Tweelingzielen

In deze opstijgende tijdsdimensie ontmoeten steeds meer mensen hun tweelingziel om hun incarnatiecyclus af te ronden en weer samen te smelten. Deze relaties kunnen hevige emoties losmaken en een grote  impact hebben op je leven. De specifieke problemen, die deze relaties met zich meebrengen, maken het vaak moeilijk om daadwerkelijk langdurig bij elkaar te komen. tweelingzielen1 Het kan zijn dat er bij één van de twee of bij beiden bindings-of verlatingsangst speelt door onverwerkte trauma’s uit vorige levens. Door deze angst kan het moeilijk zijn om zich open te stellen voor elkaar. Er kan aantrek- en afstootgedrag ontstaan, wat veel verdriet en onzekerheid met zich mee kan brengen.

Artikelen met info over tweelingzielen

We schrijven regelmatig nieuwe artikelen over tweelingzielen en verwerken ook in onze astrologische artikelen informatie over de uitwerking van bijv. de Volle en Nieuwe Maan op tweelingzielen. Maar ook schrijven wij over wat het nieuwe jaar, het Egyptische Nieuwjaar, de Leeuwenpoort, Engelenpoorten enz. voor tweelingzielen betekent. Deze artikelen zijn te vinden bij de topic “laatst gechannelde bericht” en “artikelen“.

Het verschil tussen tweelingzielen en soulmates

Tweelingzielen zijn ontstaan uit één ziel, die gesplitst is in één of meerdere delen. En die ieder één dezelfde hogere zelf delen. Een soulmate daarentegen is een ziel, die een onderdeel is van een grotere groep zielen en die we de zielenfamilie of zielengroep noemen. Met verschillende leden van jouw zielenfamilie heb je vaak één of meerdere levens gedeeld. Daardoor kan er een diepe, onderlinge band zijn opgebouwd. Een soulmate hoeft niet alleen een levenspartner te zijn, maar kan ook een vriendin, vriend, familielid of kennis zijn, waartoe je je vaak direct aangetrokken voelt of waarbij je een gevoel van herkenning hebt. Met een tweelingziel heb je ook vaak meerdere levens gedeeld, waardoor je dit gevoel ook met je tweelingziel kan hebben. Alleen is de aantrekkingskracht tussen hen sterker.

De emoties die los kunnen komen bij de ontmoeting van tweelingzielen, kunnen hevig zijn, net als bij de ontmoeting tussen soulmates. Want je hebt door steeds terug te keren naar de aarde, met de daarbij horende ervaringen, met zowel soulmates als met tweelingzielen een geestelijke ontwikkeling door gemaakt. Het verschil tussen een tweelingziel- en soulmateverbinding is daardoor soms moeilijk te herkennen, maar worden de emoties meestal dieper ervaren tussen tweelingzielen. 

Nog een verschil tussen soulmates en tweelingzielen is, dat het door omstandigheden voor tweelingzielen vaak niet mogelijk was, om in vorige levens lang bij elkaar te blijven. Hierdoor heeft de ontwikkeling los van elkaar plaats gevonden. Door deze scheiding kunnen er tussen tweelingzielen emoties zijn ontstaan van verlatings- en bindingsangst. In wezen hebben deze angsten hun oorsprong in het afgescheiden worden van elkaar bij de splitsing van één ziel in twee of meerdere  delen. De afsplitsing van de bron van liefde. Deze angst kan ook bestaan tussen soulmates, maar is sterker tussen tweelingzielen.
Door deze splitsing kan men door de levens heen een sterk gevoel van eenzaamheid en “zich afgescheiden voelen” hebben ervaren. O.a. worden deze emoties uitgewerkt bij de hereniging van tweelingzielen. De angst om elkaar weer te verliezen kan groot zijn, wat het samenkomen kan bemoeilijken. Dit speelt bij soulmates geen rol. Na het samenkomen van tweelingzielen, ontstaat er dan ook na een tijdje een periode van (tijdelijke) verwijdering. De emoties, die loskomen, kunnen zo dan gevoeld en verwerkt worden. En gaat de ontwikkeling op een rustig tempo.

imagesQR0AD452

Kenmerken van een tweelingzielrelatie:

