Liefdesrelaties, zoals ze in de toekomst gaan worden.

31-08-2015

Nu er veel veranderingen gaande zijn op de Aarde, doordat de energietrilling aan het stijgen is, zoals we beschreven hebben in ons artikel “Op weg naar een verbeterde en fijnere wereld, na de volle maan van 31 juli 2015. Wat gaat er allemaal veranderen?”, is ook de vorm van liefdesrelaties aan verandering toe. Het wordt steeds moeilijker voor veel mensen, om langdurig in één relatie te blijven of om in een relatie te blijven, waarvan de persoon niet meer bij je past. We worden er ons steeds bewuster van dat we relaties, waarin geen persoonlijke groei meer mogelijk is of waarin je geen of weinig emotionele binding hebt met je partner, mogen gaan loslaten.
Vroeger was het zo, dat je trouwde met het meisje of de jongen waar je verliefd op werd of waarvan je vond, dat hij of zij om een andere reden een geschikte partner was. Daar bleef je dan de rest van je leven bij. Dat was min of meer door de maatschappij en door de kerkelijke instanties zo geregeld. De rol van de man en de vrouw lag in grote lijnen vast. De man zorgde voor het inkomen en de vrouw voor het huishouden en de kinderen. Maatschappelijk gezien was het vaak niet mogelijk, dat vrouwen gingen scheiden van hun man, omdat ze dan geen of te weinig inkomen hadden en daardoor ging persoonlijke groei in een rustiger tempo dan nu.

12-21-29-571_640
Daar is in de ‘jaren 60′ een verandering in gekomen en ontstond er een ’emancipatiebeweging’, die ervoor zorgde dat vrouwen meer gelijke rechten kregen en meer keuzemogelijkheden hadden, om te gaan studeren of te gaan werken. De taken tussen mannen en vrouwen werden hierdoor anders verdeeld. De mannen gingen ook meer voor de kinderen en het huishouden zorgen. En doordat de vrouwen steeds zelfbewuster en zelfstandiger werden, maakten zij een snellere spirituele groei door. De mannelijke en vrouwelijke energie, bij zowel de man als vrouw, kwam steeds meer in balans. De verschillen, die er waren tussen mannen en vrouwen werden daardoor steeds kleiner en men werd ook minder afhankelijk in relaties.
Maar voor nog verdere groei, hebben steeds meer mensen er behoefte aan, om diepere emotionele verbindingen met andere mensen aan te gaan. En ook de vorm van de relaties is aan het veranderen. Deze ontwikkeling is nu gaande. En waarom deze behoefte er is en de ontstaansgeschiedenis van de problemen tussen mannen en vrouwen, gaan we verder uitdiepen in dit artikel.

Relaties, ten tijde van Atlantis en Lemurië
Nu incarneren steeds meer zielen, die onbewust of bewust herinneringen hebben aan vorige levens, waar er een hoog ontwikkelde samenlevingsvorm was. Zij komen bijvoorbeeld van de Pleiaden en/of Sirius of hebben veel levens doorgemaakt, tijdens de periode dat Atlantis en Lemurië bestonden. Deze zielen hebben sterk het gevoel, dat de relaties zoals ze nu zijn, niet passen bij de visie en belevingswereld, die zij hebben over relaties. Op de Pleiaden, Sirius en in de tijden van Atlantis en Lemurië, leefden de mensen veel meer in harmonie met elkaar, met de natuur en met wezens van andere planeten. Er was veel liefde onderling. Jaloezie bestond niet en men bracht tijd door met de mensen, die dicht bij hen stonden en waar men leefgemeenschappen mee vormden. Men had vaak meerdere relaties, met de personen waar ze van hielden en ook voor de kinderen werd vaak gezamenlijk gezorgd. Seksueel contact had tot doel, om de band onderling te versterken, om te verjongen en om kinderen te krijgen. Dit werd op een liefdevolle en respectvolle wijze gedaan.
Maar hier is een kentering in gekomen. Na duizenden jaren zo in harmonie geleefd te hebben, werden er steeds meer mensen ontevreden en probeerden de macht over te nemen door o.a. de invloed van negatieve buitenaardse wezens. Er ontstonden steeds meer opstanden en de hoge technologische ontwikkeling, die er toen was, werd ingezet om Atlantis en Lemurië te vernietigen. Er ontstond chaos en angst, veel mensen wilden vluchten, samenlevingen werden uit elkaar gerukt. Mensen raakten elkaar kwijt, raakten afgescheiden van elkaar, afgescheiden van de bron van liefde. Het eenheidsgevoel verdween. Er ontstond meer boosheid en haat naar elkaar toe. Veel mensen gaven elkaar de schuld, van wat er gebeurde en hadden verdriet om hetgeen er verloren was gegaan. Uiteindelijk zijn deze beschavingen ten onder gegaan.
In de levens, die daarop volgden, waren de rollen van zowel de mannen, als de vrouwen veranderd. Mannen raakten steeds meer in oorlogen verwikkeld, doordat er tussen de volken onderling veel meer haat en boosheid was ontstaan. De mannen moesten steeds vaker hun gezinnen voor langere tijd achterlaten, om in oorlogen te gaan vechten of om voedsel of werk te gaan zoeken. Voor hen was het daardoor moeilijk, om zich te hechten aan hun vrouw of kinderen. Tijdens de perioden, dat de mannen weg waren bij hun gezin, werd het seksueel contact vaker met vrouwen aangegaan, waar ze weinig of geen band mee voelden. De seksualiteit, die oorspronkelijk bedoeld was om de band tussen man en vrouw te versterken, vervlakte daardoor. En als de mannen terugkeerden bij hun gezinnen, waren ze vaak getraumatiseerd, door het vele leed dat ze meegemaakt hadden. Ze voelde zich vaak vervreemd van elkaar, als ze elkaar voor lange tijd niet hadden gezien. Het was meestal ook maar voor kortere tijd, dat de man terug was en moest weer snel het gezin verlaten. Veel mannen hadden dan ook voor zichzelf besloten, om hun gevoelsleven af te sluiten, omdat het voor hen vaak te pijnlijk was, om het verdriet van het gemis van hun dierbaren te moeten voelen en om hard op te kunnen treden tijdens de oorlogen.
Ook kregen de mannen en vrouwen steeds meer angst om zich te binden, bang om de personen kwijt te raken, waar ze van hielden en ontstond er bindings- en verlatingsangst.
Vrouwen kwamen vaker alleen te staan, moesten alleen voor de kinderen en voedsel zorgen en waren bang voor seksueel geweld van andere mannen, wanneer hun man van huis was. Veel vrouwen zijn daardoor nog boos op mannen. Het was ook niet altijd zeker, dat de man terug zou komen en zochten daarom steeds vaker bescherming bij een andere man.
Zo zijn er ook veel mannen en vrouwen, die in de tijd van Atlantis en Lemurië, de schuld kregen van de ondergang van deze beschavingen. Of ze voelden zich zelf hier schuldig over en verantwoordelijk voor. Hierdoor hebben veel hen ervoor gekozen om levens door te brengen in kloosters, om daar ‘boete te doen’ en/of om te proberen de ‘verlichting’ te bereiken.

