het ‘elkaar missen’, als ze door bepaalde omstandigheden niet samen kunnen zijn. Dit komt omdat tweelingzielen elkaars tegenpolen zijn; Yin en Yang. Tweelingzielen worden dan sterker naar elkaar toe getrokken, als magneten. Want bij de stand van de volle maan is het magnetische veld sterker, doordat de zon, het mannelijke en de maan, het vrouwelijke, tegenover elkaar staan. Al je cellen reageren hier op en je chakra’s gaan meer open staan, waardoor je energietrilling wordt verhoogd. Door deze verhoging van energietrilling, worden er meer emoties uit het celgeheugen losgemaakt en kunnen er dus emoties naar boven komen, vanuit je verleden. Emoties van trauma’s, die je nog niet verwerkt hebt. Daardoor kun je je dus, in de periode van de volle maan, veel emotioneler voelen. Ook slaap je vaak onrustiger, doordat je ook in je dromen veel kunt gaan verwerken.
Tijdens de volle maan staan, astrologisch gezien, de zon en de maan tegenover elkaar. En dit veroorzaakt een conflict tussen deze planeten, gekleurd door de astrologische tekens, waarin deze planeten staan. De zon staat op 27 oktober in het teken Schorpioen en de maan in het teken Stier.
Het thema, wat in deze periode speelt, is onzekerheid en angst rondom geld en bezit, de angst voor verlies, het doorzetten van veranderingen en jaloezie. De maan staat namelijk in het teken Stier. En de Stier staat o.a. voor geld, bezit en het hebben van zekerheid. Een Stier houdt niet van veranderingen. Hij wil alles het liefst bij het oude laten. De zon staat dan in het teken Schorpioen. En die staat voor het onderbewuste, het verborgene en de diepere emoties. De Schorpioen heeft vaak intense gevoelens, die meestal verborgen worden gehouden, uit angst om gekwetst te worden. Schorpioen wil graag controle hebben en doordat hij door zijn gevoeligheid snel gekwetst is, gaat hij snel in de aanval over, om zichzelf te beschermen.
Omdat beide tekens nogal jaloers van aard zijn, is jaloezie nu een van de thema’s, die in deze periode van de volle maan uitgewerkt gaat worden. En Schorpioen heeft ook met het verborgene te maken en dat betekent dat er veel verborgen zaken nu aan het licht komen. En dit is zowel in relaties het geval, als op maatschappelijk gebied.

Angst voor verlies van zekerheid
woman-933488_640

Om verdere stappen te kunnen maken in jullie ontwikkeling, is het belangrijk dat de angst voor het verlies van zekerheid losgelaten gaat worden. Gaan beseffen dat er vanuit het ‘Universum’ altijd voldoende zal zijn. Dat er geen tekorten zijn en dat er altijd de juiste hulp, op de juiste tijd is. En dat we hier zelf geen controle meer over hebben met ons egobewustzijn, maar het over kunnen laten aan de leiding van onze ‘hogere’ leiding. En dat je zonder angst de stappen durft te zetten, waarvan jij voelt dat ze nodig zijn, voor jouw verdere groei. En dit kunnen stappen zijn op het gebied van werk, wonen en relaties.
De schorpioen-invloed zorgt ervoor, dat er nog onopgeloste zaken aan het licht komen, waar nog aan gewerkt mag worden. Welke beperkende overtuigingen je nog hebt, welke onverwerkte gevoelens er nog spelen en of jaloezie nog een rol speelt. Overtuigingen en angsten, die je beperken in het maken van nieuwe stappen, komen nu naar boven, om verwerkt en losgelaten te worden.