 • Je kunt vanuit het universum tekens krijgen over je tweelingziel, voordat je elkaar ontmoet hebt. Zo kun je bijv. zijn of haar naam telkens tegenkomen. Of veel dubbele getallen zien.
 • Je kunt emotioneel in de war zijn. Dit komt doordat je in een hogere trilling komt na de ontmoeting met je tweelingziel, wat emotionele blokkades los kan maken. Deze blokkades kunnen uit jouw jeugd of vorige levens zijn. Vaak heb je veel levens samen doorgemaakt, waarin het bijv. door uiterlijke omstandigheden moeilijk was om bij elkaar te komen, zoals door standsverschil, vroegtijdig overlijden van één van twee, fysieke afstand, oorlog enz. En brachten deze ervaringen veel emoties met zich mee.
 • De verschillen in karakter worden meer in balans gebracht na de ontmoeting. Zo kan iemand die rustig is, uitbundiger worden als zijn of haar tweelingziel een uitbundig karakter heeft en degene met het uitbundige karakter juist rustiger worden.
 • Fysieke gelijkenis, die sterker wordt naarmate je langer bij elkaar bent.
 • Je wordt liefdevoller, gevoeliger en je kunt je kwetsbaarder voelen.
 • Sterke fysieke aantrekkingskracht en verliefdheid, terwijl uiterlijk, afkomst of leeftijd geen rol speelt. Het kan echter ook zijn dat de verliefdheid pas in een later stadium ontstaat.
 • Je kunt ook je tweelingziel al ontmoet hebben, terwijl het besef daarvan er nog niet is, maar wel alle fysieke en emotionele veranderingen ervaren.
 • Je kunt last hebben van hormonale veranderingen en daardoor kun je last hebben van wisselende stemmingen.
 • Je kunt liedjes horen, die zomaar in je hoofd komen en waarvan de tekst betrekking heeft op de relatie met je tweelingziel. Of veel dubbele getallen of andere tekens zien.
 • Je hebt vaak telepathisch contact met je tweelingziel. Je vangt elkaars gedachtes op en voelt elkaars emoties.
 • Niet meer tevreden zijn met je huidige leven en/of relatie na de ontmoeting, omdat je voelt dat het ook anders kan. Of dat het nodig is om een andere weg in te slaan.
 • Een sterke gelijkenis van je tweelingziel met een van je ouders.
 • Je “omgeving” begrijpt niet altijd wat je in hem/haar ziet, door de vele verschillen en problemen die er kunnen zijn.
 • Je intuïtie wordt sterker en paranormale gaven worden in versneld tempo ontwikkeld.
 • Je kunt last krijgen van elkaars lichamelijke klachten. Als bij de een bijv. zijn of haar weerstand minder is, kan dat bij de ander ook het geval zijn.
 • Je “een” voelen met de ander.
 • Mogelijk kan je tweelingziel iemand zijn, die al langere tijd in je leven is. Het kan bijv. een oude jeugdliefde zijn, die je nu weer opnieuw ontmoet. Of een persoon die je al langer kent, maar je nooit direct is opgevallen.
 • Vaak heb je, als voorbereiding op de ontmoeting met je tweelingziel, een voorbereidingsfase meegemaakt. Dit kan zijn een periode waarin je intensief aan jezelf hebt gewerkt, of een periode waarin je één of meer relaties hebt gehad met anderen.
 • Ook kan het zijn, dat tweelingzielen min of meer gedwongen bij elkaar komen, omdat ze door bijv. een te grote angst er zelf niet voor kiezen de relatie aan te gaan.
 • Tweelingzielen hebben een gemeenschappelijk doel, waar ze zich mogelijk voor gaan inzetten in hun leven.

 Problemen die kunnen voorkomen tussen tweelingzielen

Ook kan het zijn, dat de een hevig verliefd wordt op de ander, terwijl de ander dit niet is. De verliefdheid komt dan later, naarmate de band sterker wordt.

 • Er komen veel emoties los uit vorige levens en een van de twee of beiden zijn er nog niet aan toe om deze te gaan verwerken of hebben het gevoel het nog niet aan te kunnen.
 • Er zijn vaak veel onverwerkte emoties naar elkaar toe vanuit jeugd/vorige levens. Als een van de twee al verder is in het verwerken van deze emoties, kunnen er problemen ontstaan, doordat er een verschil is in bewustzijn. Het vergt dan veel geduld van de persoon die hier al verder in is.
 • Het kan ook zijn dat een van de twee of beiden zich moeilijk kan binden, door slechte ervaringen uit het verleden. Of voelt hij/zij zich minderwaardig en heeft nog veel negatieve overtuigingen.
 • Een van de twee of beiden zitten nog in een relatie en zijn er nog niet aan toe deze los te laten. Mogelijk is het nog nodig om met hun huidige partner nog dingen uit te werken.
 • Het proces tussen tweelingzielen kan dat erg vermoeiend zijn, omdat de energie op elkaar moet worden afgestemd. Dit houdt in dat het lichaam in een steeds hogere trilling wordt gebracht. Dit gebeurt in fases, op een rustig tempo, omdat je dat lichamelijk en geestelijk het anders niet aan zou kunnen. Daarom zul je in de beginfase elkaar niet zoveel zien. Wanneer je helemaal niet fysiek bij elkaar kunt zijn, omdat je bijv. tijdelijk uit elkaar bent, gebeurt dit “afstemmen” ‘s nachts, tijdens de droomsfeer. Ondersteuning van extra vitamines en bepaalde soorten voeding kan helpen bij deze vermoeidheid. Ook is het belangrijk om veel te rusten.
 • Verdere problemen kunnen er zijn als er grote verschillen zijn tussen tweelingzielen, zoals een groot verschil in leeftijd, cultuur, klasse en geloofsovertuiging en doordat je ver uit elkaar kunt wonen. Je kunt het gevoel hebben, dat je niet bij elkaar past qua karakter of leefomstandigheden.

