Nieuwjaarsboodschap en voorspellingen voor het jaar 2016

We hebben een turbulent 2015 achter de rug. Veel mensen hebben veranderingen ondergaan of zitten daar nog middenin. Voor velen van jullie kan het voelen, alsof je in een emotionele rollercoaster zit en dit kan nog wel een tijd voortduren. Dit komt omdat de trillingsfrequentie van de aarde stelselmatig wordt verhoogd. Waardoor er steeds meer emoties loskomen, om verwerkt te worden. En deze frequentieverhogingen vinden plaats op speciale dagen en vaak onder invloed van speciale planeetstanden. En zorgen voor veranderingen op persoonlijk, maatschappelijk en wereldniveau. In de praktijk zien we dat bijvoorbeeld terug, doordat mensen hun baan verliezen, gaan verhuizen of hun relatie beëindigen. Deze verandering van richting is nodig voor onze verdere ontwikkeling. En we kunnen je vertellen, dat er ook in 2016 nog meer veranderingen gaan komen, die ons steeds dichter bij ons levensdoel gaan brengen.

We beginnen dit jaar met een ”ontmaskering”. Veel mensen lijken nog een masker te dragen. Een masker van een onecht zelf, om dieper liggende emoties te verbloemen. Men is bang om emoties te tonen en zich kwetsbaar op te stellen. Maar omdat veel mensen een sterkere intuïtie krijgen, gaat men steeds meer mensen en hun gedrag doorzien. We mogen ons meer gaan openstellen voor elkaar, van elkaar leren, meer begrip hebben en vanuit onvoorwaardelijke liefde naar de situatie van de ander en die van jezelf gaan kijken. Begrijpen dat ieder in zijn of haar leerproces zit. Door de ander met onvoorwaardelijke liefde te accepteren, kan deze zichzelf steeds meer kwetsbaar op gaan stellen en zijn masker afdoen. Het gaat steeds duidelijker worden, wie handelt vanuit eigenbelang of van wie de intentie niet helemaal eerlijk is.
Niet alleen op persoonlijk vlak lijkt het ware gezicht tevoorschijn te komen, ook op maatschappelijk niveau gaat er steeds meer duidelijk worden, hoe de vork nu werkelijk in de steel steekt. Veel mensen zullen sterker het gevoel krijgen, niet meer mee te willen doen met “onzuivere” zaken. Denk hierbij aan corruptie, afpersing en manipulatie binnen bijvoorbeeld bedrijven, de politiek, gezondheidszorg enz. We willen streven naar een samenleving, die transparant is. Een samenleving waarin je je veilig kunt voelen, zonder angst voor tekort. En waar je kunt doen wat je hart je ingeeft. Een samenleving, waarin men voor elkaar zorgt en waar men liefde en respect heeft voor elkaar. Nu klinkt dit misschien voor veel mensen niet haalbaar of te idealistisch, maar toch voelen veel mensen zich geroepen om veranderingen door te voeren, voor een betere maatschappij en een betere wereld. En het is ook de bedoeling, dat we actie blijven ondernemen voor het creëren van een betere maatschappij. Dus geef niet op! Blijf in je idealen geloven, volg je gevoel en zet gewoon je plannen door.
Veel grote plannen lijken dit jaar meer vorm te krijgen. Je krijgt steeds meer ideeën hierover. Ook gaat het dit jaar duidelijk worden, met wie er samenwerkingsverbanden mogen ontstaan en welke krachten er gebundeld gaan worden, om deze grote plannen te realiseren. Toch lijken er veel plannen nog niet goed van de grond te komen en blijven we in een voorbereidende fase zitten. Geef vooral de moed niet op, want je zult zien, dat de plannen na een of twee jaar wel van de grond gaan komen. Zowel het jaar 2016 als 2017 zijn jaren, waarin nog veel karmische stukken uitgewerkt gaan worden. Veel energie zal dan ook gaan naar het verwerken van emoties en het vinden van een betere balans in jezelf. Zodat er vervolgens ruimte komt voor de grotere plannen, de nieuwe fase, het vervullen van je levensopdracht.
April zal een maand zijn, waarin veel veranderingen doorgevoerd gaan worden, mensen aan een nieuwe fase gaan beginnen of een bijzondere gebeurtenis zal plaatsvinden. Op een aantal gebieden van jullie leven, zullen er dan doorbraken komen. Ook doordat er dan al veel angsten zijn losgelaten en men meer stappen durft te nemen, in de richting die je echt op wilt gaan.
De zomer is een periode waarin er veel relaties beëindigd gaan worden.
Het najaar gaat weer turbulent worden. Dan is de angst voor terroristische aanslagen weer groot. En ook voor complotten, waarvan men het vermoeden heeft dat die gesmeed worden. Veel mensen zullen achterdochtig zijn of bang zijn om hun veilige basis te verliezen. Naast alle angst die gevoeld gaat worden, zal er ook veel verdriet naar boven komen. Verdriet om verlies van iets of iemand, die voor jou belangrijk is. Er zullen veel onverwachte omwentelingen komen, onverwachte veranderingen, waardoor je min of meer gedwongen wordt de veranderingen door te voeren, die nodig zijn om een nieuwe weg in te slaan.