Maatschappij
Op maatschappelijk gebied betekent het, dat ook er zaken aan het licht komen, die niet meer passen bij ons ‘nieuwe bewustzijn’. Kijk maar naar de financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Daar gebeuren dingen die voor ons gevoel niet kloppen. Daar zijn voorbeelden genoeg van.
Het betekent ook dat steeds meer mensen het anders geregeld willen hebben, als het om geldzaken gaat. Dat ze willen dat financiële instellingen meer open en eerlijk hun producten gaan aanbieden. En dat er steeds meer voorstanders zijn voor het komen van een basisinkomen. Zodat het voor mensen gemakkelijker wordt om het aantal uren te gaan werken, waarbij zij zich goed voelen en waarbij er nog voldoende tijd is om aandacht aan zichzelf, hun kinderen en familie te kunnen besteden.
Vluchtelingen komen ook naar de westerse landen, op zoek naar veiligheid en zekerheid, want veel mensen leven in angst en komen tekort, wat betreft veilige huisvesting, voldoende werk, scholing en voedsel.
Het hebben van macht hoort ook bij de schorpioen-invloed en het op een agressieve manier uitvoeren daarvan. En nog steeds hebben er een klein aantal mensen veel macht en handelen meer vanuit eigenbelang, dan voor het belang van de hele mensheid. Allemaal zaken, die steeds meer aan het licht gaan komen en waarvan het nodig is, dat er verandering in gaat komen. Zodat de aarde een fijne plek wordt voor iedereen.

Relaties
In deze periode wordt de angst om iemand kwijt te raken ook sterker gevoeld. En dat kan in zowel vriendschaps-, werk- als liefdesrelaties spelen. Door de angst om iemand kwijt te raken, kan jaloezie een rol gaan spelen. Zowel de Schorpioen, als de Stier hebben veel last van jaloezie. De Schorpioen zal, door controle en macht over iemand te willen hebben, proberen te voorkomen dat de ander hem of haar in de steek zal laten. Want als iemand hem of haar in de steek laat, zullen er diepere emoties van verdriet naar boven komen. En een diepe angst om alleen te zijn. En om deze emoties te voelen, daar is de Schorpioen bang voor. De Stier is ook bang om iemand te verliezen, maar meer om de reden, zijn of haar [financiële] zekerheid dan kwijt te raken. Jaloezie zal steeds meer losgelaten worden, in het besef, dat niemand bezit van iemand anders is. En dat relaties alleen kunnen blijven bestaan, als er een bepaalde vrijheid is in de keuzes, die de ander wil maken. Ook het meer uiten van emoties en het uitspreken van wat er allemaal speelt in iemands onderbewustzijn is nu belangrijk, om relaties goed te kunnen laten functioneren. Mensen gaan meer eisen stellen aan de kwaliteit van hun relaties en de personen loslaten, die niet meer bij hen passen.
IMG_1203

Lichamelijke klachten
Doordat er veel emoties los kunnen komen, tijdens deze periode en er veel verwerkt gaat worden, kunnen er klachten zijn in o.a. het keelgebied. Dit heeft te maken met het soms moeilijk kunnen uiten van emoties. Ook kun je last krijgen van spanning in nek en schouders. Veel drinken is belangrijk en voldoende beweging, om de nieren te ontlasten. De nieren moeten nu veel afvalstoffen afvoeren. Dit heeft vooral te maken met het loslaten van angsten.

Voor de toekomst, waarin er nieuwe samenlevingsvormen en nieuwe samenwerkingsverbanden gaan ontstaan, is het dus belangrijk, dat er een zekere emotionele balans is gevonden in jezelf. Om op een volwassen manier te kunnen samenwerken, is het nodig dat o.a. jaloezie voor een groot gedeelte is uitgewerkt en bepaalde angsten zijn losgelaten. En dat is dan ook de reden, dat tijdens deze volle maan, deze thema’s sterker naar voren komen.
We willen wel duidelijk maken dat het een Stier- en Schorpioen-invloed is en dat dit dus voor meerdere personen geldt. Niet alleen voor de personen die Stier en Schorpioen als sterrenbeeld hebben.