De volle maan in waterman 18-08-2016 gedeeltelijke maansverduistering

Op 18 augustus is het volle maan, met een gedeeltelijke maansverduistering, die niet zichtbaar is vanuit Nederland en België, maar wel een invloed heeft. Op een deel van de maan valt dan minder direct zonlicht en dit kan depressieve gevoelens geven. De maan staat nl. in verbinding met jouw emoties. Je kunt over bepaalde situaties verdriet voelen. Deze volle maan wordt ‘Maan van het Weerlicht’ genoemd, omdat het in deze periode vaak kan onweren. De maan staat in het astrologische teken Waterman en de zon in het tegenoverliggende teken Leeuw. Dit versterkt weer de energie van de Leeuwenpoort. De eigenschappen van de Leeuw komen versterkt naar voren, doordat de invloed van de maan, die in Waterman staat, minder krachtig is. Er schijnt nl. minder zonlicht op de maan. De volle maan geeft een conflict tussen de eigenschappen van de Waterman en de eigenschappen van de Leeuw. Er gaan nu meer conflictsituaties ontstaan. Door de Waterman-invloed, krijg je meer behoefte aan vernieuwing en ga je je meer losmaken van situaties en personen, die jouw remmen in jouw verdere ontwikkeling. En door de Leeuw-invloed voel jij je sterk en hebt meer de moed, om de nodige stappen te zetten en jouw intuïtie te volgen. En wil je meer naar buiten gaan treden met jouw talenten. Ook creatieve talenten komen nu meer naar buiten, omdat de Leeuw heel creatief is. De volle-maan energie gaat er ook voor zorgen, dat dominant en manipulatief gedrag niet meer wordt getollereerd. Dit gedrag wordt gespiegeld door jouw omgeving. De Leeuw kan bijvoorbeeld boos worden als anderen niet doen wat hij of zij wil, heeft een dominante kant. Daar heeft de Waterman lak aan en zal zijn eigen gang willen gaan. En zijn energie zal sterk gericht zijn op de toekomst. De Waterman heeft vaak vernieuwende ideeën en kan plotselinge invallen krijgen over hetgeen hij wil gaan realiseren, maar kan nu tegenwerking ervaren, van mensen die alles het liefst bij het oude willen houden en conventioneler en rechtlijniger denken (Leeuw). Ook kan er tegenwerking zijn in het uitvoeren van nieuwe uitvindingen en sociale vernieuwingen, door mensen die andere (egoïstische) belangen hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de politiek, onderwijs en gezondheidszorg zijn.

13925052_733842256754130_5218540693254270357_nDe Leeuw kan heel beschermend zijn over haar of zijn kinderen. Sommige kinderen hebben een drang naar meer vrijheid en willen zich losmaken van de ouders, om hun eigen weg te gaan en dit kan een conflict geven. Maar is nodig, zodat er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden, zowel voor de ouders als de kinderen. En over het moeten loslaten van je kinderen kan je verdriet hebben. Er valt immers minder licht op de maan, je emoties. De maan heeft ook te maken met de moeder en moedergevoelens. Je kunt rondom kinderen sombere gevoelens hebben of bezorgd zijn over ze. Zeker als ze het ouderlijke huis gaan verlaten of niet meer mee op vakantie gaan. Of als je kinderen in een (puber) fase zitten en in aanraking komen met drank en/of drugs.

Doordat Uranus een driehoek-aspect maakt met de zon en nog in samenstand staat met de ruzie-veroorzakende planeet Eris, kunnen er ruzies ontstaan in o.a. relaties. Het kan zijn, dat een van de twee meer behoefte heeft aan vernieuwing in de relatie en de ander daar nog niet aan toe is. Of als een van de twee een andere kant op wil met zijn leven en jouw relatie daar niet meer in past. Ook kan je in je drang naar vrijheid, tegengewerkt worden, doordat jouw partner je probeert te manipuleren, door bijvoorbeeld het creëren van drama (Leeuw). Je gaat deze situaties steeds sneller doorzien, doordat jouw intuïtie hierover steeds sterker wordt. Maar je kunt ook op werkgebied, als jij nieuwe ideeën hebt, maar weinig of geen gehoor krijgen voor hetgeen jij wilt.
Er kan ook boosheid loskomen uit vorige levens, als je situaties hebt meegemaakt, waarin je onderdrukt bent geweest. Deze onderdrukking kan een aantasting zijn geweest voor je waardigheid (Leeuw). Denk bijvoorbeeld aan onderdrukking wanneer je in een vorig leven slaaf bent geweest, dat je als Indiaan uit je land verdreven werd of als vrouw onderworpen werd aan een dominante man. Maar ook nu kun je boos worden als je op een andere manier onderdrukt wordt of beroofd wordt van je vrijheid. Dit kan in je werk zijn of in relaties.