Liefdesrelaties
Op liefdesgebied lijkt er voor sommige mensen nog weinig te gebeuren. Het is nog even een periode van rust en jouw energie mag nog ingezet worden voor een stukje zelfheling. De partner naar wie je verlangt, zal af en toe in je leven verschijnen. Jullie gaan elkaar in 2016 beetje bij beetje beter leren kennen. Vooral de aantrekkingskracht tussen tweelingzielen wordt steeds sterker en als beiden zich durft over te geven, kan er iets heel moois ontstaan. We gaan ons steeds bewuster worden van het gevoel, dat we niet verder komen zonder onze tweelingziel. Tweelingzielen helpen elkaar namelijk versneld in balans te komen en kan je de mogelijkheid geven, grote sprongen te maken in je ontwikkeling. Soms is het echter van belang te wachten tot de ander zo ver is, om met jouw een diepere verbinding aan te gaan. Volg dus je gevoel en “geduld” zal het sleutelwoord zijn.
Anderen, die net een relatie zijn begonnen, zullen halverwege het jaar merken, dat ze op een splitsing komen te staan. En ze gaan kiezen of dit echt de persoon is, waar ze mee verder willen of dat ze deze persoon beter kunnen loslaten. Durf hierin je gevoel te volgen. Ben niet bang om alleen te komen te staan, want jouw beschermengelen zullen je helpen, om de juiste weg te vinden. Je zult ook merken, dat je bevestigd wordt in wat je intuïtie je vertelt, door koude rillingen, witte veertjes die je ziet liggen en andere tekens vanuit de “kosmos”.
Mocht je er zeker van zijn dat je bij de juiste partner bent, dan is er een grote kans dat jullie samen hetzelfde levensdoel voor ogen hebben. Dit kan in de vorm van een nauw samenwerkingsverband zijn of een ander gezamenlijk doel, zoals projecten starten in het buitenland.

Gezondheid
Door alle processen die er gaande zijn, zijn veel mensen moe en hebben rust nodig.
Vooral blokkades, die in de onderste twee chakra’s nog aanwezig zijn, worden het komende jaar (deels) verwerkt. Dit zijn vooral angsten rondom “het niet veilig voelen op de aarde”, faalangst, angst voor intimiteit en angst om een diepgaande relatie aan te gaan. Naast de angst kan er ook veel boosheid loskomen naar het andere geslacht. Boosheid door het gevoel er niet te mogen zijn, niet gezien te worden door de ander, gebruikt te worden en boosheid rondom het thema “in de steek gelaten worden” en/of “alles alleen moeten doen”. Vooral in deze onderste twee chakra’s zitten nog blokkades, die ontstaan zijn door trauma’s uit vorige levens. Deze blokkades kunnen door soortgelijke gebeurtenissen in dit leven loskomen en verwerkt worden.
Luister dus goed naar de signalen van je lichaam. Waar heb je behoefte aan? Hoe kan jij je lichaam zo goed mogelijk ondersteunen?
De gebieden, die extra aandacht vragen, zijn vooral het niergebied, nek en schouders. Door de hogere energiefrequenties, waar het lichaam zich op aan moet passen, komen nl. veel afvalstoffen los. Veel drinken is daarom belangrijk.

Voor wie het leuk vindt om te volgen, plaatsen wij regelmatig korte stukjes op onze facebookpagina over de uitwerking van speciale dagen. Verder wensen wij voor al onze lezers een heel liefdevol en warm 2016, met vooral voor iedereen veel positieve ontwikkelingen!