Speciale dag voor Tweelingzielen 3-3-2018 Boogschutter-Vissen en Atlantis

Vandaag is weer een speciale dag, waarin het getal 3 dubbel voorkomt in de datum. Het getal 3 heeft betrekking op Jupiter, de heerser van de Boogschutter, die nu een sterke werking heeft.
Jupiter speelt een belangrijke rol in het leven van Lichtwerkers, omdat zij vaak filosofisch en (spirituele)leraren zijn en een genezende functie hebben. Er is ook nog een nawerking van de Volle Maan van 2 maart, waarin o.a. het thema gezondheid aandacht vraagt. Daarbij staan veel planeten in Vissen en is er vandaag een sterke Boogschutter-Vissen energie werkzaam.

Mercurius, Venus en Cheiron staan dicht bij elkaar in Vissen. Cheiron is de planeet van de gewonde genezer en er vindt dan ook veel genezing plaats in relaties en vooral op het gebied van de communicatie. Mars maakt vanuit Boogschutter een vierkant aspect met deze laatste drie planeten, waardoor er ruzies of strijd kunnen zijn ontstaan in contacten, verkeer of handel. Je kunt eens terug willen denken aan conflicten die zijn geweest in relaties of vriendschappen en kijken wat voor jou de waarheid was. De Boogschutter is namelijk vaak op zoek naar de waarheid. Door Mars kunnen er ook nog trauma’s zijn van een oorlogsverleden uit de familielijn, die geheeld mogen worden.
Juno, de planeet van huwelijk en tweelingzielen staat ook in Vissen. De Zon staat samen met Neptunus, de heerser van Vissen en de Vissen invloed is sterk. Je kunt dus een drang hebben om spirituele reizen te gaan maken om zo meer te weten te komen over jouw bestaansgeschiedenis. De Boogschutter reist graag en is geïnteresseerd in andere culturen. Deze reizen kunnen ook innerlijk beleefd worden door o.a. meditatie, dromen of het gebruik van geestverruimende middelen (zoals de Indianen dat deden).
TWEELINGZIELEN
Door jouw toenemende gevoeligheid, als je in contact bent met je tweelingziel, kan jij nu open staan voor mystieke ervaringen en kunnen jouw mediamieke gaven sterk aanwezig zijn. Het is daarom soms moeilijk te voelen welke emoties/gedachten van jou zijn en welke van jouw twin. Energieën lopen door elkaar. Er kan veel verdriet loskomen, doordat jullie elkaar missen of als een van de twee in het buitenland verblijft, of plannen heeft om te gaan reizen. Afstand en geldproblemen kunnen een probleem zijn voor het hebben van contact met elkaar. Er vindt nu veel heling plaats van emoties uit eerdere tijden, waarin jullie heel dicht bij elkaar stonden en naast elkaar in harmonie samenwerkten, zoals in de tempels in Atlantis en het oude Egypte. En waar langzaamaan deze harmonie verstoord werd en een verwijdering is ontstaan tussen de tweelingzielen.

Atlantis
Atlantis is een verloren gegaan continent, dat ongeveer 200 miljoen jaar geleden ontstaan is en in fases tot ongeveer 10.000 jaar geleden ten onder is gegaan en in de Atlantische Oceaan is verdwenen. In Atlantis was een samenleving, waar men in harmonie samen leefden en daar was een hoogontwikkelde technologische en spirituele ontwikkeling. Het grootste deel van Atlantis had een constante temperatuur van 25 graden en het zonlicht voorzag ons lichtlichaam (licht wat de ziel uitstraalt en genezend werkt) van energie. De Atlantiërs hadden dan ook een sterk genezend vermogen en wisten zorgvuldig overweg te gaan met deze energie.
Atlantis kende verschillende tijdperken, waaronder het “Gouden Tijdperk”. De Atlantiërs waren toen o.a. in staat om grote voorwerpen te teleporteren en zelf reizen te maken in tijd en ruimte. Energie werd opgewekt uit zonlicht, sterrenlicht en kristallen, er waren ruimtevoertuigen en er was een nauwe samenwerking met ver ontwikkelde buitenaardse wezens.
In huwelijken werd er advies gevraagd aan hogepriesters/priesteressen en werd er gekeken naar ieders spirituele ontwikkeling en of de huwelijkskandidaten wel bij elkaar pasten. Voor genezing van ziekten werd gebruik gemaakt van o.a. geneeskrachtige kruiden, licht- en kleurentherapie. Hun landbouwtechnieken waren ook ver ontwikkeld en zij wisten met verschillende technieken en maanstanden hoogwaardig voedsel te verbouwen, zonder de bodem uit te putten. De Atlantiërs leefden in harmonie met de natuur en dieren.

