Tweelingzielrelatie’s; achtergrondinformatie over ontstaan en bedoeling van een tweelingzielrelatie.

Tweelingzielrelatie’s; achtergrondinformatie over ontstaan en bedoeling van een
tweelingzielrelatie.

In onze praktijk komen veel mensen, die te maken hebben met hun tweelingziel en waardoor ze
een vaak heftig proces ingaan. We leggen in dit artikel uit, hoe dit proces in grote lijnen verloopt
en wat de bedoeling is van een tweelingzielrelatie.
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, mochten we informatie doorkrijgen van Aartsengel
Michaël.

twins

De ontwikkeling van de ziel.
Vanuit de oorsprong was onze energie als een grote energiecel, ook wel “de bron” genoemd. De
bron van alles dat leeft. We zijn toen opgesplitst in meerdere zielen, om zo de wereld van
dualiteit te kunnen ervaren. Het gevoel dat we één zijn is toen voor een deel verdwenen, zodat
we konden beginnen aan een persoonlijk proces, een proces op individueel niveau, waarbij het
ego een grote rol speelde en voor velen nog steeds speelt.
Het ego heeft alles te maken met het denken en alles wat daaruit voort komt. Het egobewustzijn
creëert bijvoorbeeld gedachten en waarheden, identificeert zich met bepaalde denkbeelden of
andere personen, zet aan tot handelen, creëert je persoonlijkheid, zoekt bevestiging, beoordeelt
gebeurtenissen enz. Het gehele egobewustzijn heeft dus een eigen gecreëerde waarheid, op
basis van de ervaringen die de ziel heeft opgedaan.
Het egobewustzijn handelt altijd vanuit angst. Angst om niet geaccepteerd te worden, om
iemand te verliezen, om bij je eigen emoties te komen, om geen/niet genoeg geld te hebben,
status te verliezen enz. Door deze angst creëert het egobewustzijn een eigen waarheid om zo
niet deze angsten te voelen. Deze waarheden zijn gebaseerd op denkbeelden, waarvan jij denkt
dat ze jou een goed gevoel geven. Zo zou je bijv. goed moeten studeren, om vervolgens veel
geld te verdienen en een gelukkig en zorgeloos leven te kunnen leiden. Of je maakt gebruik van
macht om jezelf een waardig persoon te voelen.
Door het ego werd er karma gecreëerd, waarin de 4 basisemotie ‘s werden ervaren; angst,
verdriet, boosheid en blijdschap. Dit karma was en is nog nodig, voor de ziel, om ervaringen op
te doen en hiervan te leren op persoonlijk gebied. Dit egobewustzijn zijn we echter steeds meer
aan het loslaten en er komt meer ruimte om de goddelijke liefdesenergie te voelen en te laten
stromen. Wij ZIJN de goddelijke liefdesenergie, maar konden dat voor langere tijd niet voelen,
door ons verlangen naar de ervaringen binnen de wereld van dualiteit.
De rol van het ego wordt echter steeds minder, naarmate we ons steeds verder ontwikkelen.
Nu we ons egobewustzijn steeds meer aan het loslaten zijn, kunnen we alles meer vanuit een
hoger bewustzijn bekijken en op een liefdevolle manier personen en situaties benaderen. Ook
wordt het hogere doel van waarvoor we op Aarde zijn, stapje voor stapje duidelijker en zijn we
in staat ons steeds meer te laten leiden door ons hogere zelf; je hogere bewustzijnsvorm die jou
sturing geeft en datgene op jouw pad brengt, wat nodig is voor jouw ontwikkeling.
De laatste fase van je ontwikkeling, noemen we het ascentieproces. Dit is het proces waar je op
energetisch niveau in trilling gaat stijgen, op persoonlijk niveau je ego gaat loslaten en op
lichamelijk niveau betekent dit, dat je gevoeliger wordt en paranormale gaven ontwikkeld gaan
worden. Dit proces gaat gepaard met veel lichamelijke klachten, omdat het lichaam zich aan het
aanpassen is aan zijn “nieuwe vorm”. Wanneer men het ascentieproces heeft doorlopen, eindigt
het karmisch proces en het reïncarnatieproces, zoals die altijd is geweest en ben je er klaar voor
om samen te smelten met andere energieën. De samensmelting is als eerst met je
tweelingziel(en) op Aarde en de mogelijk andere tweelingzielen, die niet op Aarde aanwezig zijn.
Daarom is op onze spirituele weg naar eenheid en het (opnieuw) vormen van de bron, die ene
grote energiecel, een groot verlangen om alleen een relatie te beginnen met je tweelingziel(en)
om vervolgens daarmee samen te kunnen smelten.

