Volle maan in Waterman en (gedeeltelijke) maansverduistering 7-8-2017

Op 7 augustus is het volle maan in Waterman en vindt er een gedeeltelijke maansverduistering plaats, gevolgd door de opening van de Leeuwenpoort op 8 augustus. Op een deel van de maan valt dan geen zonlicht en kan sombere gevoelens naar de oppervlakte brengen. Deze uitwerking kan enkele maanden duren. Door Neptunus kunnen verslavingen en psychische problemen een rol spelen en aan het licht komen.
De maan staat in Waterman en mensen met veel Waterman-invloed zijn sociaal ingesteld en hebben veel idealen. Ze willen graag een betere toekomst creëren voor iedereen. Vaak worden ze een tikkeltje excentriek gevonden. Ze hebben een sterke intuïtie en veel interesse in wetenschap, astrologie en psychologie. Ze gaan graag hun eigen gang, hebben veel behoefte aan vrijheid en trekken zich doorgaans niet zo veel aan, van wat er van hen verwacht wordt. Het zijn ook de uitvinders onder ons en hebben vaak originele en vernieuwende ideeën. Ze kunnen opstandig zijn en zich af willen zetten tegen de maatschappij, zoals de punkbeweging daar een voorbeeld van is in de jaren 70. Watermannen richten zich vooral op de toekomst. In één op één relaties zijn ze meestal niet zo goed, ze functioneren beter in groepen. Ook kunnen ze makkelijk gespannen zijn en daardoor veel in hun hoofd zitten. De zon staat recht tegenover de maan, in Leeuw. Het ego en het hart hoort bij de Leeuw en je wilt nu steeds meer je hart volgen en uit jouw hart werken. De leiding over je eigen leven nemen.
Uranus is de heerser van Waterman en is op 3 augustus retrograde gaan lopen. Daardoor ga je meer luisteren naar jouw intuïtie en doorzie jij situaties sneller, als die niet helemaal zuiver zijn. Dit maakt ook dat mensen meer in opstand gaan komen tegen onrechtvaardigheid en meer hun mond open gaan doen, als zij ergens niet mee eens zijn.

De maan staat recht tegenover Mars, kan het best wel eens zijn dat je onverwacht besluit om in actie te komen of plotseling een andere richting op te gaan. Of een einde te maken aan bepaalde situaties. Mars kan impulsief zijn en je kunt makkelijk met een kort lontje reageren. En zo’n plotseling besluit kan inslaan als een blikseminslag. Er kunnen zelfs irritaties of ruzies ontstaan, waardoor jij besluit om bv. uit een groep te stappen of iets anders te gaan doen. Het kan zijn dat jij een hele andere richting op wilt gaan of besluit om een relatie te beëindigen. Het kan voelen alsof jij afscheid gaat nemen van jouw “oude“ leven. Door de maansverduistering kan jij je daar verdrietig over voelen. Het wordt steeds duidelijker, doordat sombere gevoelens sterker worden door de maansverduistering, wat er op emotioneel gebied gaande is. Bovendien is jouw intuïtie ook sterker over bepaalde situaties. Mensen die jou proberen te misleiden, doorzie jij steeds sneller en alarmbellen gaan af, als jij voelt dat er iets niet klopt. Je kunt in opstand willen komen tegen onrechtvaardigheid of dominant, manipulatief gedrag en zal hier sneller boos om worden. Misschien heb jij al een tijdje het gevoel, dat je je relatie wilt verbreken, ander werk te willen of andere veranderingen te willen in jouw leven. Je oude manier van leven gaat niet meer werken.
Steeds meer mensen willen zich gaan inzetten voor een liefdevollere samenleving, op basis van vrijheid, broederschap en gelijkheid, het motto van de Waterman. En streven naar vernieuwing en zoeken naar alternatieve manieren van samenleven.
Na de opening van de Leeuwenpoort op 8-8, gaan veranderingen meer doorgezet worden en zijn “oude” manieren van leven steeds minder mogelijk. Er komen dan hogere energiefrequenties van Sirius naar de aarde en de uitwerking daarvan is, dat er veel vernieuwing gaat komen. Dit kan gepaard gaan de komende tijd met veel ascensiesymptomen.

