Op weg naar een verbeterde en fijnere wereld, na de volle maan van 31 juli 2015. Wat gaat er allemaal veranderen?

Na de volle maan van 31 juli 2015 zijn we een nieuwe fase in gegaan. Een nieuwe fase, waarin er veel veranderingen gaan plaatsvinden, want veel mensen zijn niet tevreden over hoe het nu gaat. En dit geldt zowel voor hun persoonlijke leven, als over hoe het er in de maatschappij aan toe gaat. Voor veel hooggevoelige mensen is het moeilijk om in deze maatschappij te kunnen functioneren en is het nodig voor hen, dat het allemaal anders gaat worden. In dit artikel gaan we daar wat dieper op in.

rocks-801742_640

Niet thuis voelen op de Aarde
Veel hooggevoelige mensen voelen zich niet thuis op deze Aarde, voelen zich eenzaam, hebben het gevoel niet begrepen te worden. Ze missen het gevoel van liefdevolle benadering, het één zijn met de natuur, de mogelijkheid om te creëren wat ze willen en het eenheidsgevoel. Ze voelen zich vaak niet veilig, willen zich terugtrekken uit het leven, willen niet echt hier op de Aarde zijn. Voor hen is deze maatschappij te hard. Ze zijn vaak gefrustreerd, boos en verdrietig, om wat de Aarde wordt aangedaan. Zij maken zich zorgen over het politieke systeem, geldwezen, gezondheidszorg, onderwijs, vervuiling van de Aarde, vernietiging van de natuur enz. En maken zich zorgen om de toekomst van henzelf en hun kinderen.
Het gevolg van het niet thuis voelen op deze Aarde is vaak, dat je de behoefte hebt om in een droomwereld te leven. Een zelfgecreëerde wereld waar je je veilig voelt en kunt creëren wat jij wilt. De schoonheid van alles weer kunt ervaren, zoals je dat hebt gedaan in andere levens. Want veel van deze gevoelige mensen komen namelijk uit andere bewustzijnsdimensies en hebben o.a. incarnaties gehad in hoog ontwikkelde beschavingsvormen, ten tijde van Lemurië en Atlantis. Of komen oorspronkelijk van andere planetenstelsels, zoals Sirius en de Pleiaden. Zij hebben daar onbewust of bewust nog herinneringen aan. Daar was onderling veel meer harmonie en er was bijvoorbeeld ook een hoge ontwikkeling op het gebied van onderwijs en genezing. De zielen daar hadden al een hoogbewustzijn en een harmonieuze samenlevingsvorm. Ze hebben dus een heimwee naar ‘Thuis’, waardoor het voor hen moeilijk is, om hier op de Aarde te zijn.

Vermoeidheidsklachten
Veel van deze hooggevoelige mensen hebben ook last van chronische vermoeidheidsklachten. Ze zijn vaak overbelast, door hetgeen de maatschappij van hen vraagt en raken uitgeput. Overbelasting door hoge werkdruk, vervuiling, straling en onvoldoende natuur. Ze hebben te weinig ruimte om tot rust te kunnen komen en hebben daardoor een overprikkeld zenuwstelsel.
De originele energiefrequentie van heel hooggevoelige mensen is dan ook hoger, dan de energiefrequentie op Aarde. En doordat de energiefrequentie op Aarde lager is, is het moeilijk voor hen, om hun originele energietrilling vast te houden. Dit kost het lichaam veel energie. Het gevolg hiervan is vermoeidheid, een verminderde weerstand en het sneller ziek worden van het lichaam. Door gebrek aan energie hebben ze het moeilijk om hun creatieve en vaak ook vooruitstrevende ideeën te verwezenlijken. Dit werkt demotiverend en maakt het o.a. voor hen extra moeilijk om in deze maatschappij te kunnen functioneren.