Relaties met personen uit je zielenfamilie en je tweelingziel(en).
Eerdere relaties zijn voorbereiding geweest op de relatie met je tweelingziel. Je hebt er
bijvoorbeeld geleerd om voor jezelf op te komen, te ervaren hoe echte liefde voor jou voelt of
juist hoe geen echte liefde voelt, waar jouw grenzen liggen en hoe je je relatie wilde vormgeven.
Deze beelden die je hebt over hoe een relatie zou moeten zijn, veranderen vaak naarmate je je
steeds verder ontwikkelt en je bewustzijn vergroot. Er ontstaat dan weer een andere realiteit, een
andere visie over relaties en hun vorm. Zo trouwde je vroeger met 1 persoon, waar je de rest van
je leven mee deelde. Later wilde veel mensen dat niet meer en kozen bijvoorbeeld voor een
partner, die paste bij de levensfase waarin ze zaten. En nu zie je zelfs dat sommige mensen
meerdere relaties hebben. Het zijn vrije keuzes en erover oordelen doen wij niet, want het is
allemaal onderdeel van je persoonlijke proces.
Om een relatie met je tweelingziel te starten is het ook belangrijk ervaringen opgedaan te
hebben met je zielsfamilie. Dit zijn je vrienden, liefdes, kennissen en familie, waarmee je telkens
naar de Aarde komt om karma mee op te bouwen en af te breken. Binnen je zielsfamilie heb je
de grotere levenslessen kunnen leren en ervaringen op kunnen doen, voor je persoonlijke groei.
Door de levens heen ben je altijd je tweelingziel(en) tegengekomen, maar was een relatie vaak
niet mogelijk of hield de relatie niet lang stand. Dit heeft veel emoties met zich meegebracht, die
nu, voor veel tweelingzielen die samen gaan komen, geheeld gaan worden. Het zorgde er ook
voor, dat zowel je tweelingziel(en), als jijzelf, de kans kregen om andere ervaringen op te doen.
Velen van jullie zijn nu echter bijna aan het einde gekomen van hun karmisch proces en zijn klaar
voor de samensmelting met je tweelingziel(en). Dit is de reden waarom veel tweelingzielen elkaar
nu ontmoeten en er veel tweelingzielen samen gaan komen. Dit hele proces van samenkomen
verloopt echter niet altijd makkelijk, omdat je door je tweelingziel in het diepste van je ziel
geraakt kunt worden.

