Een bijzondere dag: 7-7-2016 Opening van een Engelenpoort

Deze dag is een bijzondere dag. Er komen namelijk drie zevens in de datum voor; 7-7-7(1+6). Dit geeft een versterkte uitwerking van het astrologische teken Vissen en de planeet Neptunus, die bij het getal 7 hoort. Het getal 7 is ook een heilig getal. Er wordt op deze dag een Engelenpoort geopend. Dat betekent dat er via zuilen, nieuwe energieën naar de aarde komen, waardoor de energietrilling op aarde verhoogd wordt. Dit gaat de komende tijd voor nieuwe ingrijpende gebeurtenissen zorgen. Gebeurtenissen die er voor gaan zorgen, dat jij je nieuwe bestemming gaat vinden. Er komen nieuwe energiefrequenties naar de aarde, die bepaalde kennis in jouw celgeheugen activeren. Kennis, die jij hebt opgeslagen en die jij gaat gebruiken voor jouw nieuwe taak. Je staat op deze dag meer in verbinding met je hogere zelf en staat meer open om nieuwe kennis te ontvangen van jouw hogere leiding. Je staat dus meer open voor Engelen, die met een doel hier zijn, namelijk om nieuwe kennis naar de aarde te brengen en jou de begeleiding te geven, die jij nodig hebt. Het kan zijn dat je nieuwe ideeën krijgt of ingevingen over jouw nieuwe pad. Dat je plotseling weet, wat je moet gaan doen. Dit kan ook via dromen tot je komen. Of via boeken, films of andere informatie, waar “toevallig” je oog op valt of waar je naar toe getrokken wordt. Je bent vandaag dus meer mediamiek (Vissen) dan normaal. En het kan zijn dat je nu meer het vertrouwen hebt en dat je deze leiding nu ook durft te gaan volgen. Want er is namelijk ook geen weg meer terug. Je wordt min of meer gedwongen om nieuwe keuzes te maken, knopen door te hakken en jouw nieuwe weg te gaan volgen. Het zal voelen, alsof je gestuurd wordt hierin. En het nieuwe plan zal zich steeds meer ontvouwen, naarmate jij dit pad inslaat. Deze dag kun je dus als een keerpunt beschouwen. Jouw nieuwe bestemming wordt nu duidelijker.

space-1068198_640

 

 

 

 

 

 

Vorige levens
Voordat je je volledig aan je nieuwe taak kunt gaan wijden, zal je eerst nog oude pijnstukken uit je verleden moeten opruimen. Dit kunnen ook nog onverwerkte emoties uit vorige levens zijn. Je zit nl. in een voorbereidende fase, in voorbereiding op je nieuwe taak.
Het kan zijn dat je je vaak eenzaam voelt en niet goed weet waarom je nu op aarde bent. En je je soms vertwijfelt afvraagt, wat nu het doel is van al dit lijden? Dit zijn allemaal gevoelens, die bij de Vissen horen. Je hebt misschien veel eenzame vorige levens gehad en voelde je je afgesloten van de anderen. Het kan zijn dat je veel religieuze levens hebt gehad of geleefd hebt als een kluizenaar. Je was bv. zeeman, missionaris, kloosterling. Vorige levens, waarin jij je eenzaam voelde. En schuldgevoelens had, over dat je je gezin in de steek moest laten en er niet voor hen kon zijn. Of misschien was je jeugd eenzaam en voelde jij je niet begrepen, door jouw ouders. Deze gevoelens kunnen vandaag allemaal naar boven komen.
Voordat je verdere stappen kunt nemen, is het nodig om het oude los te laten. Dat je besluit om te verhuizen, ontslag te nemen van je werk, of om je relatie te beëindigen. Misschien wil jij je leven anders gaan inrichten. Ook is het soms nodig om oude overtuigingen los te laten. Als je het oude loslaat, is er ruimte voor het nieuwe.
Misschien besluit je om meer te willen gaan doen met je creativiteit, muziek of meer met jouw paranormale gaven. Wil je voor jezelf beginnen en een eigen praktijk beginnen? Ook dat hoort tot de mogelijkheden.

couple-915982_640Tweelingzielen
De hogere energiefrequenties die nu vanaf 7 juli naar de aarde komen, gaan ervoor zorgen dat de harten van tweelingzielen meer geopend gaan worden. De energie van liefde gaat meer stromen en gaat ervoor zorgen dat veel tweelingzielen het komende jaar dichterbij elkaar gaan komen. Rond deze dag staan je chakra’s ook meer open en kun je jouw tweelingziel sterk aanvoelen. Ook al is hij of zij ver van jouw verwijderd. Het kan zijn dat jij de stemmingen van de ander overneemt en je kunt je somberder voelen dan anders. Dit kunnen dus gevoelens zijn van jouw tweelingziel. Ook is de aantrekkingskracht weer groter. Misschien vertoont jouw tweelingziel vluchtgedrag en wilt niet realistisch in het leven staan. Of heeft hij of zij last van zelfmedelijden, geeft nog anderen de schuld van en zet daarom geen veranderingen door. Allemaal kenmerken van de Vissen. Ook vluchten in verslavingen kan voorkomen. En het kan zijn, dat jij je (nog) niet wilt verbinden met jouw tweelingziel. En dat jij vindt dat de ander eerst nog iets aan deze verslavingen moet gaan doen en meer verantwoordelijk gedrag moet gaan tonen. Als je het idee hebt, dat jouw andere deel dit (nog) niet gaat doen, kan er een verwijdering ontstaan. Ook kan het zijn, dat jouw tweelingziel gevlucht is in een relatie met iemand anders en dat je er op wacht, dat de ander knopen door gaat hakken en nieuwe beslissingen gaat maken. Het enige wat jij kunt doen is doorgaan met jouw leven. Want je bent je wel aan het voorbereiden op een toekomst samen met jouw zielsfamilie. Doordat jij en je tweelingziel (nog) niet samen kunnen zijn, kan dat gevoelens geven van eenzaamheid en kun je elkaar erg missen. Ook dat zijn emoties, die nog opgelost dienen te worden. Blijf dus niet hangen in “zelfmedelijden”, maar zet de stappen, die voor jou goed voelen.
Door jouw engelen en gidsen, kan je je gestuurd voelen en kunnen er weer onverwachte ontmoetingen komen of onverwacht contact ontstaan tussen jou en je tweelingziel. Ook is misleiding aan de orde. De een kan de ander het gevoel geven geen interesse te hebben, uit zelfbescherming of angst dichtbij te komen. Wanneer dat aan de orde is, zal jullie ontmoeting er toch weer voor zorgen dat jullie energetische verbinding versterkt wordt en jullie elkaar op energetisch niveau, op afstand, verder helpen.
Er zullen de komende tijd veel onverwachte wendingen komen. En je zult verbaasd staan, over de veranderingen die in jouw leven gaan plaatsvinden. Er kunnen dingen gebeuren, die jij niet voor mogelijk had gehouden! Een bijzondere en magische tijd!

Karin en Danique Vergeer.
Healingcentrum Isis