Tweelingziel, zielsverwanten en het thema jaloezie

Sommige van jullie zijn in de veronderstelling dat er maar één tweelingziel is. En jullie kennen het proces. Het aantrekken en afstoten. Het hele proces, wat het zo moeilijk maakt om de verbinding met je tweelingziel aan te gaan. Daarbij nog vaak allerlei andere moeilijke omstandigheden. Groot leeftijdsverschil, culturele verschillen, afstandsverschil enz.
Maar hoe zit het nu precies? Heb je nu maar één tweelingziel of heb je er meerdere? Of zijn andere soulmates?
Onze ervaring is dat er meerdere tweelingzielen zijn, waarmee je een diepere verbinding kunt voelen. Dit hoeft niet alleen in de vorm van een liefdesrelaties zo te zijn. Maar dit kunnen ook diepere vriendschapsbanden of familiebanden zijn en dus ook met tweelingzielen van hetzelfde geslacht.
De naam ‘tweelingziel’ suggereert dan ook dat er maar 1 ander deel is. Aangezien wij dat niet zo ervaren en channelen, noemen wij het ‘zielsdelen’, de delen van de ziel uit de laatste zielssplitsing.
In dit artikel willen we graag stilstaan bij het onderwerp tweelingzielen en zielsverwanten, het proces waarin we momenteel zitten en verder uitleg geven over het hebben van meerdere zielsverbindingen.
De Monade
Uiteindelijk komen we allemaal uit dezelfde bron. Het is de bron van het alles, de bron van onvoorwaardelijke liefde. En zijn we dus allemaal één. En ooit is deze bron tot een uitbarsting gekomen en heeft zich in vele delen gesplitst. En deze delen hebben besloten om ervaringen op te gaan doen op andere planeten en op de aarde en zijn daar levens gaan leiden. Door deze splitsing zijn er clusters van zielen ontstaan. Dit zijn clusters van 100 of meer zielen. Zo’n cluster noemen we een ‘monade’. En in deze monade zitten je zielsverwanten. Je herkent de zielsverwanten uit je monade als je ze tegenkomt, doordat je je thuis voelt bij hen, alsof ze familie zijn. Vaak hebben ze dezelfde interesses als jij. Met deze zielen heb je vaak vriendschaps- en liefdesrelaties of zijn leden van je familie. Met een deel van hen heb je vaak een hechte band opgebouwd. En doordat je hen in vorige levens vaak bent tegengekomen, kan er veel karma opgebouwd zijn die jullie nu aan het uitwerken zijn.
Vaak lopen de levens van een aantal zielsverwanten parallel, maken jullie ongeveer in dezelfde tijd dezelfde dingen mee. Dit is bedoeld, zodat jullie veel herkenning en steun aan elkaar hebben. De relaties met zielen uit je monade worden echter als minder intens ervaren en geven niet het gevoel van je “compleet voelen”, zoals dat gevoel ontstaat wanneer je een verbinding met je zielsdelen aangaat. Hiermee bedoelen we niet dat je niet compleet in jezelf kun zijn of voelen. Wat wij bedoelen is, dat de energie van je zielsdelen een aanvulling zijn op jouw energie en jouw energie versterken, waardoor je je meer compleet voelt op een energetisch niveau.
Meerdere afsplitsingen van één ziel en het celgeheugen
Binnen deze ‘monade’ zijn er nog kleinere clusters van zielen waarmee je een sterke aantrekkingskracht hebt. Je kunt het zien als één ziel of energiestraal, die zijn laatste splitsing heeft gehad en in meerdere delen gesplitst is. Deze gesplitste zielsdelen hebben hetzelfde “hogere zelf” en bevatten ook dezelfde energetische codes in het celgeheugen. Energetische codes, zijn bepaalde energietrillingen waar alle informatie in opgeslagen zit, zoals herinneringen uit vorige levens, alle informatie over jouw persoonlijk ontwikkelingspad, informatie over de gezamenlijke missie die jullie hebben als zielsdelen. Maar ook alle informatie over de aarde, het universum, over alle dimensies en alle wezens die bestaan en hun functie. Kortom, alle informatie over ”alles wat er is”!