Het samenkomen met je tweelingziel(en).
Het is mogelijk om meerdere tweelingzielen te hebben die hier op Aarde aanwezig zijn. De
laatste splitsing van één ziel kan in meerdere delen (zielen) zijn, waarvan er meestal één of een
aantal op Aarde zijn en de ander of anderen in het hiernamaals zijn.
Wij benaderen het verhaal nu even met het idee dat er twee tweelingzielen samenkomen.
Wanneer tweelingzielen samenkomen, kan dit heel heftig zijn. Je tweelingziel, dat andere deel
van je ziel dat in een ander lichaam leeft, raakt je het diepst in alle emoties. Je houdt van je
tweelingziel, zoals je van jezelf houdt; met onvoorwaardelijke liefde. De spirituele groei tussen
tweelingzielen gaat sneller, door de onvoorwaardelijke liefde die er voor elkaar is. Je stimuleert
elkaar in elkaars ontwikkeling. Niet uit eigen belang, maar uit liefde voor dat andere deel van
jezelf, uit liefde voor je tweelingziel. Daarnaast is er ook geen behoefte om de ander te
veranderen. Dit gebeurt vaak vanzelf door de hogere energietrilling die ontstaat tussen
tweelingzielen. Deze hogere energietrilling zorgt voor een hoger bewustzijn en een versnelling
van je leerproces. Door de verhoging van de energietrilling tussen tweelingzielen, kunnen er
emotionele blokkades vrijkomen, wat het samenkomen heftig maakt.
Aan de andere kant is er een enorme aantrekkingskracht tussen tweelingzielen, waardoor het
haast onmogelijk lijkt om los te komen van elkaar. Er kan hierdoor dus een aantrek- en
afstootgedrag ontstaan. Dit aantrek- en afstootgedrag heeft als functie om het proces van
samenkomen tussen tweelingzielen in een rustig tempo te laten verlopen, zodat je het beiden
emotioneel en lichamelijk aan kunt. Het duurt soms enkele jaren voordat er een stabiele relatie
gevormd is. Dit kan het gevoel geven dat het lijkt alsof je nooit samenkomt en tevens de pijn
raakt om elkaar te verliezen, wat in vorige levens ook vaak gebeurde. Deze oerangst is ontstaan
tijdens de splitsing van de bron. De grootste angst op dit moment is dan ook, het niet kunnen
samen komen met je tweelingziel.
Regelmatig zien wij in onze praktijk, dat één van de twee tweelingzielen al een hele ontwikkeling
heeft doorgemaakt en daardoor het inzicht en het geduld heeft om te “wachten” op de ander.
We zien dan ook dat, zodra men het besef heeft wie zijn/haar tweelingziel is, ze ook niet een
relatie aan willen en kunnen gaan met iemand anders. De energie-uitwisseling die er namelijk
plaats vindt tussen tweelingzielen, kan het gevoel geven dat je “bezet” bent en het je niet meer
lukt om je geheel over te geven aan iemand anders, die niet behoort tot een van je
tweelingzielen. Je wilt alleen nog maar met je tweelingziel zijn en met niemand anders.