Blokkades uit vorige levens
Er is nog een reden waarom hooggevoelige mensen vaak niet goed geaard zijn. Veel mensen hebben namelijk nog last van emotionele blokkades, die ontstaan zijn door traumatische ervaringen uit vorige levens en zijn bang om hier op de aarde te zijn. Bang ook om deze pijn weer te voelen. Hierdoor zit de ziel niet goed in het lichaam, zijn ze niet goed geaard en willen vluchten in dromen, drank, drugs en andere verslavingen. Allemaal heel begrijpelijk.
De meeste emotionele blokkades zitten dan ook vast in de onderste chakra’s, zoals de stuitchakra en de miltchakra en blokkeren de doorstroming van de aarde- energie. Dit betekent dat de energie van de Aarde, moeilijk zijn weg kan vinden door het lichaam. Deze aarde-energie heb je nodig om je te manifesteren, aanwezig te zijn op Aarde en om beter in contact te komen met je gevoel.
Deze blokkades gaan de komende tijd nog sneller verwerkt worden.

heart-700141_1920

Nieuwe missie
Nu de Aarde aan het veranderen is en in trilling aan het stijgen is, is het mogelijk voor veel zielen om te incarneren in deze tijd, om een enorme sprong in hun ontwikkeling door te kunnen maken. En veel hooggevoelige mensen hebben er voor gekozen, om in deze tijd geboren te worden, te ascenderen en om te helpen bij het ascensieproces van de Aarde. Velen van jullie zijn dan ook al jaren bezig geweest met het ondergaan van een transformatieproces, waarbij veel oude emoties verwerkt zijn en oude denkpatronen zijn losgelaten. Jullie hebben hard aan jezelf gewerkt en jullie zijn gevoeliger en intuïtiever geworden en durven meer en meer op je gevoel te vertrouwen. En laten je steeds minder leiden door angst. Deze hooggevoelige mensen zijn hier met een missie. Zij willen zich graag inzetten voor een betere wereld.
Voor veel van jullie gaat nu steeds meer duidelijk worden, de komende tijd, wat deze missie is. Meer duidelijkheid over het pad, wat jullie gaan volgen. Het is een periode waarin idealen verwezenlijkt gaan worden. Er gaat een nieuwe maatschappij komen, met meer harmonie. Met nieuwe relaties en nieuwe samenwerkingsvormen. Mensen gaan hun krachten bundelen en hun nieuwe visie vormgeven op het gebied van financiën, gezondheidszorg, psychiatrie, onderwijs enz. Denk hierbij aan het basisinkomen. Maar ook ‘alternatieve geneeswijzen’ gaan steeds meer toegepast worden en resultaten bieden. Ook worden er nieuwe therapieën ontwikkeld voor mensen met psychiatrische problemen, om dieper bij de onderliggende trauma’s te kunnen komen en zo genezing te kunnen vinden.
We werken steeds meer aan een maatschappij, die beter bij ons nieuwe bewustzijn past. Een maatschappij, waarin het veilig is om te zijn. Het draait dan niet meer om eigenbelang, geld en macht, maar om eenheid. Er gaan dan ook steeds meer samenlevingsvormen komen, die gebaseerd zijn op het samen voor elkaar zorgen. Veel van deze samenlevingsvormen zullen zich gaan vormen in het buitenland. Of gaan mensen zich meer inzetten voor projecten in het buitenland. Voornamelijk landen waar het klimaat warmer is, omdat veel gevoelige mensen een warmer klimaat nodig hebben. Bij meer licht en warmte kan het lichaam beter functioneren. De warmte en de zon geeft namelijk het lichtlichaam; energieveld in en om ons heen, extra energie.

Al deze veranderingen gaan nu in een versneld tempo doorgevoerd worden. Je kunt dit proces niet meer tegenhouden en je wordt in de periode, na de volle maan van 31 juli, gedwongen om nieuwe keuzes te maken. Dus mocht je je baan kwijtraken of je relatie wordt beëindigd, wees blij en zie het positief! Want de veranderingen, die voor jou nodig zijn in jouw leven, gaan nu komen. Laat al je angsten maar los. En weet dat er altijd hulp is, om deze veranderingen door te voeren. Het kondigt de start aan, van een nieuwe fase in je leven.
Wij zullen de komende tijd meer artikelen gaan schrijven over deze veranderingen, want ook wij willen helpen aan het creëren van een ‘betere wereld’.