Tweelingzielen
Voor tweelingzielen is dit deze volle maan ook weer een bijzondere uitwerking. Er kan een (innerlijke) strijd gaande zijn tussen vrij willen zijn (Waterman) en gebonden zijn. Je kunt sterk het gevoel hebben, de aandacht te richten op jezelf, het bereiken van je doelen en creëren van je idealen en daardoor het proces met je tweelingziel even op een laag pitje willen zetten. Maar door de invloed van de Leeuw, kan jouw tweelingziel proberen steeds bij jou in beeld te komen of andersom. Het in beeld willen komen bij je twin, kan wel eens voor irritaties zorgen, wanneer dit niet gewenst is. Door de Waterman-invloed heb je geen behoefte aan opdringerigheid, drama en/of ego-gericht gedrag van de Leeuw. Dit wordt dan ook snel duidelijk en je kunt meer direct zijn in je communicatie hierover en zeggen waar het op staat. Je wilt er geen doekjes meer om winden. Ook de intentie die jouw tweelingziel heeft zal snel duidelijk zijn voor jou. Evenals de psychische- en/of verslavingsproblemen, waar jouw twin last van heeft. Je kunt namelijk sterk de behoefte voelen om een psychologisch onderzoek te doen bij je twin en daarbij je intuïtie te laten spreken, zodat je hem/haar beter kunt begrijpen. En hem of haar eventueel aan te spreken op z’n gedrag. Wanneer jouw twin het idee heeft, dat je hem/haar door hebt, kan je twin bang zij om door de mand te vallen en met boosheid reageren. De Leeuw kan namelijk flink brullen, wanneer hij in zijn trots gekrengd wordt. Het dominante gedrag/manipulatie/emotionele chantage van je tweelingziel zal steeds minder invloed hebben, wanneer jij in je kracht blijft staan. Op deze manier kunnen tweelingzielen samen werken naar een gelijkwaardige, liefdevolle relatie, waarin je vrijgelaten wordt i.p.v. gedomineerd en vastgezet wordt, uit angst de ander te verliezen.
De Waterman-invloed zal er echter naar streven om een nieuwe vorm van relatie te gaan vormen, die past bij ieders behoefte en niet door het gevormde beeld van de maatschappij.
Ook kunnen er depressieve gevoelens naar boven komen, door de maansverduistering, als er geen of weinig contact is. Deze gevoelens kunnen lang aanhouden en kan met je verleden te maken hebben. De maansverduistering heeft een lange uitwerking.
Wanneer jij en je tweelingziel samen zijn, kan jouw twin zich heel trots voelen richting jou en met je willen pronken. Het is de perfecte tijd om liefdevolle aandacht aan elkaar te besteden. Je kan de behoefte voelen om naar chique gelegenheden te gaan en jullie relatie naar buiten toonbaar te maken. Wanneer de één echter veel Waterman-invloed heeft, kan het zijn dat hij/zij daar weinig om geeft, het te oppervlakkig vindt en liever bezig is met meer inhoudelijke zaken.
Ook kan je in deze periode van de volle maan, de behoefte voelen om uit te zoeken, hoe jouw relatie zich gaat verhouden tot jouw tweelingziel, waar de problemen liggen en wanneer er verbetering gaat komen in jullie relatie, middels een astrologisch consult (Waterman).
Rond de volle maan kunnen er ook plotselinge ingevingen en inzichten tot je komen over jou en je twin. Maar ook kunnen er plotselinge wendingen komen, doordat je bijv. ineens besluit om een relatie te verbreken met een soulmate of te gaan verhuizen. En kan je weer veel dubbele getallen zien, dromen krijgen met een speciale betekenis, witte veertjes zien als aanwijzing van de aanwezigheid van engelen en tekens krijgen over jouw tweelingziel middels liedjes, nummerborden, namen enz. Er kunnen de komende periode ook onverwachte ontmoetingen plaatsvinden tussen tweelingzielen, doordat de aantrekkingskracht weer sterker is.

Wil jij een keer meedoen met onze volle maan-afstandshealing via Facebook Live op 7 augustus om 20.00 uur, geeft je dan op via healingcentrumisis@hotmail.com. De kosten zijn €15. Tijdens een geleide meditatie wordt jij afgestemd op de Sirius-energie en jouw nieuwe toekomst, waarna je een healing ontvangt.

Fijne dag,

Karin en Danique Vergeer
www.healingcentrumisis.com.