Wat is nu het doel van het samenkomen van tweelingzielen?
In vele vorige levens was het vaak onmogelijk om (langdurig) samen te zijn met je tweelingziel.
Dit kwam bijvoorbeeld door standsverschil, verschil in cultuur, je tweelingziel de oorlog in moest
of bijvoorbeeld door uithuwelijking met een ander persoon. Dit had allemaal zijn doel om de
meest diepe pijn, het afgescheiden voelen van elkaar, het verdriet, de angst en de boosheid daar
omheen te ervaren voor je persoonlijke groei. In deze tijd, waarin veel mensen er klaar voor zijn
om hun karmisch proces te beëindigen en samen te smelten met hun tweelingziel, komen veel
tweelingzielen samen.
De angst die er nu veelal speelt, is de angst dat het niet lukt om samen te komen. Dit is een
collectief gevoel en zijn een van de laatste stuiptrekkingen van je “oude ik”, of van ons oude zijn,
aangezien we één zijn. Dit is allemaal onderdeel van de afronding van het karmisch proces,
waarin de laatste onverwerkte emoties loskomen en verwerkt worden. De tweelingzielen die
samenkomen, zijn aangesloten op eenzelfde collectief bewustzijn. De tweelingzielen, die op
hetzelfde collectief bewustzijn zijn aangesloten, delen dan ook vaak dezelfde emoties en gaan
ongeveer tegelijk door dezelfde fases heen.
Dit collectief bewustzijn, waar een groep tweelingzielen op aangesloten is, helpt om alle emoties
rondom tweelingzielen te kunnen voelen en te verwerken. Het kan dus zijn dat je niet alleen
emoties van jezelf voelt en verwerkt, maar ook van het collectief bewustzijn en jouw emoties ook
versterkt kunnen worden door het collectief bewustzijn. Dus tweelingzielen die op hetzelfde
collectief bewustzijn zijn aangesloten, steunen elkaar in het verwerken van emoties, om zo
versnelt door een verwerkingsproces te kunnen gaan.
Tweelingzielen hebben ook een gezamenlijk doel. De tweelingzielliefde is een onvoorwaardelijke
liefde, een liefde van de hoogste vorm die je hier op Aarde mag ontvangen. Deze liefdesenergie
heeft een zeer hoge trilling. Wanneer een groep tweelingzielen op collectief niveau besluit om
samen te komen, ontstaat er een golf van een zeer hoge liefdesenergie. Deze liefdesenergie is in
staat om een transformatieproces op gang te brengen, waarin het lichtlichaam wordt
geactiveerd. Het lichtlichaam is het lichaam van de ziel. Het lichaam dat niet direct te zien is met
het blote oog. Het lichtlichaam brengt licht in je aura, het energieveld om je heen en werkt
transformerend voor ieder die in jouw aura komt. Het licht van het lichtlichaam kan bijvoorbeeld
helpen bij het losmaken van emotionele blokkades en het loslaten van het ego. Dit lichtlichaam
kan ontwikkeld worden, zodat je je bewustzijn vergroot, meer in contact staat met je ziel en je
hogere zelf en andere bewustzijnsniveaus.
De personen die binnen het veld komen, waarin een hoge liefdesenergie van tweelingzielen
bestaat, kunnen dus beginnen met zich te ontwikkelen naar een hoger bewustzijnsniveau, waarin
het ego losgelaten gaat worden en paranormale gaven gaan ontwikkelen. Op deze wijze wordt er
de mogelijkheid gecreëerd om zelfs op wereldniveau, de Aarde te doen stijgen in energie en we
zo vanuit een steeds hoger bewustzijn en vanuit liefde kunnen gaan handelen.
Hierdoor gaan er steeds meer nieuwe samenlevingsvormen ontstaan, waarin op een andere
manier met elkaar wordt samengeleefd. Er wordt meer voor elkaar gezorgd, geld speelt geen
meer of een kleine rol en er ontstaan meer samenwerkingsverbanden voor het realiseren van een
liefdevollere wereld.

Meerdere tweelingzielen
Nu kan het ook zijn dat je in contact komt met meerdere tweelingzielen.
We zien in onze praktijk, dat een van de tweelingzielen zich vaak ontwikkeld heeft naar een hoog
bewustzijn en als taak heeft om de andere tweelingzielen te begeleiden in het uitwerken van de
onverwerkte emoties en de karma, die onderling nog aanwezig is. Die ene tweelingziel, met een
hoog bewustzijn, werkt vaak als katalysator; degene die onbewust, dus zonder opzet of
verkeerde intentie, emoties losmaakt bij de ander. Veel tweelingzielen die in deze situatie komen,
worstelen dan ook met allerlei emoties. Soms wil een tweelingziel relaties met alle andere
tweelingzielen, maar staan emoties, zoals bijvoorbeeld jaloezie of de angst om de ander kwijt te
raken, nog in de weg. Maar het is ook mogelijk dat de ene tweelingziel zich enorm aangetrokken
voelt tot één van de andere tweelingzielen en dit (nog) niet wederzijds is en dat weer een enorm
verdriet losmaakt van het niet bij elkaar kunnen komen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar
de moeilijkheden kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.
Het is ook een heel proces om alle oude emoties, alle laatste restjes uit te zuiveren, zodat alleen
de zuivere ziel overblijft. Maar zodra de onverwerkte emoties allemaal verwerkt zijn, is het
mogelijk om op een geheel nieuwe wijze, één of meerdere relatievormen aan te gaan, die op een
zeer harmonieuze en liefdevolle manier bestaan. Het gevoel van eenheid en liefde zal
overheersen en een totale samensmelting is dan mogelijk.