Laatst gechannelde bericht (Herfst)

HERFST-EQUINOX 22-09-2020: MABON: TIJD OM DE BALANS OP TE MAKEN!

Mabon is een van de vier “heksenfeesten” binnen de Kelten, waarin men de Goden bedankte voor een goede oogst of een vruchtbaar jaar. Ook vroeg men bescherming voor de winterperiode. Dit feest duidt tevens het begin van de herfst aan. Dag en de nacht zijn dan even lang, waardoor er een evenwicht is tussen licht en donker. Een mooi moment om even stil te staan en dankbaar te zijn voor wat je hebt geoogst in je leven. En stil te staan of er genoeg balans is in je leven.
We keren meer naar binnen en bereiden ons voor op de aankomende winter. We richten ons weer meer op ons innerlijke belevingswereld. En zijn bezig met het afronden van het jaar.

WEEGSCHAAL
Daarnaast gaan we om 15.32 uur van het teken Maagd naar het teken Weegschaal. En ook het astrologische teken Weegschaal is op zoek naar evenwicht en een harmonie met haar omgeving. De Weegschaal zoekt verbinding met anderen, waardoor jouw aandacht nu naar relaties kan gaan. De relaties in de liefde, met familie, vrienden, collega’s enz. worden nu onder de loep genomen. En natuurlijk ook hoe jij in relatie staat met jezelf! Je kunt het eens wat rustiger aan willen doen, meer aandacht willen besteden aan jouw spirituele ontwikkeling of op zoek gaan naar een nieuwe woonplek, waar jij meer in balans kunt komen. Ook kan je kijken naar een andere manier van inkomen.

DUBBELE GETALLEN
Tevens is de Herfst-equinox numerologisch gezien een speciale dag door de 4 dubbele getallen 2 in de datum. Het getal 2, horende bij de Maan, zorgt ervoor dat we opzoek gaan naar (emotionele) veiligheid, dat gevoelens centraal staan, we ons richten op de thuissituatie en dat de relatie met je moeder en moederissues naar boven kunnen komen. En gaan kijken waar onze behoeftes liggen. We kunnen geneigd zijn ons vast te willen houden aan het oude, tradities en het verleden, omdat dat ons een veilig gevoel kan geven.
De dubbele getallen 2 vormen ook samen 2x het getal 4 in de datum. En het getal 4 hoort bij Uranus. Onze gevoeligheid en intuïtie kunnen sterk zijn en er kunnen onverwachte, briljante oplossingen gevonden worden voor problemen die op ons pad komen.
Het getal 4 kan ook betekenen dat we rond deze dag ons los willen maken van bepaalde relaties, maar het moeilijk vinden om knopen door te hakken, omdat gevoel en verstand niet op een lijn zitten. De drang naar een nieuwe fase, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen en vrijheid kan echter groot zijn, wanneer je veel Waterman-invloed hebt in je geboortehoroscoop. Uranus is namelijk de heerser van Waterman.

HET T-VIERKANT
Tijdens de herfst-equinox is er een T-vierkant werkzaam tussen Mars, Mercurius en Pluto en Saturnus. Een T-vierkant veroorzaakt meer spanningen en conflicten dan normaal. Een t-vierkant kan dwingend zijn en je uitdagen een standpunt in te nemen.
De planeet van actie Mars, die retrograde loopt, staat samen met de Zwarte Maan-Lilith, het punt in de horoscoop dat onze schaduwkanten aangeeft in Ram. Wanneer we in situaties terecht komen waarin onze pijnpunten aangeraakt worden, kan het zijn dat we reageren vanuit de “boosheid”, defensief kunnen reageren of dat we een concurrentiestrijd willen aangaan met de ander. Je wilt voor jezelf opkomen en niet meer over je heen laten lopen. Er kan een grens bereikt zijn. De boosheid kan ook op een passieve manier geuit worden, door de ander stil te zwijgen, te negeren, tegendraads te zijn enz. Of besluit je om vriendschappen of een liefdesrelatie te verbreken.
In dit T-vierkant staat Mercurius in Weegschaal, planeet van communicatie en denken recht tegenover Mars. En zorgt ervoor dat je veel kunt wikken en wegen en je de voor- en nadelen van de gehele situatie en relatie eens goed gaat bekijken, alvorens je een beslissing neemt. Het kan zijn dat je nog niet direct een besluit kunt nemen. Maar dat je wel erg boos kunt worden, als het thema “onrechtvaardigheid” getriggerd wordt.
Ook Pluto en Saturnus zijn betrokken bij dit t-vierkant en maken een vierkant met Mars. Je kunt doordat er veel spanningen zijn binnen relaties, je min of meer gedwongen worden om oude emoties los te laten. Deze emoties kunnen uit je verleden zijn. We kunnen echter geneigd zijn te vluchten in werk, ons emotioneel afstandelijk opstellen, situaties of relaties proberen te manipuleren en te controleren. Maar dit zal alleen maar tegen ons werken. Saturnus kan ook vertragend werken en wanneer je je geremd voelt in hetgeen jij wilt gaan doen, kan dat je erg frustreren.
We worden dan ook uitgedaagd om eerlijk en open te communiceren naar elkaar. En daarbij niet direct met ongeduld en een kort lontje te reageren. En daarbij ons kwetsbaar durven op te stellen.
Maar ook wordt er van je gevraagd om in contact te durven komen met onze diepste angsten, om deze te overwinnen. Pas als je deze angsten doorvoelt en verwerkt, zal er een balans ontstaan van binnenuit, wat zich zal weerspiegelen in jouw uiterlijke leven en in de relaties met anderen.

Al met al kun je deze herfst-equinox dus als een confronterende periode ervaren, wat kan aanvoelen als een emotionele rollercoaster en een periode waarin doorbraken gaan komen. Een tijd om de balans op te maken! Ook is deze herfst-equinox een voorbereiding op het jaar 2021 (getal 5), waarbij communicatie erg belangrijk wordt.

Fijne herfst,

Karin en Danique
Healingcentrum Isis