Dit zit grotendeels in ons onderbewustzijn opgeslagen en een klein deel is bewust. De energetische codes in jouw celgeheugen zijn hetzelfde als die van jouw andere zielsdelen. Zodra je in contact komt met één van hen, wordt de energietrilling verhoogd en is het mogelijk om informatie vanuit het celgeheugen, dat zich in het onderbewustzijn bevond, naar het bewustzijn te brengen. Zo kan het zijn, dat je je bijvoorbeeld ineens vorige levens kunt herinneren, je paranormale gaven gaat ontwikkelen en inzichten krijgt over wat jouw doel is in het leven. Het is dus mogelijk om versnelt stappen te maken in je ontwikkeling en je bewustzijn te vergroten, wanneer je samenkomt met een zielsdeel of meerdere zielsdelen. Met je zielsdelen gaan de komende tijd relaties ontstaan en jullie hebben vaak ook een gezamenlijke missie en het doel de trilling op aarde te helpen verhogen en de ‘nieuwe wereld’ te creëren.
De ontmoeting
De eerste ontmoeting is vaak bijzonder. Op een speciaal moment of een speciale dag. Je krijgt vaak tekens, dat je te maken hebt met een speciaal persoon, een zielsdeel. Het kan zijn dat zijn of haar naam steeds langs komt. Liedjes kunnen in je op komen, die betrekking hebben op hem of haar. Of kun je andere tekens krijgen. Vaak krijg je deze persoon niet uit je gedachte, moet je steeds aan hem of haar denken en kom je hem of haar regelmatig tegen. Door de verhoogde energietrilling, die door deze ontmoeting ontstaat, gaan één of meerdere chakra’s meer open staan en vindt er een energieuitwisseling plaats. Dit is om een diepere verbinding te maken met je zielsdeel, een verbinding op zielsniveau. Je stelt je dan open voor elkaar. Het brengt de kundalini-stroom op gang en er ontstaat dan een euforisch gevoel. Hierdoor wordt er een chemisch proces in het lichaam geactiveerd en worden er o.a. gelukshormonen aangemaakt. De aantrekkingskracht tussen twee zielsdelen kan groot zijn.
Vaak verzet een van de twee zich tegen dit proces. Het kan zijn dat die persoon er nog niet aan toe is, om een diepere verbinding te maken met de ander en stoot deze dan af. Of er zijn andere omstandigheden, die het samenkomen van zielsdelen bemoeilijken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de twee of beiden nog in een relatie zit of dat er een groot cultuur- of leeftijdsverschil is. Of de afstand kan heel groot zijn. Door deze verwijdering kan er veel verdriet en andere emoties loskomen en het gevoel geven in een rouwproces terecht te zijn gekomen. Het diepe eenzame gevoel en het verdriet van elkaar ooit kwijtgeraakt te zijn, vanuit de splitsing, wordt dan verwerkt. Soms is deze verwijdering ook nodig, zodat een van de zielsdelen of beiden een groeiproces kan doormaken, los van de ander. De verwijdering of het afstootgedrag van de één, vertraagt het samenkomen van de zielsdelen en dit heeft een functie. Er vinden namelijk veel lichamelijke veranderingen plaats. En ook op emotioneel gebied, wordt er veel losgemaakt en opgeruimd. Dit moet op een rustig tempo gebeuren. Dit proces hebben we al eens in eerdere artikelen beschreven.