 

Aantrek- afstootgedrag twee

Een van de problemen, horende bij tweelingzielrelaties, is het aantrekken en afstoten van elkaar. Vaak is er een magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen en is er een sterke emotionele band, die ervoor zorgt dat tweelingzielen bij elkaar komen. Je voelt dan een diepe, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en je kunt hevig verliefd worden. Maar dit samenkomen zorgt ervoor, dat er onverwerkte emoties uitjouw jeugd en/of vorige levens naar boven kunnen komen, zoals boosheid, angst en verdriet. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Invloed van vorige levens op het nu”. Deze emoties kunnen zo hevig zijn, dat tweelingzielen elkaar dan weer willen afstoten. Hoe gebeurt dit aantrekken en afstoten nu precies?

Er kan bijv. bij één van de twee of beiden zo’n grote angst spelen om deze emoties te voelen, dat deze persoon wegvlucht uit de situatie. Of er is een grote angst, om elkaar (weer) te verliezen: er speelt bindings- en/of verlatingsangst is. Maar ook kan boosheid ui jouw verleden of uit vorige levens nog in de weg zitten en tot uiting komen. Zo ook onverwerkt verdriet. Dit vluchtgedrag kan zich uiten in o.a. het boycotten van de relatie, door in zijn of haar bestaande relatie te blijven (iemand anders dan je tweelingziel), een relatie met een ander aan te gaan, vreemd te gaan, contact met de ander te vermijden enz.
Wanneer een van de twee vlucht, doordat hij of zij veel last heeft van deze onverwerkte emoties, kan dat frustrerend zijn voor de ander, omdat die ander dan het gevoel heeft niet verder te kunnen met de relatie of het gevoel kan hebben, hem of haar niet te kunnen bereiken op emotioneel gebied. Maar dit heeft een doel; bij diegene die niet vlucht, kan dat vluchtgedrag van de ander dan weer emoties losmaken van boosheid, verdriet of angst en gevoelens van eenzaamheid of  het gevoel in de steek gelaten te worden door de ander. Vervolgens stoot je, door deze gevoelens en emoties, de ander ook weer af. Je wilt de ander bijv. even niet zien, omdat je boos bent of omdat je niet geconfronteerd wilt worden met nog meer pijnlijke emoties.
Nadat deze emoties verwerkt zijn en je jezelf weer mild voelt naar de ander toe, voel je vaak weer de behoefte om samen te komen. Dit weer samen willen komen gebeurt vaak intuïtief bij beiden tweelingzielen. Je voelt van elkaar aan, dat je niet meer boos bent op elkaar en wil je elkaar weer zien.
Deze periodes van aantrekken en afstoten wisselen elkaar af en kan maanden tot jaren duren, totdat een groot deel van de emoties verwerkt is en er een harmonie is bereikt.
In de perioden dat tweelingzielen elkaar afstoten kan het zijn dat ze (tijdelijk) geen contact hebben met elkaar. Er is dan ruimte om te kunnen reflecteren, de naar boven komende emoties te verwerken of is het nodig om rust te kunnen nemen. Het is belangrijk dat het samenkomen van tweelingzielen in een rustig tempo gebeurt, zodat het lichaam de tijd krijgt zich aan te passen aan de veranderende energie en de steeds hoger wordende trilling. Het energieveld van beiden wordt zo steeds meer hetzelfde. Dit hele proces is “het samensmelten” van tweelingzielen. En hierin heeft ook seksualiteit een belangrijke functie.

 Welke hulp kunnen wij bieden ?

Wij kunnen bij het proces van samenkomen van tweelingzielen helpen door inzicht te geven in de problemen die er tussen hen spelen, d.m.v. een reading met gechannelde informatie, engelenkaarten en coachingsgesprekken. In een reading kunnen we alle antwoorden channelen op jouw vragen. Wij kijken naar blokkades uit jullie jeugd en/of vorige levens en de invloed die deze blokkades hebben op jullie relatie. Ook kunnen we in grote lijnen aangeven hoe jullie toekomst zal verlopen en wat jullie missie is hier op aarde. Daarnaast kunnen wij helpen, d.m.v. healingen, om onverwerkte emoties uit jullie verleden of vorige levens los te maken en jullie energetisch voor te bereiden op jullie gezamenlijke missie. Vele lichtwezens uit andere dimensies, waarmee wij in verbinding staan, ondersteunen ons tijdens de healing. Wil je meer weten over wat wij aanbieden, lees er hier meer over. 
Deze hulp kunnen wij uiteraard ook bieden, als je niet of nog niet in een tweelingzielrelatie zit, maar last hebt van klachten, die mogelijk horen bij de voorbereidende fase van een tweelingzielrelatie.

Één keer per maand, met de Nieuwe Maan, geven wij een speciale Lichtreis voor ieder die in een tweelingzielproces zit, met daarin een lezing, geleide meditatie en afstandshealing. Voor meer informatie en deelname kan je kijken op onze evenementen-pagina. 


Klik hier om onze “laatst gechannelde berichten” te lezen, voor alle updates over speciale astrologische dagen, engelenpoortdagen en speciale dagen voor tweelingzielen.