Trauma’s
Door de ondergang van Atlantis, door o.a. agressieve volken die oorlog wilden voeren, negatieve buitenaardse wezens die de macht over wilden nemen en natuurverschijnselen, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, moesten velen Atlantiërs vluchten naar andere continenten. Veel families en ook tweelingzielen zijn elkaar uit het zicht verloren. Het gevoel de hoop verloren te hebben, angst om elkaar kwijt te raken en niet wetend of je elkaar ooit nog terug zou zien, speelde een rol. Maar ook door de hele ondergang van Atlantis, waarin grote delen van Atlantis in de Atlantische oceaan zijn verdwenen, zijn er verschillende trauma’s ontstaan. Deze trauma’s hebben te maken met het afsluiten van het gevoel om de ellende van “de ondergang” niet te hoeven voelen en angst voor water, wanneer je de ondergang niet hebt overleeft. Ook de weg kwijt zijn, totale paniek ervaren en het gevoel hebben steeds te moeten vluchten. Angsten rondom tekort aan voedsel en water, angst om fouten te maken en angst dat je ergens anders niet kan overleven.

De oorspronkelijke hoge energietrilling, die er was in Atlantis, ging in trilling omlaag en verzwakte onze lichamen en verzwakte ons DNA. Hierdoor ontstonden er ziekten. Zelfs het donkere weer en de kou kan jou onderbewust doen denken aan de ondergang, waarin er een aantal dagen zelfs geen zonlicht was. Deze trauma’s kunnen nu door o.a. de sterke Vissen-invloed en de weersomstandigheden bewust of onbewust loskomen.
Tijdens de gehele periode, waarin Atlantis in fases ten onder ging, hebben veel Atlantiërs zich gevestigd en vermengd met o.a. het Keltische volk in Noord Europa, de Indianen in Noord en Zuid Amerika, volken in Noord Afrika en in veel delen van Azië. Delen van Spanje, Ibiza, Canarische Eilanden, de Azoren, Kaapverdische Eilanden, Bimini eilanden (Bahama’s) en de Caraïben behoorden tot Atlantis en zijn daar overblijfselen van. Veel kennis over de krachten, leefwijzen en wijsheden van de Atlantiërs is verloren gegaan toen zij moesten vluchten. Echter leeft hun DNA voort tijdens de vermenging met andere volkeren en ook jij kan dus DNA van de Atlantiërs in je mee dragen. Je kunt dan ook een sterke heimwee voelen naar de harmonieuze samenleving die er ooit in Atlantis was als je dit DNA in je draagt.

Toekomst
De kosmische energieën zijn nu zodanig aan het veranderen dat jij de komende 3 maanden duidelijkheid gaat krijgen over wat de kern van het probleem is binnen de relatie van jou en jouw twin. Dit kan door diepgaande (telepathische) gesprekken met jouw twin, gesprekken met een medium/paragnost (Vissen) of via dromen/ingevingen. Maar ook als jij in een relatie zit met een soulmate kan er de komende 3 maanden duidelijk worden welke richting jullie op willen. Willen jullie samen verder, willen jullie een andere vorm geven aan jullie relatie of is het beter voor ieders ontwikkeling om los van elkaar verder te gaan?
De problemen binnen relaties kunnen bijv. verband houden met verslaving, psychische problemen, leugens/bedrog, gevoel opgesloten te zitten in de relatie, jaloezie en financiële afhankelijkheid/schulden. Deze problemen houden verband met karmische stukken uit vorige levens, waaronder Atlantis. Hier zal er veel heling voor plaatsvinden door de invloed van Cheiron, de planeet van de gewonde genezer, die onsterfelijk was en zocht naar genezing voor zijn wonden.
Er kunnen dus in de komende periode transformaties plaatsvinden, waarin je oude emoties los gaat laten. Veel angsten om zekerheid te verliezen, maar ook boosheid en frustraties kunnen loskomen. Maar het zorgt ervoor dat er ruimte komt voor een nieuwe energie, een nieuwe visie op jezelf, relaties, je werk en het leven. Deze nieuwe visie kan je positief en optimistisch stemmen en door de invloed van Mars, kan jij de energie hebben om het oude achter je te laten en aan jouw nieuwe toekomst(plannen) te werken. Doordat Jupiter al aan zijn retrogradengang bezig is (9maart) kunnen deze plannen nog niet direct uitvoerbaar zijn.
In de toekomst gaan tweelingzielen zich dus steeds meer verenigen om weer samen te werken aan een gezamenlijk “hoger” doel. Het is heel goed mogelijk dat zij zich gaan vestigen in de gebieden, waar vroeger Atlantis is geweest. Om het DNA van Atlantis weer te activeren is meer zon en licht nodig. Daar is een verdere transformatie mogelijk.
Je kunt dus over jouw toekomst met jouw tweelingziel dromen krijgen of visioenen of een medium kan jou hierbij helpen. Deze toekomstdromen kunnen je weer optimistisch en hoopvol (Jupiter) maken.

Wil jij hulp bij jouw transformatieproces of jouw proces met jouw tweelingziel? Vraag dan gerust een reading en/of healing aan. Voor meer info hierover, kijk je op onze website healingcentrumisis.com

Wil je meer lezen over Atlantis, dan is het boek “Atlantis en haar beschaving” van Shirley Andrews een aanrader. En het boek van Edgar Cayce over Atlantis.

Fijne dag,
Karin en Danique Vergeer
healingcentrumisis.com.