De vorige levens met je zielsdelen helen
Na de splitsing van de ziel in meerdere delen, hebben de zielen gezamenlijk besloten om ervaringen op te gaan doen en zich los van elkaar te gaan ontwikkelen. Dit gebeurde vaak op aarde, maar kan ook op andere planeten hebben plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt, op zielsniveau, welke van de zielsdelen naar de aarde zouden gaan, om daar een leven door te brengen. De andere zielsdelen bleven dan achter of incarneerden in andere tijdsdimensies. Zo kan het dus zijn, dat een deel van jouw ziel hier op aarde een leven leidt en een deel in een andere tijdsdimensie verblijft. Het kan ook zijn dat je met een aantal zielsdelen een sterkere band voelt en je tot een aantal van hen sterker voelt aangetrokken. Dit komt, omdat je dan meer levens met die persoon hebt gehad en je vaak meer karma met die persoon hebt opgebouwd. De aantrekkingskracht zorgt er dan voor, dat jullie bij elkaar komen om dit karma uit te werken. Vaak ging er maar een klein groepje van de zielsdelen naar de aarde en die werden dan in moeilijke omstandigheden bij elkaar gebracht. De aantrekkingskracht was vaak wel heel groot, maar was er bijvoorbeeld een groot standsverschil of andere omstandigheden, waardoor het moeilijk was om lang bij elkaar te kunnen zijn. Hierdoor kwam het dat er veel verdriet bij de zielsdelen ontstond, verdriet van het afgescheiden voelen. En als ze bij elkaar waren, was er ook vaak de angst om elkaar weer te verliezen. Ook hebben de zielsdelen elkaar vaak veel aangedaan. Er zijn zo diepe trauma’s ontstaan. En deze trauma’s worden nu door veel mensen verwerkt.
Jaloezie
Een van de thema’s, die ontstaan is in vorige levens en wat nu uitgewerkt wordt op collectief niveau, is jaloezie. In vorige levens zijn vaak diepe gevoelens van jaloezie ontstaan tussen zielsdelen. Zo kwam het bijvoorbeeld in vorige levens regelmatig voor, dat er tussen twee of drie mannelijke of vrouwelijke zielsdelen onderling een sterke concurrentiestrijd ontstond, met als oorzaak de angst om een ander zielsdeel te verliezen. En een diepe angst om in de steek gelaten te worden. En kan er ook nog veel onderlinge boosheid zijn, dat nog uitgewerkt moet worden. Zodra de individuele zielsdelen meer heelheid in zichzelf gaan vinden, gaat de jaloezie meer en meer verdwijnen. Het is belangrijk dat het thema jaloezie nu uitgewerkt wordt, omdat er steeds meer zielsdelen met elkaar gaan samenwerken en samen een taak hebben hier op aarde.
Een tweelingziel of meerdere?
Sommige zielsdelen ervaren deze diepere verbinding en aantrekkingskracht maar met één persoon in deze fase van hun leven. Hierdoor kan de verwarring ontstaan dat er ook daadwerkelijk maar één zielsdeel is. Voor deze persoon kunnen de heftige ervaringen met één zielsdeel, voor nu genoeg zijn, om zich weer verder te ontwikkelen. En zouden de intense verbindingen met meerdere zielsdelen nu nog niet aankunnen. Er zouden dan bijvoorbeeld teveel emoties los kunnen komen of zou het andere karmische processen in de weg kunnen staan.
Het idee dat er maar één zielsdeel is of tweelingziel, zoals velen van jullie dit noemen, geeft ook een soort van ‘veilig’ gevoel. Het gevoel dat er maar één persoon is op deze aarde, die bij jou hoort. De illusie dat die persoon je nooit in de steek zou laten, geeft dat veilige gevoel. Dit hebben wij gecreëerd vanuit het egobewustzijn, om ons te beschermen tegen het loskomen van onze grootste angst. De angst om je afgescheiden te voelen, alleen te zijn, alleen achter te blijven, geheel eenzaam en liefdeloos. En het overweldigende verdriet dat daarmee gepaard gaat.
Maar het gaat de komende jaren steeds meer voorkomen, dat je meerdere zielsdelen gaat tegenkomen en deze heftige ervaringen met meerdere zielsdelen gaat ervaren. Zo kan alle laatste karma met je zielsdelen opgelost worden en krijgt je jouw persoonlijke ontwikkeling een nieuwe stimulans.
Er wordt nu onderling veel uitgewerkt en dit proces zal de komende jaren zich voortzetten, voordat we ons kunnen verbinden, vanuit liefde met onze andere zielsdelen en er liefdevolle relaties en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Zo bereiken we steeds meer een harmonieuze samenleving. Samen op weg naar ‘de nieuwe wereld’!