buddhist-737275_640
Zij leefden dus eenzame levens, waarin weinig tot geen (seksueel) contact was met personen van het andere geslacht. Daarnaast mocht je in veel kloosters geen seksuele gevoelens hebben en waren gedachten over seksualiteit al een zonde. Hierdoor zijn veel mensen, die veel religieuze levens hebben gehad, seksueel geblokkeerd geraakt, ervaren veel schaamte rondom seksualiteit en vinden, dat ze niet van seksualiteit mogen genieten.

Al deze bovenstaande omstandigheden zorgden ervoor, dat er steeds meer problemen tussen mannen en vrouwen onderling ontstonden, door de levens heen. Dit is nu nog zichtbaar in de vorm van problemen zoals, vreemdgaan, hechtingsproblemen, bindingsangst, verlatingsangst, zich niet of moeilijk kunnen uiten, angst voor intimiteit, angst voor seksueel geweld enz.
Velen van jullie zijn nu bezig om al deze problemen op te lossen. En om de diepere emotionele lagen van angst, verdriet en boosheid aan te kunnen spreken en te kunnen verwerken, heb je iemand nodig, waarmee je een sterke emotionele band ervaart. Want vooral in zo’n relatie, is het mogelijk om de angst voor verlies, de bindingsangst, verdriet en boosheid enz. te kunnen voelen. Er worden daarom steeds meer relaties aangegaan met zielen uit jouw ‘zielsfamilie’. Met zielen, die dicht bij jou staan en met wie je een sterke emotionele band voelt. En waarmee je deze problemen gaat uitwerken. Je komt dan in een versneld ontwikkelingsproces, waarin veel onverwerkte emoties naar boven komen, om deze in een versneld tempo te kunnen verwerken. Hierdoor kan het soms aanvoelen, alsof je in een emotionele rollercoaster terecht bent gekomen. Want bij deze relaties kunnen er veel emotionele trauma’s naar boven komen, uit dit leven en vorige levens.
Steeds meer mensen krijgen zo de mogelijkheid om in balans komen. Dit betekent, dat de visie over en de beleving van relaties, die voorheen gekleurd werden door ervaringen uit vorige levens, gaat veranderen. Wanneer wij bijvoorbeeld merken dat we niet meer bang, verdrietig of boos hoeven te zijn en we steeds meer groeien naar de onvoorwaardelijke liefde, zoals die er was tijdens Atlantis en Lemurië, zijn ook andere vormen van relaties mogelijk. Zo is het in de toekomst mogelijk om meerdere relaties aan te gaan. Relaties met meerdere zielen, waarmee je een diepe liefde ervaart. En ook gaan er in de toekomst steeds meer mensen woongroepen vormen, waarin er voor elkaar wordt gezorgd. En waarin ook de zorg voor de kinderen gezamenlijk gedeeld kan worden, als daar behoefte aan is. Dit is al op veel plaatsen in de Wereld aan het ontstaan. We gaan dus langzaamaan weer terug naar de samenlevingsvormen, zoals die bestonden in de tijd van Lemurië en Atlantis. Weer terug naar de liefde en harmonie en het eenheidsgevoel, die er toen was en wat velen van jullie nu missen. En in die ontwikkeling is geen weg meer terug, door de steeds hoger wordende trilling van de Aarde. Blijf dus optimistisch, want het gaat alleen maar beter worden.