Kerst en de uitwerking van de volle maan van 25 december 2015

Dit jaar valt de volle maan van december op een speciale dag, namelijk 1e Kerstdag. Oorspronkelijk was Kerst een Germaans feest, waarin omstreeks 21 december de winter zonnewende werd gevierd; de terugkeer van het licht. En is op een later tijdstip in de geschiedenis een Christelijke feestdag geworden, waarop de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Omdat op 25 december 2015 de maan in het astrologische teken Kreeft staat, wat o.a. betrekking heeft op huis en familie, zal er veel uitgewerkt worden tijdens de Kerstperiode, rondom dit thema.

In de periode van de volle maan, met een uitwerking van een week ervoor en een week erna, kunnen mensen extra emotioneel zijn, omdat door de aantrekkingskracht van de maan, de chakra’s meer open gaan staan en er daardoor meer emoties kunnen loskomen. Je kunt je dus onrustiger voelen en slechter slapen en veel moeten dromen.
De maan hoort bij het teken Kreeft. En staat nu dus in zijn ‘eigen teken’ en voelt zich hier thuis. De maan hoort bij het element water en de Kreeft is een waterteken. Het element water heeft te maken met emoties en gevoelens. Hierdoor zijn de emoties nu extra sterk, doordat de maan in een waterteken staat en ook nog eens beïnvloed wordt door de oppostiestand van de zon, die bij het element vuur hoort! En deze oppostitiestand veroorzaakt bij de volle maan een conflict tussen de zon en de maan, gekleurd door de astrologische tekens Kreeft en Steenbok, waarin de zon en de maan staan. Vaak betekend dit ook een conflict tussen gevoel en verstand.
De Kreeft is zorgzaam, staat voor het moederlijke. Heeft te maken met emoties en gevoelens en de kreeft is vaak overgevoelig en snel gekwetst, als zijn of haar goede bedoelingen niet begrepen worden. En kan zich snel beledigd voelen. De Kreeft kan ook vasthoudend zijn, in hetgeen hij of zij wil en wil graag dat de familie samen is. En dat betekent dat nu familie en familieaangelegenheden een grote rol spelen. Men is nu druk bezig, om het huis gezellig te maken, cadeautjes te kopen en lekker eten klaar te maken. De Kreeft heeft graag alle familieleden bij elkaar. En de meesten van jullie willen de Kerst vieren in familiekring. Maar doordat de zon, astrologisch gezien, bij een volle maan recht tegenover de maan staat en in dit geval in het tegenoverliggende teken Steenbok, kan het in huiselijke kring voor spanningen zorgen.
De Steenbok is vaak serieus, ambitieus, betrouwbaar, met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Een harde werker, die het moeilijk kan vinden om rust en ontspanning te zoeken. Een Steenbok is verstandelijk ingesteld en kan moeite hebben met emoties en hierdoor wat afstandelijk overkomen.
De volle maan zal er dan ook voor zorgen dat bepaalde emoties sterker gevoeld worden. En dit zijn nu emoties, die te maken hebben met huis en familie. De Kreeft-invloed kan er voor zorgen, dat iedereen wel graag de gezelligheid wil, met de Kerst, maar dat het ook door de beperkende invloed van de Steenbok wel eens anders zou kunnen lopen, dan men verwacht had. Of mensen willen even geen contact met familie. De Steenbok-invloed creëert nl. afstand. Of dat er conflicten in families, nu extra op kunnen laaien. Familieleden die door omstandigheden niet thuis kunnen zijn, zullen het nu extra moeilijk hebben. En er verdriet over kunnen hebben. Ook veel mensen die niet veel familie hebben, zullen het hebben van een gezellige familiebijeenkomst nu erg missen. Of ook mensen, die hun vader of moeder verloren zijn, zullen het verdriet hierover sterker kunnen voelen. De maan vertegenwoordigt ook de moeder. En als kinderen met de kerst niet thuis kunnen zijn, zal dat nu extra pijnlijk zijn. Maar het kan ook zijn, dat er oude herinneringen opgehaald worden of oude foto’s bekeken worden, tijdens de Kerst.
Ook veel mensen die vluchteling of dak- of thuisloos zijn, missen nu vooral een veilige thuisbasis en hun familie.

De tijd rond Kerst is vaak een gezellige tijd, maar voor veel mensen ook een moeilijke tijd, waarin je geconfronteerd wordt met emoties, die nog verwerkt mogen worden. Er kunnen nu ook weer emoties naar boven komen uit vorige levens, waarin het vaak voorkwam, dat familieleden van huis waren, doordat ze bijvoorbeeld in een oorlog moesten vechten of om andere reden voor langere tijd van huis moesten. Je kunt je eenzaam of in de steek gelaten voelen, tijdens de Kerstperiode.

Tweelingzielen
Tijdens de periode rond de volle maan is de aantrekkingskracht tussen tweelingzielen groter.
Doordat bij de volle maan de chakra’s meer gaan openstaan, kan het zijn dat je ook de emoties van je tweelingziel nu veel sterker kunt voelen. En dit is ook mogelijk als tweelingzielen fysiek van elkaar verwijderd zijn. Mensen die hun tweelingziel hebben ontmoet, kunnen extra last hebben van de uitwerking van de volle maan. Het samenkomen van tweelingzielen is vaak een langdurig en moeilijk proces. En kan gepaard gaan met veel aantrekken en afstoten. De hevige emoties die loskomen bij ontmoetingen tussen tweelingzielen, kunnen er voor zorgen, dat tweelingzielen het samenzijn nog niet aankunnen en tijdelijk weer uit elkaar gaan. Vooral het sterk missen van elkaar en het eenzaam voelen, als tweelingzielen van elkaar gescheiden zijn, gaat rond de Kerstperiode extra opspelen. En vooral ook het gevoel, dat de ander er niet voor je is, op emotioneel gebied, het gevoel dat de ander niet bereikbaar is. Vooral als een van de twee of beiden nog erg bezig is met zijn eigen stuk en veel tijd nodig heeft voor zichzelf. De steenbok-invloed creëert afstand en het kan zijn dat tweelingzielen even een tijdje afstand nemen van elkaar.
Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig korte stukjes, over speciale dagen voor tweelingzielen, zoals 11 of 11 en 12-12. Dagen die numerologisch gezien een speciale betekenis hebben voor tweelingzielen.

De uitwerking van de volle maan geldt in principe voor iedereen, maar is extra voelbaar voor mensen, die een sterke Kreeft-of Steenbok-invloed hebben. Voor mensen die het sterrenbeeld Kreeft of Steenbok hebben of deze tekens als ascendant hebben.
Wij hopen natuurlijk dat iedereen een hele fijne, warme en liefdevolle Kerst heeft en een bijzonder Nieuw Jaar, met veel positieve ontwikkelingen!