TweelingzielenIMG_0908
Tijdens de volle maan is de aantrekkingskracht tussen tweelingzielen weer sterker en kunnen elkaar erg missen. Je kunt je verdrietig of je depressief voelen, als je met je tweelingzielen nog niet samen kan zijn. En hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Jouw tweelingziel kan nog in een andere relatie zitten, waarmee nog karmische stukken uitgewerkt worden. Er kunnen kinderen of ouders zijn, die nog jouw zorg nodig hebben. Of een te grote afstand kan een rol spelen. Tussen sommige tweelingzielen is er een groot leeftijdsverschil en het kan zijn dat de jongere twin eerst een relatie met iemand anders aangaat, om met hem of haar een gezin te stichten. En komen zij op latere leeftijd samen. Veel tweelingzielen gaan in de toekomst samenkomen, om aan een gezamenlijke taak te werken en bevinden zich nu in een voorbereidende fase. Er vinden nu veel afstemmingen plaats tussen tweelingzielen. Je kunt daardoor last hebben van hartkloppingen. Ook vinden er veel onverwachte ontmoetingen plaats. Het jaar 2020 gaat een belangrijk jaar worden voor tweelingzielen.

Maatschappij
De Waterman is idealistisch en wil zich graag inzetten voor een betere samenleving, maar kan nu teleurgesteld raken, als hij op veel tegenwerking stuit. Hij kan diep over dingen nadenken en heeft zo zijn eigen theorieën, over hoe het leven er volgens hem zou moeten uitzien. En wordt vaak als een tikkeltje excentriek en eigenzinnig gezien. Hij is een voorvechter voor gelijkheid en rechtvaardigheid. En door de Waterman-invloed kan je opstandig worden, als het niet gaat zoals jij het in gedachte had. De Waterman kan zich maar moeilijk binden, omdat hij of zij op zijn vrijheid is gesteld. Door de Waterman-invloed, wil jij meer vrijheid ervaren en er meer behoefte aan krijgen, om je leven te willen leiden op jouw eigen manier. Je kunt nu meer in opstand willen komen, tegen hetgeen jij onrechtvaardig vindt in de maatschappij. Maar doordat de Leeuw meer conventioneel is, zal je op tegenstand stuiten. Je kunt je door de Waterman-invloed anders voelen, het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, dat je niet leeft volgens de normen van de maatschappij. Mensen met veel Leeuw-eigenschappen gaan zich meer bewegen naar de Watermaneigenschappen. We leven immers in het ‘Watermantijdperk’. Dat wil zeggen, niet meer leven op de traditionele manier, als dat niet meer bij je past, maar leven, zoals jij dat wilt, je intuïtie volgen, geloven dat alles op je pad komt, wat jij nodig hebt. De vorm van relaties gaat veranderen. Je kan in relaties meer behoefte aan vrijheid krijgen. En er gaan meer leefgroepen ontstaan, waarin mensen samen werken aan een idealistisch plan en bijvoorbeeld met gelijkgestemden de kinderen gaan opvoeden. En de kinderen de leefomstandigheden geven, die zij nodig hebben; meer in de natuur, gezond voedsel, ander onderwijs. De kinderen, die nu op de aarde zijn, zijn veelal hooggevoelige kinderen. Je kunt in contact komen, in de periode rond de volle maan, met nieuwe mensen, waarmee jij je gaat verbinden in de toekomst en waarmee jij gaat samenwerken. Traditionele familiegewoontes worden steeds meer losgelaten en je gaat meer je familie vormen met jouw ‘zielenfamilie’. Je kunt hier veel meer duidelijkheid over krijgen. Doordat de planeet Saturnus direct is gaan lopen, sinds 13 augustus, komen er steeds meer mogelijkheden om jouw plannen te gaan vormgeven en zijn er steeds minder beperkingen.

Fijne volle maan-tijd!

Karin en Danique Vergeer
Healingcentrum Isis